Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Diktatúrák, diktátorok, terroristák megfékezése!

Sok ember nem tudja vagy nemképes megérteni, hogy ilyen távol hazánktól mit keresünk Irakban, vagy Afganisztánban.


A tűzoltó a tűz fészkét próbálja lokalizálni.





Az orvos a járványügyi hatósággal karöltve a fertőző betegségforrását felkutatja, a kiváltó kórokozót helyben lokalizálja, a betegség tovaterjedését meggátolja, és hatékony kezelésben részesíti a fertőzést kiváltó kórokozót. Megtisztítja, fertőtleníti a kórokozóktól megfertőzött részeket!

 

A terrorizmus megfékezésére, és távóltartására a legjobb módszer az, amennyiben forrásoknál a támogatóit, és a szervezőit, terjesztőit számoljuk fel!


Ne várjuk meg a terroristák elszaporodását, megerősödését, még végül hazánkat is lángra lobbantják!

 

Akadályozzuk meg a tűz forrásánál, a tűz tova elterjedését!

Az a leghatékonyabb módszer a terrorizmus, a terroristák lokalizálására, vagy megsemmisítésére, ha a keletkezésének helyén csirájában kiirtjuk őket!


A föld olyan mint egy konyhakert: Amely állandó gondozásra, gyomlálásra szorul, mert elhanyagolt kertben a gaz az uralkodó növény, és elsorvassza a nemes palántát, kipusztulásra kényszerítve azt.


Izrael lebombázta azt az Iraki atomerőművet, amely erőmű plutónium termelésre alkalmas volta miatt, veszélyt jelentet rá.

Sokan ezt sem értik!

Nem értik, hogy egy független Iraki állam atomerőművét, Izrael mi jogon bombázta szét?

Pedig egyszerű:

AZ ÖNVÉDELEM JÓGÁN!

EZ ENNYIRE EGYSZERŰ.

Az országoknak is joga van önvédelmet gyakorolni, ha lakóinak testi épsége, élete ellen irányuló közvetlen támadás bekövetkeztének veszélye áll fenn. Súlyos élet elleni közvetlen támadás bekövetkezésével való fenyegetettség esetén, minden embernek és nemzetnek joga van az önvédelemre, és a népét közvetlenül támadással fenyegető agresszort, megelőző csapással sújtani. Ez önvédelem!


Nem kell senkit az életének elvételével, és elpusztításával meg fenyegetni! Ennyire egyszerű a tanulság. Ez a jövőbe mutató tanulság, figyelmeztetés minden diktátor számára! (Jelen esetben Iráni diktatúra számára is. Megemlíthetném Észak-Koreát is, mint más országot közvetlenül és potenciálisan támadással fenyegető országot.)

Az emberi életet kioltására irányuló közvetlen támadást, vagy követlen támadással fenyegetőt lokalizálni kell!

Meg kell fékezni!Ki kell húzni a méregfogát, ha úgy tetszik!

 

A mai világban a terrorral fenyegetőző diktatúrákat el kell szigetelni, és fel kell számolni, hogy más országokat ne fenyegethessenek agresszióval és elpusztítással!

Mindig is lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy Izrael, Amerika volt az agresszor.


Tudjuk, hogy az öbölháború idején Irak rakétáival támadta békés Izraelt, és Izrael nem válaszolt ellencsapással.

Miközben Izrael nem lőtt vissza, és éppen hogy védekezett!

Azt is tudjuk, hogy az öbölháborút megelőzően bombázta szét az Izraeli légierő, az Iraki atomerőművet.

Az atomerőmű bombázását pedig az az Iraki fenyegetés váltotta ki, hogy Száddám Izrael elpusztításával fenyegetőzött.

Amennyiben Iraknak megmarad az erőműve, mert a fenyegetést Izrael nem veszi komolyan, ez végzetes atomháborúhoz vezethetett volna az öbölháború idején.

Az igaz, hogy a világ az öbölháború idején az Iraki vegyi fegyverektől rettegett, és mivel Irak a háborút megelőzően nem biztosította az ENSZ ellenőreinek munkáját, sőt akadályozta az ENSZ határozatok végrehajtását, és szüntelen fenyegető magatartást tanúsított, ezért kényszerkezelésben részesült és az iraki rendszer lokalizálva lett!

 

Irak a környező szomszédos országok területének elfoglalására tört. Továbbá támogatta a nemzetközi terrorizmust. Majd potenciális és kiszámíthatatlan és ellenőrizhetetlen fegyverkezésével, és ráutaló agresszív magatartásával állandó katonai támadás kilátásba helyezésével, egy őrült által vezetett ország benyomását keltette.

Meg kellett állítani és semlegesíteni kellett ezt az esztelen ámokfutást!

Az első és második öbölháborúra, körülbelül ez volt a jellemző.

Leegyszerűsítve, ha egy örült fenyegetőzik, randalírozik és erőszakoskodik az utcán, mindjárt rendőrért kiáltunk, és nem az őrült támadó szuvenír-függetlenségét, vagy szabadságát féltjük, hanem a békés állampolgárok testépségét vagy életét féltjük a támadótól!

Ez vonatkoztatható a világunkra is!

Ez így helyes.

A világ békéjét súlyosan veszélyeztető örülteket semlegesíteni kell!

Izrael 1947-67-73-ban létét védő, honvédő háborút vívott.

A támadók Izraelt a létében akarták meg semmisíteni!

