Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A lélek könyve:Politikai gondolatok II.

Diktatúrák és a terrorizmus kezelése!


A rák gyógyításához hasonlítva sajnos gyakran a sok jó, és egészséges sejtszövet is áldozatául esik a gyógyító terápiának.
 

Mit lehet tenni?
Kezelési módszerek:

 

1./ Szép szavakkal, ajándékokkal és különböző segélyekkel helyes irányba kell terelni a diktátorok, és a terroristák gondolkodási és cselekvési szokásait, hogy a lehető legkisebb veszélyt sem jelentsenek saját népükre, vagy más népekre és országokra!

A zsarolókkal szemben a fenti módszer, csak igazán nagy körültekintéssel használható!

A megelőzés vagy a megfelelő dózis alkalmazása, mennyisége és helyes alkalmazása, döntő lehet a sikeres terápiában.

2./ Figyelmeztetés vagy felszólítás, hogy helytelen és összeegyeztethetetlen a viselkedésük, az emberiség egyetemes együttélésének szabályival!

Továbbá a juttatások és segélyek kilátásba helyezése abban az estben, amennyiben kezelhető a helyzetről van szó.

3./ Segélyek és különböző támogatások beszüntetésének említése, továbbá fűszerezve ezt export-import korlátozások kilátásba helyezésével. Fenyegetés különböző gazdasági szankciókkal!

4./Flottatüntetés, erődemonstrációs célzattal! Aztán a 3-as pont gyakorlati megvalósítása, bevezetése, és szigorú alkalmazása.

Gazdasági embargó és gazdasági blokád alkalmazása.

5./Katonai szankciók kilátásba helyezése, katonai blokád, és a támadás bekövetkezésének lehetőségének kilátásba helyezése a diktátorok, a terroristák, és támogatóik számára.

Sokan nem értik azt, hogy a nemrég még támogatott diktátor, hogy válhat támadott diktátorrá?

Pedig egyszerű a válasz: Amíg a pszichológiailag beteg vezető együttműködik orvosával, és nem jelent veszélyt embertársaira, addig kedvezményeket, és lehetőségeket kap a szabad világ országaitól, vagy normális emberi közösségektől azzal a céllal, hogy elősegítsék a szabad világ országai, a szabad világ társadalmai közé történő beilleszkedést. (Vagy a normális emberek közé történő visszatérést.)

Amennyiben a beteg nem együttműködő a terápiát végző orvosával, és veszélyezteti bármely embertársunk testépségét vagy életét, úgy számíthat kényszerzubbonyra, a gumiszobára. Amennyiben diktatúrákról van szó: Akkor azok is számíthatnak terápiára, vagy valamilyen katonai szankcióra. Amennyiben diktátorok támogatják a terroristákat, és meg támadnak, vagy megsemmisítéssel fenyegetnek más országokat,a szankciók nem maradhatnak el!

6./ Kezdetét veszi a közvetlen sebészeti pontossággal végre hajtott katonai hadművelet!

Szerencsés az emberiség, hogy a sok probléma és gond ellenére is a világ legerősebb országa, és szuperhatalma egy demokratikus ország. Ez az ország: Amerikai Egyesült Államok.

Ez az ország mint egy jó orvos, rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy a diktatúrákat és a terroristákat visszaszorítsa, és féken tartsa, korlátok között tartsa! Sajnos nem ez sem mindig sikeres, és nem mindig könnyű feladat USA számára sem. Ahogy minden ember, vagy minden orvos, így minden ország hibázhat. Amerika sem hibátlan.

Csendőr? Vagy orvos? 

Ha a kérdés így tesszük fel az Amerikai Egyesült Államok szerepére vonatkoztatva a világban, a válasz sok ember számára egyértelmű, hogy csendőr.

És én megértem, és bizonyos értelemben igazat is adok nekik.

Számomra a csendőr, vagy rendőr, pozitív értéket jelent egy demokratikus országban, a liberális demokráciákban.

Sajnos a csendőrök, vagy rendőrök nélküli világban; a bűnözök, a gyilkosok világában nem szeretnék élni!

Belegondolni sem merek, hogy a síhópata bűnözök, és gyilkosok irányítanának bennünket a saját értékrendjük szerint, és kilennénk szolgáltatva kényükre és kedvükre.

Csak gondoljunk bele, hogy azt tehetnének velünk a rendőrök nélkül, amit csak akarnak, ha nem lenne rendőr!

Nem lenne senki, aki megfékezné a gyilkosokat, és megvédene bennünket tőlük.

Ezért azt mondom, hogy a jó rendőrre, vagy a jó csendőrre szüksége van a világnak, hogy megvédjenek bennünket síhópata diktátoroktól és terroristáktól, akikből Hitlerek és Sztálinok válhatnának!

Persze a csendőr is ember és az Egyesült Államokat is csak emberek irányítják, szolgálják, akik gyakran tévednek és-e tévedésekért Amerika jó hírével fizet!

Nem értem és elítélem azokat a tájékozatlan embereket, és szégyelljék magukat, akik az Iraki diktátornak, a vértől csöpögő kezű gyilkosnak szurkoltak, és Amerikát szidalmazták, és ma is szidalmazzák!

 

Sajnos az emberi butaság és gonoszság, nem ismeri a határokat. Az lehet, hogy Irakban nem találtak tömegpusztító fegyvereket, és Irak katonailag és gazdaságilag megrendült ország volt!

De tény, hogy saját népét korlátlanul és ellenőrizhetetlenül tovább gyilkolta. Ugyanis Irakban nem csak a kisebbségben, és a hatalmat gyakorló és a vezérüket imádó szunniták élnek, hanem a többségben élő síiták és kurdok is éltek a diktátor, és a szunnita híveitől elnyomatva!

Az is tény, hogy Irak megtámadta Iránt, és megtámadta Kuvaitot, és akkor nem hallottam, hogy az Egyesült Államokat bíráló, és általam ismert személyek, vagy közismert politikusok, elítélték volna ezeket az agressziókat! 

Egyébként a meggyengített Irak folyamatosan fenyegetőzött, és abnormálisan, kiszámíthatatlanul viselkedett.

Biztos vagyok benne, ha Iraknak sikerült volna tömegpusztító fegyvert bevetésre kész állapotba előkészíteni, úgy azt be is vetette volna. A kuvaiti olajmezők felgyújtása, az egész emberiség, és a földi élővilág elleni bűncselekmény volt!

Sajnos Iránban a vallási fanatizmus fundamentumára épített államrend van hatalmon. Vezetői többször kijelentették, hogy Izrael és az Egyesült Államok és szövetségesei súlyos árat fognak fizetni!

Izrael teljes elpusztításával fenyegetőznek, és e-közben atomfegyver kifejlesztésén fáradoznak!

Olyan erőművet használnak, amely plutóniumot termel.

Az Oroszok és az Amerikaiak felajánlották, hogy az így megkapott energiát olcsóbban leszállítják nekik. Továbbá segítenek nekik olyan erőművet építeni, ami nem termel plutóniumot. De ezeket a békés megoldási javaslatokat Irán vezetői kapásból elutasították! Válaszuk az volt, hogy Ők-egy szuverén ország és azt tesznek, amit csak akarnak.

Illetve tagadták, hogy atomfegyver előállítása lenne a végső céljuk!

Észak Korea ugyan kommunista állam, de diktatúrája legalább olyan kegyetlen, mint a vallási fundamentalizmusú Iránban. 

Végig azt hazudta, hogy nem akar atomfegyvert gyártani, és végül mégis atombombát robbantott!

Aki még mindig nem érti, hogy mi a mondani valóm, annak további magyarázattal szolgálok:

Egy diktátor és legyen a világon bárhol, bármely ország vezetője, hogy a hatalmát megtartsa, minden gazemberségre, emberi vagy állati aljasságra képes. Továbbront a helyzeten amennyiben fanatikus, és egy téveszme, vagy egy rosszul értelmezett és ideje múlt vallási dogma megszálltjaként, egy rosszul értelmezett küldetéstudattal párosul az elhivatottsága!

Ha egy ilyen ember kezében tömegpusztító fegyver kerül, az beláthatatlan következményekkel járna, és egyetlen ország népe sem lehetne biztonságban!

Például: Amerikában már olyan fejlettek, és szigorúak a biztossági ellenőrzések, hogy szinte alig van esélye annak, hogy egy terrorista hálózat támadása, vagy valamilyen külső támadás bekövetkezzen.

Azért, hogy Amerikán bosszút álljon egy terrorista diktátor, vagy terrorista hálózat úgy gondolkodik, hogy egy gyengébb és hanyagabb ellenőrzést végző szövetséges országban sikeresebben robbanthat, és erre már számtalan példa van a világban. Ezért szükséges minden szövetséges országra kiterjedő, szigorú ellenőrzés bevezetése!

A gyengébb vagy hanyagabb ellenőrzés a többi ország szigorú, és költséges ellenőrzését, erőfeszítéseit semmissé teheti!

A szövetség védelmi erejét nem a legerősebb láncszem határozza meg, hanem a leggyengébb láncszem ellenálló képessége határozza meg a terrorista bandák beszivárgásával szemben.

A leggyengébb ellenőrzéssel rendelkezőország, a  leggyengébb láncszeme a szövetségi rendszernek! 

Még csak annyit. Amennyiben Irak legyőzi Iránt, Kuvaitot és megtarthatta volna: - Vajon Szaddam beérte volna ennyivel?

- Vagy Szaddam Husszein vérszemet kapva, már az egész térséget fenyegetné? - Vagy talán a győzelmei után az egész világot is fenyegetné támadással?

Amíg saját bőrükön nem tapasztalják, addig tudom, hogy mondhatok vagy írhatok némelyeknek bármit. Ezért most, ennek a résznek a boncolgatását egyelőre abbahagyom.  

„A hatalom az elsőrangú szerelmi bájital.” /Henry Kissinger./

Talán mondhatnánk azt is, hogy a hatalom, egy bizonyos függőséget okozó kábítószer: Mert vannak akik kontrollálni tudják magukat, vannak akiket kontrollnak a választók, és vannak akik kontrollálhatatlanok, mert öntörvényű emberek és belőlük lesznek a diktátorok.

 

Isten és a valóság egybeforr!

Valamit nagyon meg kéne értenie minden igaz, és jóravaló embernek a földön, és pedig azt, hogy Isten és a valóság egybeforr.

Emlékezzenek arra a részre, amikor azt írom, hogy Isten nem lehet pacifista, mert a gonosz elleni küzdelem szüntelen harcra készteti!