Izrael népének elpusztítására törekedtek.

Tehát a Világszervezet kedves olvasóim 1947-ben határozatot hozott egy arab, és egy Zsidó Állam létrehozásáról.

 

Ezt az első ENSZ határozatot az arab államok nem tudták elfogadni, és megtámadták a Világszervezet által létjogosultságra ítélt zsidó államot!

Ezen arab államok figyelmen kívül hagyva az első ENSZ határozati ajánlást; a zsidó állam, a zsidó nép közel-keleti meg semmisítésére, kiirtására törekedtek!


Izraeli csapatok visszaverték a támadásukat, és vereséget mértek az agresszor betolakodókra.

A honvédő háborúban Izrael csak annyi területet foglalt el, amennyi az akkori minimális katonai biztonsági feltételek indokoltak.

Más országok gyakorlata eltért ettől!

Mennél többet elvenni a másikéból, annál jobb és ez az elv érvényesült ez idáig a legtöbb győztes háborút viselt országok gyakorlati felfogásában.

Függetlenül attól, hogy a győztes agresszor volt vagy sem.

Itt még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy az arab rezsimeknek a célja Izrael, és népének a meg semmisítése volt!

 

Még Izrael, „csak”stratégiailag létfontosságú négyzetkilométereket foglalt el.

Az arab államok a vereségben nem tudtak belenyugodni és az akkori”Szovjetunió”segítségét kérték!

A Szovjetunió a térség ellenőrzésére, és befolyásolására régóta ácsingózott, most elérkezettnek látta az időt, hogy a közel keleti térség katonapolitikailag meghatározó államává váljon, és a nagyhatalmi státuszát jelentős mértékben növelje a térségben.

Azzal sem törődve, hogy az Izrael létrejöttét a Szovjetunió szintén támogatta és azt az ENSZ ajánlást az arab rezsimek nem hajtották végre és megtámadták Izraelt. Így semmibe vették az arab rezsimek a Szovjetunió akaratát is.

Ezért az agressziót a támadó Arab országok követték el!

A Szovjetuniót mindez nem zavarta, mert a térség katonapolitikai ellenőrzésének, a térség globális ellenőrzésének a lehetősége, a terjeszkedő nagyhatalmi politikájában illeszkedett.


Persze a Szovjetunió által fölhalmozott főleg elavult fegyverek és fegyverrendszereknek az arab országokban történő exportja, jó üzletnek bizonyult.

A Szovjetunió által felfegyverzett arab terrorista diktatúrák 1967-ben Szíria, és Egyiptom vezérletével újra megtámadták Izraelt és így ismételt, súlyos katona vereséget szenvedtek el Izraeltől.


Az 1967-es háború után a Szovjet katonai tanácsadók, és kiképzőtisztek tömegei jelentek meg közel-kelten!

Továbbá a Szovjet hadiflotta Szíriai és Egyiptomi kikötőket, és ezen országok felségvizeit folyamatosan látogatta.

Az akkori modern Szovjet hírszerző berendezések és módszerek segítségével, célba veszik elsősorban Izraelt és még néhány NATO tagállamot.


Így Szíria és Egyiptom közvetlen, napra kész információkhoz jut Izraelről, a Szovjet hírszerzés segítségével.

A Szovjetunió is szeretné kipróbálni a legmodernebb fegyvereit.

Egy erőfölmérést demonstrálni nyugattal szemben, és ehhez kísérleti nyúlnak használja az arab országokat!

 

Az arab országokat felfegyverzi és kiképzi a legmodernebb hagyományos Szovjet fegyverekkel, és 1973-ban tevőlegesen Izrael meg támadására biztatja őket!

1973-ban hadüzenet nélkül váratlanul támadják meg Izraelt. A háború részleges arab sikerekkel kezdődik, és ismét Izrael totális győzelmével ért véget. (Nyílt helyen, de baráti, haveri társaságban Izrael hősies küzdelmét próbáltam propagálni. Aki akkor rendere utasított, az a személy rendszerváltás után MDF politikusa lett és ma is az.)


A Szíriai hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett, és az Egyiptomi hadsereg gyakorlatilag fogságba esett.

Izrael elfoglalhatta volna Szíriát és Egyiptomot.

Izrael fegyverszünetet kötött velük, majd Egyiptommal békét. Így vette kezdetét a területtért békét szlogen. Amely szerintem nem váltotta be a hozzáfűzött vérmes reményeket.

Egyiptom elismerte Izrael Államát.(Kár hogy diktatúra!)

Izrael visszaadta Egyiptomnak az általa elfoglalt területeket.

A teljes igazságosságóságra törekvés mondatja velem, hogy az Amerikai Egyesült Államok hasonló katonapolitikai támogatásban részesítette Izraelt, mint a Szovjetunió az arab országokat.


Igaz, hogy az USA részéről az Izrael létének a védelme volt a cél.

Egy újabb holokauszt, vagy másként fogalmazva Izrael népének kiirtásának megakadályozása volt a cél! Mert a támadó arab országok győzelme esetén, ehhez kétség sem férhetett volna.

Ezek után nem kell csodálkozni, hogy a Zsidó Állam megtett minden tőle telhetőt a katonai erejének a növelésére és nem zárható ki az sem, hogy nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik.

 

Amerikai Egyesült Államoknak már 1945-ben volt atombombája, és nem vetette be a Szovjetunió ellenében.