Ez így igaz. De az is igaz, hogy minden embernek és minden államférfinak vagy nőnek, illetve minden demokratikus államnak kötelessége szembeszállnia a gonosz, és a brutális, embertelen diktatúrákkal, sőt kötelességünk!

Sajnos Amerika, Nagy Britannia kivételével a mai európai államok engedékenyebbek, és elnézőbbek a terroristákkal szemben.

Hogy mért engedékenyebbek a terrorista államokkal, és a terroristákkal szemben bizonyos politikusok?

Mert úgy gondolják, hogy polgáraik biztonságának érdekében ezt kell tenniük. Pedig tévedésben vannak. Továbbá úgy gondolják, hogy ez az egyszerűbb, és az olcsóbb megoldása is a problémának.

Csak hátra kell dőlniük a székükben kényelmesen, és majd mások megteszik azt helyettük, amit nekik kéne megtenni!

Hogy nekik is illene tenni valamit? Az eszükbe sem jut vagy lesöpri a pártérdek, önérdek.

Ők a nagy békeszeretők: Mert nem harcolnak bűnöző terroristák, és brutális diktátorok ellen.

Végezzék el a piszkos munkát mások, gondolják magukban és a pálya széléről, ha valami nem sikerül, majd bekiabálnak valamit nagy bölcsen.

Gondoljunk a nácizmus győzelmeire és pusztítására! Ott is hátradőltek a nagy békeszeretők. A végén nagy árat fizetett az emberiség ezért.

Ez az engedmény, és elnéző magatartás táplálja és erősíti a terroristák, és a terrorista államok vezetőiben azt a hitet, hogy szabad a gazda, és meglehet osztani, sőt szembelehet állítani egymással a szabad világ országait, a gyűlölt demokráciákat. Továbbá a demokráciák békeszerető polgárainak szimpátiáját is ellehet nyerni!

Ismerjük mindannyian azt a jelenséget; amikor a rendőr és a bűnözők konfliktusában az alkalmi tömeg a bűnnőzők oldalára áll tévedésből, előítéletből.

Sajnos ez sok országra, és vezetőire vagy néptömegekre is igaz, és sok polgártársunkra is igaz állításként megállja a helyét.

A terroristákat vagy terroristákat pártoló diktatúrák mellé állnak a szabad világ polgárai közül sokan!

Jelenlegi világunkat globálisan Oroszország,Kína tengely, és a kis térségi konfliktusok kirobbantásáért pedig legjobban Észak Korea és Irán, a terroristaszervezetek fenyegeti !

Ezen az országok, és terroristaszervezetek többnyire többnyire totalitárius diktatúrák, saját népük terroristái, mert a vezetőik a terrorsegítségével tarják fenn diktatúrájukat, és erőszakkal irányítják népüket.

Ezen diktatúrákat csak az Egyesült Államok képes megfékezi és féken tartani, hogy saját népüknek, és más népeknek ne okozzanak visszafordíthatatlan kárt!

Amerika lehetőségei behatárolhatók. Sajnos egyre nehezebben képes megfékezni Amerika, a devianciával küzdő diktátorokat.

Kettős mérce az; hogy amíg a rablógyilkost elítéli az emberek többsége, addig a tömeggyilkosokat, a terroristavezetőiket szimpátiával figyelik ugyan azok a személyek, és az a rossz, aki féken tartja, vagy megfékezi őket!

Ezért, ha egyszer Amerika képtelen lesz erre a feladatra, ez beláthatatlan következményekkel járna a világunkra nézve! 

Ezért arra kérek minden jóravaló és jóérzésű nemzet, ország jóérzésű, jóravaló polgárát, hogy harcoljanak és küzdjenek az Amerikai Egyesült Államok oldalán a terroristák, és a terrorista országok ellen szóval és tettel a lehetőségeik szerint!

Megteszem ezt én is, és nem öncéllal, hanem meggyőződésből!

Arra kérek mindenkit, hogy ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy nincs demokrácia hazánkban vagy Amerikában!

Amíg Orbán és rendszere leváltható szabad választásokon, addig demokráciának tekinthető általa irányított állam. Egy rossz, megcsonkított demokrácia, de akkor is demokrácia. 

A demokráciánkra a garancia a többpártrendszer, a szabad sajtó, fékek, ellensúlyok, a független hatalmi ágak rendszere, és az, hogy négyévente vannak szabad választások.

Kérem, hogy ezt mindenki vegye tudomásul, mert ez a demokrácia!

Sajnos az igazságos háborúhoz is pénz, pénz és harmadszor is pénz kell!

Vegye mindenki tudomásul, hogy háborúzni nem jó dolog, és mégis mint utolsó, és végső elkerülhetetlen eszközévé válva a konfliktusoknak bekövetkezik!

A mennyiben egy ország tagadja a náci haláltáborokat, és a népirtás tényét:

- Amennyiben ezen ország vezetői ebben az országban, és világ más részein Isten nevében kivégeztethetnek bárkit.

- Amennyiben ebben az országban inkvizíció, és vallási diktatúra terrorja dúl.

- Ha ezen ország vezetője megfenyeget egy másik országot azzal, hogy népét, és a nép országát eltörli a föld színéről.

- Ha ez az ország atombomba előállításán mesterkedik.

- Ha ezen ország ellenségnek tekint minden más vallású, vagy felekezethez tartozó embert.

- Ha ez az ország nyíltan támogatja a nemzetközi terrorizmust,  a terroristavezetőket, és gyilkolásra szólítja fel őket.

- Ha ezen ország vezetője kijelenti, hogy joga van minden embert legyilkolnia, aki Istene ellen, vagy a prófétája a nagy Mohamed ellen vét, akkor ez az állam, ennek az országnak a vezetői abnormálisnak tekintendők, és kezelésre szorulnak! 

Figyelmükbe ajánlom a korán idézetet: „Ha hitetlenekkel találjátok szembe magatokat, fejet leszegve küzdjetek, míg öldöklést nem rendeztek köztük.„ Megölni minden hitetlent, vagy rabszíjra velük és ez a lényeg.

Szabad és megengedhető az, hogy egy bűnöző politikus, vagy őrült fanatikus kezébe atombomba indítógombja kerülhessen?

A számomra a válasz egyértelműen az, hogy nem, nem és nem!

Ezért úgy gondolom, hogy minden országnak és népnek joga van az önvédelemre, mert az ilyen, és hasonló diktátorok, és a terrorista államaik megfékezése önvédelem! 

Az egy igaz Isten, a minden ember és nép igazságos Istene elvárja, és az önvédelemhez fűződő jog az is, hogy legyünk segítségére a gonosz elleni igazságos küzdelemben minden embertársunknak, más liberális demokráciák, országok népeinek, akit veszélyeztetnek, elpusztítással fenyegetnek abnormális nemztek, országok vezetői, diktatúrák és terroristáik! 

Értse meg végre mindenki, hogy a saját országon belüli, vagy a kívülről beszivárgó bűnözők elleni harc kicsiben ugyan az, mint a terrorista diktatúrák elleni harc, vagy küzdelem a világban!

Nincs olyan különbségtétel, hogy aki egy, vagy aki tíz embert ölt meg és rabolt ki azt elítélem, aki pedig ezreket vagy milliókat, azzal szimpatizálok!

Cél: Ezen diktátoroknak a méregfogát ki kell húzni!

El kell fogni az emberiség elleni bűnöket elkövető gyilkos vezetőket, és elkövetésre készülő gyilkos vezetőket semlegesíteni kell!

Továbbiakban; el kell venni a kedvüket örökre a terrorista módszerek alkalmazásától!

Ezen vezetőket ki kell iktatni, el kell fogni, bíróság elé kell állítani, hogy a más országok zsarnok, és bűnöző vezetőinek okulásul szolgáljon!

A piti bűnözőktől annyiban különböznek ezen diktátorok, amennyiben nagyobb és több lehetőséget nyújt számukra a saját erőszakszerveikre való támasz, és az önrendelkezés, vagy szuverenitás hamis álarca mögé bújásnak látszata!!!

Megtévesztenek ezzel sok jóakaratú, és jóravaló embert a földön. A lelkületükben, semmiben nem különböznek a börtöneinkben bűnhődő rablógyilkosoktól. A diktatúrákat leszögezhetjük, hogy alapvetően bűnözők irányítják.

A diktátor ellenzékének üldözése, börtönbezárása, kínoztatása, kivégzése bűnnűzővé teszi a diktátorokat!

Tudom, hogy a gonosz és a rossz elleni harcnak sajnos gyakran ártatlan emberek is áldozataivá válnak. De azt is tudni kell, hogy amennyiben a bűnözőknek engednénk át világunkat, és mi mind behódolnánk nekik, vagy szabadon hagynánk garázdálkodni őket a világban kényük, és kedvük szerint, az beláthatatlan következményekkel járna!

Mondjuk ki azt, hogy számunkra elfogadhatatlan a rendőri túlkapás és tévedés, és az sem jó, amennyiben egy demokratikus ország katonái teszik ezt!

De akkor azt is mondjuk ki, hogy a bűnözök és a diktátorok bűnei ezerszer nagyobb bajt jelentenek számunkra és a világunkra!!

Vegyék tudomásul a szabad országok vezetői, hogy a terrorizmus és a terrorista diktatúrák elleni harc, a hagyományos harci eszközökkel, és katonasággal eredménytelen és kontra szelektív.

Ebben a harcban a döntő szerep nem a katonáké, hanem az elhárító ügynököké!

Tudomásul kell venni minden demokratikus ország vezetésének, hogy a kutyaharapást szőrével gyógyítják. Az influenza megelőzése: Az influenza vírust kisebb dózisban a szervezetbe juttatva előzhetjük meg, mert ez az anyag az emberbe juttatva kitermeli az ellenanyagot.

A terroristák és terrorista államok ellen alvó, és elhárító ügynököket felhasználva kell küzdeni, harcolni!

Saját harcmodorukkal kell meglepni, és ártalmatlanítani a terrorista hálózatokat, és a terroristákat támogató államokat!

Így speciálisan az adott személyre, és személyekre irányulhat az ártalmatlanítási akció, és ártatlan és egészséges gondolkodású embereket meglehetne menteni egy adott országon belül!

Sokkal kevesebb ártatlan áldozatot követelne egy, egy alvó és beépített ügynök sebészeti pontosságú beavatkozása, egy adott terrorista célszemély, vagy személyek ártalmatlanítása!

Meg lehetne a terrorista szervezeteket osztani, és egymás ellen fordítani, hogy egymást kioltsák!

Mondhatnám úgyis, hogy a rákos daganat, és a rákos sejtek eltávolítása közben, az egészséges sejtek megmaradása biztosíthatóvá válna!