A Szovjeteknek csak 1947-ben sikerült az első atombombájukat előállítani.

Az USA a helyzeti előnyét az atomfegyverek területén a második világháborúban a katonái életének megkímélése érdekében, és a háború gyors befejezésének reményében bevetette, de utána senkivel szemben nem használta fel, és atomfegyvereit soha nem vetette be!( Amennyiben igaz lenne az, hogy USA az egész világ elfoglalásra tör, azt ma is megtehetné a tömegpusztító fegyverarzenáljára támaszkodva!) Aki ezt nem érti, az ne politizáljon! Tehát USA csak az agresszív, a terroristákat nyíltan támogató, és saját országát vagy más országok nemzeti érdekeit súlyosan veszélyeztető, és saját országát vagy más országokat

elpusztítással fenyegető diktatúrák megfékezésére avatkozik bele a konfliktusokba, amennyiben nincs más módszer a veszély megfékezésére vagy elhárítására!


A második világháborúban USA mint vétlen, és megtámadott ország vett részt. A Japán agresszorok által kirobbantott háború felelősségét és következményeinek terheit az agressziót elkövető Japán tartozik és köteles viselni!

Az atomfegyver bevetésére a háború elhúzódása miatt volt szükség, a vétlen fél katonáinak életének megóvása érdekében.

A háború gyors befejezése; az Amerikai katonák ezreinek életét mentette meg!

Japán kapitulált volna az atombomba bevetése előtt, akkor az atombomba bevetésére nem lett volna szükség!

Ez egy lehetőség volt a háború gyorsa befejezésére.

Akkor így látták ezt jónak!

Persze ma lehet vitatni, mint minden mást. De azt a tényt, hogy a háborút a Japánok kezdték, és sokkal több ártatlan áldozat vére tapadt a kezükhöz, és az általuk megszállt országok népeinek a vérére gondolok, ehhez kétség sem férhet!

Erre vonatkozik az a megállapításom, hogy az agresszor ország ártatlan lakosságának szenvedése, és pusztulásának bűne; a saját vezérük és vezetőik fejére száll vissza és függetlenül attól, hogy közvetlenül a halált kiváltó golyót, vagy bombát, kinek a fegyvere okozta!!!


A második világháborúban a német városok, és lakosságának szőnyegbombázása, a porig rombolása a náci Németország bűne!

Ok és okozat!

Ezen bombák pusztító ereje, több nukleáris bomba erejét meghaladta. Sajnáljuk a német népet!

A háborút a németek kezdték. Porig romboltak országokat és szenvedést vagy halált hozva ezen országok népeire. Ártatlan és védtelen csecsemőket gyilkoltak halálra, és szörnyű kínok közepette.

 

Amennyiben egy gyilkos, terrorista banda megtámad egy rendőrőrsöt, és a rendőrök viszonozzák a tüzet önvédelemből, és egy arajáró békés állampolgárt ér a rendőrgolyó, vagy a szomszédházban lakókat ér, még akkor is, ha a rendőrök tudják, hogy a golyó elpusztíthat ártatlan embereket, akkor is kötelességük a támadók semlegesítése, és önvédelmi joguk, kötelességük megvédeni mások testi épségét, életét és saját életüket!

A békés polgárok halálának bűne, a támadó terroristákra száll.


A tisztességes embereknek mondom, amennyiben valamelyikünket támadás éri azzal a céllal, hogy eltüntessenek a föld színéről, valljuk be, hogy jól jönne egy ilyen barát, mint az Amerikai Egyesült Államok!!!


Az Egyesült Államokat gyakran éri az a vád, hogy az olajmezők feletti ellenőrzést akarja megszerezni stb.

Ez így nem igaz!

De az igaz, hogy nem mindegy neki, hogy normális kereskedés folyik az olajjal, vagy a terrorizmus gazdasági fegyvereként, az olajbevételeket terrorizmus támogatására és így a szabad-világ országainak zsarolására használják! 

 

Az sem mindegy, hogy bizonyos diktátorok, hatalmukat más országokra kiterjesztve és azok olajkincseiket megszerezve, veszélyeztessék a szabad kereskedelmi kapcsolatokat. Így Amerika és a szabad-világ megélhetését és fejlődését, és beleértve hazánk népét is.


-Te, aki a terroristákat, vagy a terroristákat támogató Iránt élteted,  ez neked sem mindegy!

- Te szegény lélek. - A családod biztonsága, a gyermekeid jövője a tét. -Nem érted?


Izraelnek a feltételezéseim szerint, a nyolcvanas évekre sikerült atombombát előállítania!

Ismereteim szerint Izrael Állam fennállása óta, egyetlen háborút sem kezdeményezett, ezért az atombomba használata, csak a legvégsőbb önvédelmi eszköz maradt a számára!

A Libanoni bevonulás szerintem, egy hibás önvédelmi válasz reakció volt a Libanon területéről indított terrorista támadások felszámolására. Egy kétségbeesett döntés volt, hogy saját népét veszélyeztető terrortámadásokat megakadályozza a lehetőség szerint!

Elegendő lett volna egy kemény légi válaszcsapás. Vagy egy korlátozott létszámú kommandós csoport küldése. Ezt nevezem a terroristavezetők, sebészeti beavatkozással történő semlegesítésének. Rettegjenek ők is! És gondolkodjanak el azon, hogy ők sem sérthetetlenek!

 

De felhívom mindenkinek a figyelmét arra, amennyiben Izrael államot súlyos tömegpusztító csapás éri, az agresszor súlyos ellencsapásra számíthat, amely csapást az agresszornak és az egész népének kell elszenvednie!

Ahogy Izrael népe is elszenvedte a csapást.

 

A megelőző önvédelmi csapást sem lehet kizárni, amennyiben Izraelt súlyos atomcsapással megfenyegetik! A súlyos fenyegetés bekövetkeztének az elhárítására nincs más lehetőség és más mód!

 

Ilyen közvetlenül támadással fenyegetésnek minősül az, amennyiben Irán Izrael elpusztításával közvetlenül fenyeget, és atomfegyver birtoklásának követlen közelébe kerül.


A következményekért; a fenyegetőző diktátor és vezetőtársai a felelősek!

Amennyiben igazam van és Izrael rendelkezik atomfegyverekkel, akkor elmondhatom azt a tényt, hogy soha nem használta ki ezen katonai fölényét!

Sajnos a féligazságokra támaszkodó rasszizmus, antiszemitizmus folyamatosan bővül, és egyre több embert kertit hatalmában!


Egy kórházi esetet szeretnék elmesélni és nem vagyok büszke magamra!

Meglepődtem, hogy egy iskolázott és olvasott ember miközben irodalmi és politikai és történelmi eszmét cseréltem vele, a következőket mondta:

"Zsidó összeesküvésről beszélt és arról, hogy a négerek csak fizikális tevékenységre alkalmasak, a genetikai felépítésükből fakadóan.

Továbbá is azt mondta, hogy az összes zsidót ki kell irtani, el kell pusztítani mert egy alja nép! Arra hivatkozott, hogy Magyarországot és más országokat is fel akarják vásásrolni.

- De ez semmi, csak hab a tortán mondta, mert amit az arabokkal tesznek, az gazemberség.

Ezeket ki kell irtani, hogy ne okozzanak több problémát, mert minden probléma forrása ez a nép.

- Ez egy nemzetközi Zsidó összeesküvés és összefogás, ez a zsidók terjeszkedésének alattomos módja.

- Így férkőznek nálunk is be, a hatalomba. - A zsidók csak kereskedni tudnak, mert dogozni nem szeretnek. - Az SZDSZ a zsidók, és a buzik pártja.”


Meg voltam döbbenve mélyen. Erre az antiszemita szóáradatra nem voltam eléggé felkészülve.

Elhűlve hallgattam.

A kórházi szobában senki nem lepődött meg rajtam kívül, és senki nem szólalt meg rosszallóan!

Csak lassan törtem meg a csendet és azt mondtam. -István, én szégyellem magam helyetted is!

- Miért nincs igazam? Kérdezte Ő.

Néhányan helyeseltek neki.

- Nincs. Feleltem. –Nincs igazad, mert a gyűlölet beszél belőled.

- Állítólag a Református egyházban vannak barátaid és velük folytatsz fennkölt párbeszédet.

- Kérlek vitasd meg velük a Jézus és családjának a származását!

- Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte. Majd így folytatta;- azok a piszkos Zsidók ölték meg Jézust!

- A Jézus származása akkor is Zsidó volt, és az apostolok származása is Zsidó volt, ezért most biztosan örülnek neki odafönt, hogy te miként vélekedsz a Zsidó származásúakról.

Nagy csönd fogatta szavaimat.

Majd kimentek ketten és a többiek hallgattak és másról kezdtek beszélni.

Hozzám órákon át senki, de senki sem szolt.

Néhány óra múlva a Zsidózó úr a tévénézést megunva, odajött hozzám és azt mondta:

- Látom, hogy megsértődtél, és ezért elnézésedet kérem, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire mélyen érint ez téged!

És eközben a Zsidózó István a kezét nyújtja felém.

Az egyik vele szimpatizáló urat meglepte István viselkedése.

És így szólt.

- Miért kértél elnézést?

István hümmögött valamit arról, hogy engem nem akart meg bántani!

Így utólag tudom, hogy reagálhattam volna másként is. Ez most így sikerült.

Igaz, hogy az nap este még értek atrocitások, de ezek lepörögtek rólam.

Tisztában voltam vele, hogy hátam mögött kineveztek zsidónak, amit nem bántam.


Nem tehetek róla, ha általánosítanak, vagy valamely kisebbséget bárhol a világon szidalmazzák, az olyan számomra mint ha engem szidnának.

Itt arra gondoltam, ha Zsidónak néznek, akkor legyek zsidó!

- Vállalom.



Az élet és a halál egy körforgás. A világmindenség része és mégis-e két fogalom, elválaszthatatlanul kötődik a gondolkodásunkhoz. Az élet és halál gyedi, és megismételhetetlen. Nincs két egy forma élet, és nincs két egyforma halál.

A lélek újjászületésébe vetett hitem egyre erősebb és erősebb. Nincs és nem is lehet más egyéb hit számomra, a jelen tapasztalatom és tudásom szerint.

Meggyőződtem és életem részleteinek bizonysága, hogy van lélek a testben, amely képes elhagyni a testet és segít a testen szükség esetén!

A saját bizonyosságomat mások bizonyossága is megerősíti. Mert velük is megtörtén hasonló metafizikai jelenség, amely a test, a lélek általi elhagyásának átélését jelenti.