Tehát ha úgy tetszik, a hagyományos katonai erők és a sorkatonaság, a szárazföldi erők rovására, és ezen haderők anyagi, és személyi létszámának a 10%-os csökkentése lehetőséget biztosítana, egy sokkal ütőképesebb, és hatékonyabb ügynöki hálózat működtetéséhez!

Ezen ügynöki hálózat minden tekintetben, és technikájában vagy létszámban, és kiképzésben felülmúlná az elődszervezetét.

Így válna lehetővé az eddigi ügynöki hálózat hatékonyságának jelentős, akár 80%-ra történő növelése, és így jelentősen megnőne az ártatlanok megmenekülésének a lehetősége is.

Itt említeném meg az ártatlan áldozatokkal járó erkölcsi presztízs veszteséget, vagy kártérítési kötelezettséget, és a propagandára fordított költségeket, amely költségek jelentős megtakarítást eredményeznének!

A hagyományos haderő hatásfoka, eredményességi mutatója a csökkentett források miatt semmit nem csökkenne, mert az alvó és készenléti, vagy beépített ügynökök kiterjedtebb, és pontosabb információi, a hagyományos hadviselés hatékonyságát, erejét is megsokszoroznák.

Ezt a katonai vezetőknek is üzenem!

A szabad világ országainak intézményrendszere távolról sem tökéletes, de jobb és fejlettebb civilizáció, mint egy mindenféle nevű, és rangú totalitárius, autokratikus diktatúra!

Gondolni sem merek arra, amennyiben Hitler megnyeri a világháborút:

Vajon rendszere azóta hány embert és népet irtott volna ki ?

Csak röviden erről ennyit.

„Bűnösök közt cinkos, aki néma.”

Babits Mihály

A náci bűnök elkövetéséhez, így asszisztált sok embertársunk. A bűnök elkövetését tagadókról már nem is szólva. Hát tanuljunk belőle!

Az egyéni igazság haláláról:

(Az egyén igazságának halála; egy lusta és buta, öntelt, despota hivatalnok. Másként fogalmazva bürokrata, bürokratizmus embertelensége.)

Én tudom, hogy nem minden napi és egy normális embertől talán kissé szokatlan az, ahogy gondolkodom és írok, de azt is tudom, hogy ha valamit a belső sugallatnak engedve meg kell tennem,hát ez az. Sajnos senki sem tökéletes!

 

Az irónia, önirónia számomra kedves, és az igazság kereséshez nélkülözhetetlen fegyver!

Sajnos csak ritkán élek vele.

Soha nem volt szándékomban becsületes embereket megsérteni, de tudom, hogy a hibák ostorozása és a kemény bírálatok, sok ember érzékenységét sérthetik. Ezért elnézést és bocsánatot kérek tőlük annak a reményében, hogy egyszer megértenek és igazat adnak nekem!

Én nem várok senkitől bocsánatkérést, csak változásra készséget a jó irányban!

Talán annyit még, hogy sejtem azt, hogy milyen veszélyt, vagy veszélyeket hordoz az írásom mondani valója rám nézve, de az életem így nyer számomra értelmet. Úgy érzem, hogy a sok hiba és rossz gondolat, vagy szó és cselekedet amit elkövettem életemben, ezzel az írással a javulás útjára lépve vezeklek.

Ember bánd meg bűneid amíg nem késő, én is ezt teszem szüntelen!

A megbánás; a jó útra térés első lépcsőfoka.

Az emberi élet küzdelem és harc. Vér és veríték, öröm és bánat, ez az ember a sorsa mindhalálig. 

Minden embernek a saját múltjának a terhét cipelve kell az úton végig mennie!

Biztos vagyok abban, ha az életem nagy gazdagságban telt volna el, és minden téren jobb adottságokkal rendelkeznék, akkor ennek a könyvnek a megírására motiváció hiányában lusta lettem volna, és ezért alakult az egész életem vagy sorsom így, mert Isten tudta ezt. 

De ugyan ezen oknál fogva bízvást tudom, hogy nem lehettem ennél szegényebb az adottságokban, és anyagiakban sem! Mert tudom, hogy ez egy a próba, amely jól ki lett számomra találva. Istenem, ezt a próbát vállalom, kiállom, és mindenkinek ezt ajánlom!

Komló, 2007-02-28.

 

Új gondolatokkal az evolúcióról, vallásokról és a metafizikáról.

Az evolúció Istenadta áldás az élőlények számára.

Azt egyetlen emberi lélek sem vonja kétségbe, hogy a földiélet csúcsán az ember áll.

Másként fogalmazva, a földi élet csúcsragadozója maga az ember.

Tehát az evolúció legmagasabb fokára az emberjutót el, a mai tudásunk szerint.

Sajnos a vallástanítók és az egyházak elutasítják az evolúciót, a fejlődéstant.

Arra hivatkoznak, hogy nincs bizonyítva a fajok közötti átmenet, átalakulás és félnek attól, hogy az evolúció Istentagadó, és kétségbe vonja az Isten általi teremtést, az Isten csodálatos művét.

Én aki hiszek a Teremtő Istenben, és az Isteni csodatevésben azt állítom, hogy a vallástanok állításai a világ teremtésére, és az élet létre jöttére bizonyítékok nélküli állítás! Sajnos a lélek könyvem ezen része sem bizonyított szentírás.