Tudom, hogy sokan voltak halál közeli állapotban és mégsem élték át ezt a nagyszerű érzést.

Én meg a legjobb tudásom szerint, sosem voltam abban a halál közeli, a szív leállás utáni állapotban, és mégis átéltem a léleknek, a test-fölötti hatalmát.

 

Ekkor meggyőződtem arról, hogy a lélek én vagyok, mert felűről láttam magam, mint egy tehetetlen és segítségre szoruló testet. És nem fordítva. Nem a testemből láttam felszállni valamit, hanem én emelkedtem a testem fölé. És ezért a lélek létezése számomra tény.

A részletekről már írtam az Intelligens hitben!


Ez bizonyság arra, hogy a lélek eltudja hagyni a testet és mindent megtesz, a test állapotának javítása, illetve a megmentése érdekében. És nem tudnám megmondani, hogy miért?

Ez idáig a bizonyosságban nem jutottam el.

Lehetséges, hogy ez számomra vissza van?

De lehet, hogy más; a lélek bizonyosságáig sem jut el. És lehet, hogy más; eljut arra a bizonyosságra, amire nekem várnom kell; vagy amit én soha nem érhetek el az életemben!

 

Mondhatnám, hogy a Lélek könyvében az Intelligens hitben leírt csodálatos megmenekülésem is a lélek földöntúli hatalmának köszönhető, de én ilyet nem mondok, mert akkor a lelkemről vagy a lélekről semmit sem tudtam. Arra gondolok, hogy sorsunkról egy hatalmasabb lélek dönt. És ez a lélek a Teremtő Isten maga.

Tehát én magam meggyőződtem arról, hogy van lélek, és ezen lélek különválva a testemtől bizonyítja, hogy én magam vagyok a lélek az öröklétben. Az emberi test a legújabb tudományos kutatások szerint, a világűr atomjaiból keletkezett és halála után a test atomjaira bomlik szét. A lélek viszont tovább él.


A Teremtő Isten az egész világmindenség folyamatát elejétől, a végéig irányítja!

Tehát amennyiben van a testemet elhagyni képes lélek, ami bizonyságot nyert általam, akkor kell, hogy legyen egy ennél a léleknél hatalmasabb lélek, amely az egészet átlátja, összefogja és irányítani képes. Ez jobb szó híján maga a minden lélek fölötti lélek, a legfőbb lélek, a mindenséget uralni képes lélek, a Teremtő Isten.

Mindnyájan a Teremtő Isten gyermekei vagyunk!

 

Ha származásuk, vallásuk vagy másságuk miatt:

- bántanak egy muzulmánt, muzulmán vagyok.

- bántanak egy arab muzulmánt, akkor arab muzulmán vagyok.

- bántanak egy zsidót, zsidó vagyok.

- bántanak egy cigányt, cigány vagyok.

- bántanak egy keresztényt, keresztény vagyok.

- bántanak egy kínait, oroszt, iránit, vagy bárkit, akkor kínai, orosz, iráni vagy bárkit is, az is én vagyok!

- Bántanak egy embert, akkor az én vagyok.

- A Teremtő Isten bocsássa meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!

Hazugság az, hogy nincs antiszemitizmus hazámban és a világon!

A hallgatás, a tagadás, a közöny az igazság halála és cinkostárs a neve.

A rasszisták sértett, a beteg, korlátolt vagy beszűkült agyú és gondolkodású emberek, akik más ember csoportok gyalázásával, szidalmazásával vezetik le indulataikat.


Sajnos beteg vagy lelkileg sérült tudósok rossz példát mutatnak, és innentől kezdve ezek már csak sérült, és beteg emberek és nem tudósok! Sajnos azt, hogy rájuk hivatkozzanak egyesek mint tudós emberekre, ezt nem lehet kizárni!

Soha sem lehet kizárni a náci elveket nyíltan hirdető tudósokra hivatkozást!


Sok fehér bőrű ember nem tudja, hogy a színes bőrű emberek közül hány Nobel díjas és hány egyetemi végzettségű ember élt és él a mai napig a földön. Bevallom én is csak azt tudom, hogy van ilyen.

Azt is tudom, hogy ezek a tanult emberek, éljenek a világon bárhol, minden ember büszke lehet rájuk!

Egy átlagos színes bőrű ember ép olyan, mint bármely fehér bőrű embertársa.

Ha én fekete bőrű ember lennék, mert a fehér bőr az nem kiváltság, az nem érdem, az egy születési adottság. Tehát, ha én fekete bőrű ember lennék, akkor nekem is fájna, amennyiben lenéznének a bőröm színe miatt. Az a fehér bőrű embertársam, aki a bőre színe miatt lenéz másokat az buta.

És ez, nem iskolafüggő!


„ A SOKFÉLE TUDÁS NEM TANÍT MEG ARRA, HOGY INTELLIGENS LÉGY!”

A tudás és az intelligencia két különböző dolog.

Pontosítva a tudásunk; egy feldolgozatlan ismeretanyag. 

Az intelligencia; a tudás értelmes hasznosítása.

Ezért van az, hogy egy iskolázottnak mondható személy káromkodik, hazudik, csal, lop, sőt gyilkol, mert ezeken a területeken elért tudásának értelmezésével problémái vannak.

Ez ad magyarázatot a rasszizmusra is!


Mert tessék tudomásul venni, hogy genetikailag minden emberi lény egy fajhoz tartozik!

Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja megérteni, az nem intelligens ember!