Csak olyan értelmes állítás, ami a mai tudásunk szerint, a legvalószínűbb logikai érvek láncolatából áll, és ezen láncolatra építkezik!

Az evolúcióra bizonyíték maga az ember! A sejtek osztódása és szerveink, szervrendszereink létrejövetele. Erről most ennyit.

Továbbiakban beszeretném mutatni a zsidó-keresztény egyházak fejlődésének általam lerövidített változatait és szakaszait:

A Zsidó egyházközséget megreformáló, keresztény gyülekezetek jönnek létre Palesztinában.

Zsidók egy jelentéktelennek tűnő része, egy Zsidó kisebbség megkeresztelkedik.

A legismertebb két vezetőjük János és Jézus. (És napjainkban is vannak zsidó származású embereknek keresztény gyülekezetei.)

Jézus halála után, a Jézust követő apostolok és próféták két részre bomlanak:

Az egyik apostoli hitvallás azt tanítja, hogy Jézus nagytiszteletű teremtmény és próféta volt.

Ez, az a bizonyos Alexandriai egyházközség.

A másik apostoli hitvallás szerint Jézus a feltámadása után, a Szentháromságban vált Isteni személyé. Atya, Fiú és a Szentlélek = Szentháromsággal.

A szentháromságban hívők a Theodosius császár, a Római Birodalom utolsó császára segítségével, az előbbieket üldözték, és kegyetlenül lemészárolták.

A Jézust istenként követő keresztények fő jelszava és erőssége az, hogy aki hisz az Úr Jézus feltámadásában, az a személy megváltja bűneit és az örök üdvözséget elnyeri, mert a Jézus a kereszthalálával megváltja a híveit, és azok ezáltal bűneikre megbocsátást nyernek.

A szentháromságban hívő egyházak két részre szakadnak: A Constantinopolisi egyház, a Kelet Római birodalomban a Görög nyelvű, a Görög Keleti Katolikus egyházra és

a Nyugat Római Birodalomban létrejön a Római Katolikus egyház, a legfőbb vezetőjével a Római a Pápával.

A Római Katolikus Egyházban egy Luther nevű pap, új reform eszméket kezd tanítani és így létre jön a Lutheránus Protestáns Egyházközség.

Megalakul az Angelikán Egyházközség és a Kálvinista Református Egyházközség.

Közös jellemzőjük, hogy elkülönülnek a Római Katolikus Egyházközösségtől és nem ismerik el a Római Pápa fennhatóságát, és nem ismerik el a Pápát, mint Szent Péter utódját.

 

Külön szeretném megemlíteni az Unitárus Egyházközséget, mint azt az egyházközséget, amely a legmesszebb jutott a Római Katolikus Egyház közösségtől a reformok terén.

Az előzőekben említett Protestáns és Református egyházak tagadják a Pápa elsőbbségét, és nem ismerik el vezetőjükként.

Továbbá vannak olyanok, akik nem ismerik el Szűz Máriát mint szent szüzet, csak Nagytiszteletű Nagy Asszonynak hívják. Ezeknek az egyházaknak a reformjaiban nem kívánok jobban belemerülni.

De sokkal érdekesebbnek tartom az Unitárus Egyház Közösség reform fejlődését. Ezen egyházközségre jellemzőek az előző Református és Protestáns egyházközségek reformtörekvésein túl mutató, vagy túl terjeszkedő történelmi, és az egész szentháromságot felforgató reform törekvések.

Lényege, hogy Jézust nem tartják Istenek és ezért azt tanítják, hogy nem kell Istenként imádni! Ez volt a lényege az Alexandriai Egyházközösség tanításainak is!

A kör bezárul azzal, hogy a mai napig vannak Jézust, mint Istent tisztelő Zsidó hitközségek, és vannak keresztény egyházak, akik prófétának és embernek tarják Jézust.

Tisztelek minden békés szándékú, és szeretetre épülő vallási gyülekezetet.

De ezerszer jobban tisztelem azokat a gyülekezeteket és vezetőit, akik az Isten által adta tudást az ember, és ember közötti szeretet elmélyítésére, kibékülésére, megbékítésre, felemelkedésre használják fajra, nemre és vallására tekintet nélkül!

Az a vallás vagy felekezet, amely kizárólagosságra törekszik; az a vallás az emberség rákfenéje és tagjai saját magukat rekesztik ki Isten országából!

Az igazságnak sok arca van: - Amennyiben egy ember elmegy a hegy lábához nem sokat lát. Mégis azt hiheti, hogy az egész világot látja. Mert az általa látott és így megtapasztalt világ számára az egész világot jelenti.

- Amennyiben egy másik ember felmegy a hegy derekáig, ahonnét kilométerekkel messzebbre lát mint az, aki a hegy lábánál meg állt és beéri azzal amit onnan lát. Már többet tud és tett a világa megismerése érdekében, mint aki a hegy lábánál megállt és csak ott nézelődik.

(Ezt nevezhetném a hegy nyújtotta igazsággal való ismerkedés félútjának is. Féligazságnak is.)

- Van olyan ember, aki felakar jutni a hegy tetejére, mert elakar látni olyan messzire, amilyen messzire a hegyről csak lehetséges.

Ez az ember nem kímélve magát felmegy a hegy tetejére, és csodálatos messzi tájakat lát. Lejön a hegyről és elmeséli a másik kettőnek, hogy milyen csodálatos és messzi dolgokat látott, de azok nem hisznek neki.