Az ilyen ember persze más területen lehetnek ismeretei, de vegye mindenki tudomásul, hogy a rasszizmus és az antiszemitizmus olyan deviáns magatartás, amely az ember többi értékeit is meg kérdőjelezi, helyesebben fogalmazva semlegesíti! Mert az az ember, aki a más területen elért tudásának értékeit, az antiszemitizmusának alárendeli az beteg vagy bűnöző!


Gondoljunk a náci katonatisztekre, vagy tudósokra! (Nem oda valók voltak az elveik miatt.)Morálisan és erkölcsi értelemben a bűnözők, vagy az elmebeteg emberek szintjére süllyedtek. Minden tudásukat arra használták, hogy idióta és tudománytalan elméleteket gyártsanak a népük félrevezetésére és saját bűneik igazolására.


Néger, fehér vagy ázsiai! Zsidó vagy muszlin! Keresztény vagy buddhista! Hindu vagy taoista! Sintoista vagy szikh! Mindegy, hogy mi vagy. A lényeg, hogy ember légy! A másság tisztelete, a másik ember tisztelete az ami igazán fontos!

 

Mert más ember is úgy tudnak örülni, amennyiben gyermekük születik mint mi!

És úgy tudnak érezni, sírni vagy gyászolni, ha valamely rokonuk, hozzátartozójuk meghal mint mi!

Örülnek a sikereiknek és aggodnak, ha valami nem sikerül nekik, ahogy mi is.

 

Jót és csakis a legjobbat akarják gyermekeiknek, ahogy mi is.

Sírnak ha bántják őket és örülnek, ha megdicsérik őket, ahogy mi is.

Születéskor és halálukban is olyanok, akár csak mi is.

 

Hitvány gazember az, aki a másik ember, emberi tisztességét, egyenrangúságát faji, vallási vagy bármely etnikai és kisebbségi csoporthoz tartozása miatt megkérdőjelezi!

Kivételt képeznek a bűnözök csoportjai!

Tudom, hogy a butaság az nagy úr.

De a butaság a 21-dik század emberének a rasszizmusára, nem mentség!

 

Elmaradott, tanulatlan, vagy lelkileg sérült a rasszista, antiszemita ember az, aki bemocskol másokat és így próbál különbnek látszani másoknál!

Vagy úgy gondolja, hogy régi sérelmekre, ez jelenthet számára gyógyulást? Vagy ezt reméli tőle?

Téved az ilyen ember.

Mert minden sérelemre a megbocsátás az orvosság!

A gyűlölködés magunkba fojtása, dédelgetése, vagy gyűlölködő indulataink szabadon eresztése táptalaja a gonosz cselekedeteinket, és a gonosz cselekedeteink szaporodásához, súlyosbításához vezethet el. A sok gonoszság és rosszindulat beteggé teszi a testünket.

Megbetegít bennünket és elpusztít körülöttünk minden jót, és végül velünk is végez a gonoszságunk.

Mert végül gonoszabbá válunk mint azok, akik a sérelmeinket okozták.

Gondoljunk bele ha cigány, vagy zsidó bűnöző emberről mondunk véleményt az nem baj!

De ha ezt úgy mondom, hogy az összes cigányt vagy zsidó embert megsértek vele, így azokat is akik nem bűnözök, vagy nem bántottak engem, akkor igazságtalan és gonosz vagyok!

Soha ne mond azt fajra, származásra, nemre, vallásra, másságára tekintettel, hogy valakit ki kell irtani!

A bűnt és a butaságot kell kiírtan!

 

Ha megbánod a rasszizmusodat, értelmes és jó ember lehetsz!

A rasszizmus akkor is komoly probléma, ha a törvények tiltják a rasszista és gyűlöletkeltő kijelentéseket!

 

Gyakran az antiszemita és rasszista ellenes törvények alkalmazása egyes országokban szinte lehetetlen.

Mert arra hivatkoznak jogalkotók, és jogalkalmazók, hogy a rasszista vagy antiszemita kijelentések büntetése a véleménynyilvánítás szabadságát sértik, és sértik a szólásszabadságot mint emberi szabadságjogot.

 

Szégyen az, amennyiben egy ország törvényeit fellehet használni antiszemita, vagy rasszista kijelentések, és vélemények szabad terjesztésére.

Szégyen az ország vezetőire és vezető kormánypártjaira, és szégyen az ország mindenkori vezető ellenzéki politikusaira is, amennyiben kétharmados törvényalkotásra lenne szükség egy országban, és ezért ellenzéki szavazatok nélkül antiszemita, vagy rasszista ellenes egyértelmű törvényeket nem lehet elfogadtatni az országgyűléssel!

 

Az a véleményem, hogy szégyen a hazámra nézve, amennyiben a rasszista és antiszemita kijelentéseket, és megmozdulásokat a mindenkori államfő, a mindenkori miniszterelnök, a törvényes pártok vezetői, továbbá ellenzék és kormánypártok egyaránt és egyformán, nemképesek határozottan elítélni és ezzel rossz példát mutatnak az egész országnak! Nem törődve azzal sem, hogy hallgatásukkal cinkostársi gyanúba keverednek.

Csak az vegye magára, akire ez vonatkozik!


A további véleményem az, hogy az Alkotmánybíróság és a bíróságok rosszul alkalmazzák a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló törvényeket.

Ez is szégyen.

És ez a véleményem.

Amennyiben valaki a véleményét úgy fejezi ki, hogy egy törvénytisztelő embertársunkra származása, vallása vagy valamely kisebbségi csoporthoz tartozása miatt gyűlöletkeltő,

és ez a vélemény valamely szitokszóval párosul, vagy fenyegetést jelent és félelmet kelt, vagy gyűlölet keltésre alkalmas, akkor a törvényeinknek kötelessége megvédeni minden embertársunkat a félelmet, vagy gyűlöletet keltökkel szemben!

Amennyiben a gyűlöletkeltők szólásszabadsága fontosabb, vagy az általuk egyenes szándékkal gyűlöletet keltő szitokszó használatának védelme fontosabb mint az ártatlan emberek védelme, akkor abban az országban a szabadsággal visszaélnek!


Az egyéni szabadság jogok a mások szabadságát, biztonságát és becsületét nem sérthetik!

Különösen nem faji, etnikai, vallási, vagy bármely kisebbség elleni, és lelkiismereti szabadságra tekintettel!

Ezekben az esetekben a törvény a szitok szó használatát, és a vélemény szabadság mögé bujtatását tiltani, és büntetni köteles!

Ez a helyes és ez a véleményem.

„Csak addig terjedhet mindenkinek a szabadságjoga, amíg mások szabadságát nem sérti!”


De bármely kisebbség elleni gyűlöletkeltés az egyetemes emberi szabadságjogoknak a durva megsértése, amelynek maga után kell vonnia a gyűlölet keltő személynek a törvény előtti felelősségre vonását!

Mondjuk ki, hogy aki valamely faji, etnikai, vagy vallási csoport, továbbá valamely kisebbség ellen egyenes szándékkal gyűlölet kelt oly-módon, hogy szidalmazza, sértegeti, vagy elpusztításukra, kiirtásukra utaló megjegyzést tesz, vagy bármely kisebbségellenes uszításra alkalmas kijelentést tesz, az bűnöző, és bűncselekményt valósít meg!

El kell ítélni!

Mert kimeríti és megvalósítja a nemzet szocializmus, a nyilas keresztes párt, illetve a fasizmus bűncselekményét. Az Egész Egyetemes Emberiség elleni, rasszista bűncselekményeket valósit meg! Ez a nácizmus.

Aki ezen bűnöző csoportoktól egyértelműen nem határolódik el, az kollaboránssá, és így cinkostársukká válik ezen újnáci csoportoknak.

Mert aki nincs ellenük, az velük van!


Ellehet dönteni, hogy a kertünkben gazt és gyomot, vagy nemes növényt akarunk–e termeszteni?

Ellehet dönteni, hogy bárki hazájában antifasisztákat, vagy inkább nácikat és újfasisztákat pártfogol?

Le a rasszizmussal!

Aki nincs ellenük, az velük van!

Nincs középút.

 

Szeretném egy gyakorlati példán bemutatni a nemezközi nagytőke gazdasági összefüggéseit nagy vonalakban!

Vegye tudomásul minden nemzetben gondolkodó becsületes, de tájékozatlan, vagy félre vezetett személy, hogy a nemzeti vagy nemzetközi tőke szabad áramlását a piacgazdaságra épített országok nem korlátozhatják!

Illetve csak igen szigorúan ellenőrzött kertek közt, és csak rendkívüli esetben és törvénybe meghatározott módon!(Egészség, minőség stb érdekében.)

A külföldi tőke bejövetelét és a saját országaink tőke mozgását, vagy ha úgy tetszik a saját iparunk külföldre terjeszkedését, költözését sem akadályozhatjuk meg!

Minden országnak érdeke az exportáruk kivitele, és az importáruk behozatala.

Ha saját fölösleges termékeinket külföldön el akarjuk adni, és nem akarjuk, hogy ránk rohadjon, akkor a behozatalt sem gátolhatjuk meg. Főleg azért sem, mert szükségünk van rá!

Az export munkahelyeket teremt, és aki azt mondja, hogy ne exportáljunk, az sok ember munkahelyét veszélyezteti!

 

Magyarország gazdasági bevételeinek kb.70-80%-a export termékeink, vagy áruinkból termelődik.

Amennyiben az export leállna kb.1,5 millió ember veszítené el munkáját, és azonnali gazdasági csődhöz vezetne.

Továbbá a magyar kisvállalatok, akik a multiknak a beszállítói, tönkre mennének.

Ez szintén sok munkahely elvesztésével járna.

Az ország finanszírozási és adósságfizetési csődbe kerülne!

Veszélybe kerülnének a nyugdíjjak és a közalkalmazottak bérei.

Iskolák, óvodák, kórházak tömegei működésképtelenné válnának.

A lakosság fizetésképtelené válna.

A mindenkori kormány adót emelne, hogy több bevételhez jusson!

Országunkban a vállalatokat ért adóteher-növekmény következménye az lenne, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a versenyképessége a piacokon lecsökkenne, és áruikat nehezebben tudnák a belföldi, vagy a külföldi piacokon értékesíteni.

Ezért úgy döntenének, hogy más országokba költöznek, ahol kisebb adókkal, így kisebb költségekkel, versenyképesebb árakat tudnak képezni a nagyobb haszon reményében.

Így országunkban tovább növekedne a munkanélküliség.

Az ország adóbevétele tovább csökkenne.

E-közben csökkennének a nyugdíjak, a közalkalmazottak jövedelmei.