De mivel egyikőjüknek sincs kedve felmenni a hegyre, ezért inkább elvitatkoznak életük végéig.

- A mesét úgy folytathatnám, hogy jön egy negyedik ember, aki megmássza a hegyet, és leérve a hegyről azt mondja, hogy ő alig látott valamit.

Konfúzió az, hogy az az ember aki alig látott valamit, esetleg nem volt beszámítható állapotban. Vagy rövidlátó volt. De az is lehet, hogy köd vagy felhő takarta el a kilátást.

Lehet, hogy megvesztegették, hogy ne mondja el az igazat. Vagy csak egyszerűen hazudós volt.

Ez viszont egy igazi tanmese volt, mert ilyen az élet is.

A Jó és a gonosz egyaránt bennünk van, mert bennünk él. 

Hogy melyik uralma érvényesül lelkünk, és testünk felett ez tőlünk függ.

Íme a jó oldal a teljesség igénye nélkül:

- Tudunk- e azonosulni a jóval? – Igen.

- Akarunk-e azonosulni a jóval? - Igen.

- Akarunk-e jót cselekedni? - Igen.

- Ha igen? - Az jó.

- Ha szeretnél másokon segíteni. –Az jó.

- Ha kerülöd a hazugságokat.- Az is jó.

- Vagy, ha kerülöd az erőszakos megoldásokat.- Az már kitűnő.

Azt, hogy elítéled az erőszakot, azt szándékosan nem írtam le, mert van jogos önvédelem és az is erőszak. Néha a gyengébb és az elesettebb megvédése is erőszak alkalmazásával lehetséges, de ez egy nemes cselekedet.

Az erőszak a végső és elkerülhetetlen, sajnálatos megoldása lehet a konfliktusoknak, az előző sorokban leírt esetek szerint.

Ez az úgynevezett végső eset!

És íme a gonoszságok, a teljesség igénye nélkül:

- Először én, - másodszor is én és - harmadszor is én .- Vagy vannak mások is a kiknek jót akarsz?

- Ha örülsz mások bajának és szerencsétlenségének.- Gonosz vagy.

- Ha élvezed azt, hogy másokat átversz, vagy becsapsz. - Szemétre való vagy.

- Az őszinteséget gyengeségnek tartod, és az őszinte embereket hülyének, vagy butának nézed. - Gazember vagy.

- Szereted a másét elvenni, ha kell erőszakkal is?- Bűnöző vagy.

- Jólesik vagy gyönyört érzel, ha mások félelmükben reszketnek tőled? - Beteg vagy.

- Legszívesebben eltaposnál mindenkit, aki előtted áll a sorban, vagy utadba kerül? – Nagy beteg vagy.

- Gyilkosokat élteted és talán gyilkolnál magad is? - Potenciális terrorista jelölt vagy.

Sorolhatnám a jó és a rossz oldalt napestig folyton, folyvást.

Példának ennyi is elég.

Ebben a könyvben egy középszerű emberi lélek próbálkozik nagy gondolatokkal az újjászületésről, vagy keresi a választ az emberi lét különböző területein, a választ a fellelhető teljes igazság megismerésének igényével.

A teljes igazság Isteni kiváltság. Tehát keressük az Istent! Ha keresed az egy igaz Istent, megtalálod az utad a teljes igazsághoz!

A lehetséges legvalószínűbb logikai folyamatok megkeresése, megállapítása és levezetése nem más, mint tudományos feltételezés vagy állítás, a teljes igazság megismerésének igényével!

A tudósok vagy tudós teológusok gyakran használják a tudományos feltételezést, vagy állítást, mint arra alkalmas módszert, hogy a logikailag a leglehetségesebbnek tartott történelmi magyarázatot adjanak az élet, az emberiség vagy a világmindenség globális problémáira, kihívásaira és ismereteire.

A tudós teológusok magyarázatai megfelelnek egy tudományos útkeresésnek, vagy válaszutaknak! Sajnos gyakran ragaszkodnak ideje múlt dogmákhoz, amire könyvemben többször felhívtam a figyelmet, a teljesség igénye nélkül. 

Olyan régmúlt igazságok, amelyek egykor az ókori ember számára a legvalóságosabbnak tűnhetett, amit a mai tudomány, az Isten adta tudásra épített ismeretekkel megcáfolt, az ókori tudásszintre alapozott igazságok egy részéről van szó, és ez is Isten akarata és tetszik valakinek, vagy nem, az Isteni teremtés művének megismerése a tudomány feladata, mert „tudomány nélkül a vallás vak”. Albert Einstein

A metafizika; a világunkat mozgató egyetemes törvényszerűségekkel foglalkozó tudományos filozófia.

Többek közt foglalkozik azzal, hogy az anyag, az energia és az információ hármassága; a test, a lélek, a szellem egységére rímmel.

Vagy foglalkozik a négy őselemmel, amely a testünket is alkotja, sőt általa a pszichénk állapota is leírható.

A négy őselem és ebből levont következtetések!

Klasszikusan:

Ég /levegő/, Föld /szilárd anyag/, Víz, Tűz. Ez a négy ellem. Ötödik ellem a Hinduizmus szerint az Éter.

Általam értelmezve:

Éter=éggel=levegővel és légüres térrel=világűr finom vagy durva anyagával, a gázokkal /a levegővel/ = információforrás, ez=intelligens hittel.