Tovább csökkennének a szociális járadékok, és a családi pótlék is tovább csökkenne.

Nem épülnének utak, vasutak, házak.

Tovább nőne az államháztartási hiány és az eladósodás, a korrupció.

Illúzióink ne legyenek, ezt nekünk kell megfizetni és mindegy, hogy milyen a kormányunk színezete!


Látva a bajokat a sok problémát, a tehetetlenségünkben, a dühünkben keresünk magunknak, vagy kreálunk magunknak ellenességet.

Megtaláljuk a külföldi mamutvállatokat, a bankokat, és hazánk kisebbségeit.

Várjuk a messiást.

A csodatevő vezért.

Aki mindent megold, mert mindent tud, és mindenre megvan a saját ország mentő receptje.

A vezér megállapítja, hogy romokban az ország és eladósodtunk.

Szerinte a válságból kivezető út a nagyarányú adócsökkentés, amely minden problémára orvosság, és így lehet a parasztoknak, a munkásoknak, a középrétegeknek, a nyugdíjasoknak magasabb jövedelme.

Nála a világpiaci árak csökkenni fognak, és az állam átvállalja a csökkentés terheit. Azonnal és jelentősen csökkenti az adókat!

Lecsökkenti az államháztartás hiányát és eladósodás mértékét.

Gazdagság vár az egész országra és boldogság népére.

Igaz, hogy dátumot azt nem mond!

Titkolja erősen, hogy az a bizonyosan meg ígért jólét, a hatalomra kerülésének 8-dik, vagy 18-dik évében következik be.

Szegény ország, szegény ország!

Megérdemeljük sorsunkat.

Minő boldogság!

Vezéreink vannak.

Vezérekből jól állunk.

Egyik nagyobbat hazudik mint a másik, másik meg nagyobbat mint az egyik!

Az egyik egy kicsikével kevesebbet ígér mint a másik, vagy az egyik jóval többet mint amaz.

Az egyik bevallja, hogy hazudott reggel, délben és este.

Micsoda boldogság nekünk a becsapottaknak!

A másik aki többet ígért az azt állítja, hogy soha sem hazudott!

Sokan bálványként imádják őket!

Nekünk ezek jutottak, megérdemeltük őket.

Megkaptuk, mert elszabtuk.


„Én elszabtam, te elszabtad, ő elszabta, mi elszabtuk, ti elszabtátok, ők elszabták, most szabhatjuk.” Szabadosan idézve, a legnagyobb magyar humoristánktól Hofi Gézától.


Befejezésül minden kedves olvasómnak azt ajánlanám, hogy keressék meg a Lélek könyvemnek a pozitív gondolkodásra biztató fejezetét, és a Teremtő Isten segítségét kérve ismételgessük a pozitív gondolatokat! Amely pozitív gondolatok visszaadják és erősítik a reményt, a hitünket a jövőben.

Ezen gondolatokat, és minden gondolatomat mások gondolataira építettem!




Hogy jól?

Vagy rosszul?

Döntsék el önök.

Az ember a gondolatai erejével formálja, és átalakítja a természetet.

A mások gondolatára építkezve, a mások gondolatát átalakítva, felhasználva és továbbfejlesztve működik minden.

A gondolat az ember teremtő ereje, és segítségével jutott el a kőkorszaktól az atomkor, és a világűr meghódításának korszakalkotó gondolatáig, és az internet világában.

Az emberiség történelme bizonyíték arra, hogy az emberi gondolat teremtő ereje juttatta az embert a civilizációs fejlődésünk a mai fokára.

Az ember pozitív gondolatai a termékeny, a jó gondolatok, amely gondolatok az ember életének az értelmét, a fejlődést szolgálják. Az emberi gondolat terméke a ház, a vár, a vasút, az űrrepülő, a holdra szállás, az internet.

 

A kerék feltalálása, a lovaskocsi és a gépkocsi, a repülőgép megtervezése.

Sorolhatnám napestig.

A fejlődést a gondolat ereje teremtette meg, és tette lehetővé az ember számára!

Soha ne becsüld le azt, ha arra kérlek a saját érdekedben, hogy gondolataidban az élet, az élni akarás pozitív gondolatit erősítsd, mert a gondolat ereje csodálatos életünk, a gyógyulásunk és fejlődésünk alapja!

 

A pozitív gondolatainkban vetet hitünk és reményünk az a csodafegyver, amit tőlünk senki, de senki nem vehet el!

Ember biz Istenben és higgy abban, hogy megsegít!

És meglásd, segíteni fog.

Kérd őt! Csak kérned kell és ennyi az egész.

De ha nem kéred, akkor is megsegít!

Ember, csak hinned kell!

 

Szeretnék néhány általam tisztel filozófust, vagy tudós gondolkodót figyelmükbe ajánlani, és nem a teljesség igényével: 

Platón

Immanuel Kant

Albert Einstein

Stephen Howking

Mintha összebeszéltek volna, annyira hasonló az Istenhez való viszonyuk.


„Menj az utadon és ne bánd, hogy mit mondanak!”

Dante.

Ez a könyv az én utam és hazudnék ha nem bánnám, hogy mit mondanak.

Ha bánom is, hogy mit mondanak, akkor is menni és menni kell tovább az úton! Mert ez az én utam.

Menni, hinni és bízni!

Komlói Török Gábor

Komló, 2007-12. 20.

V É G E