Általam tovább értelmezve:

Éter= Világűrrel, ez = a légüres térrel, a csillagokkal és a bolyokkal, beleértve földet is, ez =anyaggal- antianyaggal és légüres térrel, ez = szilárd, képlékeny, folyékony és légnemű anyagokkal, légüres térrel, ez=bolygók szilárd vagy kemény merev anyagával, a kőzetlemezekkel, a magma forró és képlékeny anyagával, a csillagok tűzével, / a bolygókon található vizel, vagy savval és gázokkal, továbbá a légüres térrel, ez= információforrással, ez =Intelligens hittel.

Reinkarnáció értelmezése általam: Reinkarnáció= helyreállítással, ez=újrarendszerezéssel, ez=újjászületéssel, ez= evolúcióval/ a világmindenség fejlődéstanával/, ez = információforrással, ez=Intelligens hittel.

Evolúció= a világmindenség születésével, fejlődésével, átalakulásával, ez= ősrobbanással, ez=csillagok, bolygók  születésével és pusztulásával, ez= az anyaggal,=az élő anyaggal.

Élő anyag = a világmindenség anyagával, ez= születéssel, fejlődéssel és átalakulással, ez= evolúcióval.

 

Az élő anyagnak lelke van a Teremtő által, mert a világűr anyagából és porából keletkezett az élet. Minden élőlény és beleértve az embert is, a világűr anyagának a része.Így válik tudományosan is örök igazsággá az a Bibliai mondás, hogy porból lészen és porrá válsz igazsága.

A miről a könyvemben írok az nem más, mint az intelligens hit!

Intelligens hit =Intelligens világgal, az =Intelligens teremtő által rendezett világgal.

Általánosságban elmondható, hogy a matematikai, a fizikai, a kémiai, a biológiai, vagy bármely tudományos ismeret a tudomány által bizonyított információkra támaszkodik.

Akár tetszik, vagy nem tetszik, akkor is tudomásul kell venni, hogy a fejlődéstan vagy más szóval az evolúció, bizonyíthatóan tudományos ismeretekre épül. Az evolúció kutatása és bizonyításának folyamata nem ért véget.

A sejteknek a fajokon belüli osztódása, szaporodása, a szövetek és szervek felépítése, az élőlények alkalmazkodási képessége a megváltozott körülményekhez = evolúcióval, ez=információforrással, ez = intelligens Teremtő általi világgal.

A tudományos kutatások, felfedezések és a tudományos eredmények, vagy ismeretek közkincsé tevése=információval, az =a kódolt üzenet megfejtésével, ez=a szellemi mű megfejtésével, a szellemünk által.

 

A TUDOMÁNY FELADATA A VILÁGMINDENSÉGET MAGÁBA FOGLALÓ ISMERETEK, INFORMÁCIÓK ÉS ÜZENETEK MEGFEJTÉSE.

A TUDOMÁNY NAPJAINKIG SOK ISMERETRE, INFORMÁCIÓRA TETT SZERT A VILÁGMINDENSÉG KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN ÉS MÉG RENGETEG ISMERET, INFORMÁCIÓ, TOVÁBBÁ KÓDOLT ÜZENET VÁR MEGFEJTÉSRE.

AZ ISMERETEK, AZ INFORMÁCIÓK, AZ ÜZENETEK, A VILÁGMINDENSÉGBE BELE VANNAK KÓDOLVA, EZ TUDOMÁNYOS TÉNY!

KÉRDÉS, HOGY KI KÓDOLTA?

ÉS MIKOR? MI CÉLBÓL?

AZ ISMERET, AZ INFORMÁCIÓ ÉS AZ ÜZENET, =SZELLEMI TEVÉKENYSÉGGEL, MERT SZELLEMI TERMÉSZETŰ DOLGOKRÓL VAN SZÓ.

TEHÁT EBBŐL KÖVETKEZIK EGY NÁLUNK FEJLETTEBB, ÉS MINDEN TEKINTETBEN FELETTÜNK ÁLLÓ LÉNY, TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTHATÓ LÉTEZÉSE.

SZÁMOMRA BIZONYÍTÁST NYERT, HOGY EZ A LÉNY, CSAK A TEREMTŐ LEHET.

„VAGYOK, AKI VAGYOK.”=Akit úgy nevezünk jobb híján, hogy a TEREMTŐ ISTEN.

INTELLIGENS hitnek azért nevezem, mert INTELLIGENS TEREMTŐ általi üzeneteket, csakis intelligens tudásra építkezve fejthetjük meg!

És most tessék engem megérteni, vagy most tessék kinevetni! Mert, ha Stephen Howkingnak igaza van a fekete-lyukak, a féreg lyukak kutatása azt a tényt bizonyíthatja, hogy Jézus Krisztus testestül feltámadhatott, és egy másik világban, Istenünk mellett elfoglalhatta méltó helyét. Ez egy következtetés, vagy hipotézis, mert a teljes igazság Isten kezében van.

Többek közt a fekete lyukak teóriáin keresztül, azt a logikai módszert próbáltam bemutatni a mindenáron tényeket váró kedves olvasóimnak, amely logikai módszer alkalmazása nélkül a tudomány ma nem tarthatna itt. 

És én ezt a módszert nevezem optimális realizmusnak.

A keresztrejtvényben a megfejtet részek tények. A megfejtet részek másként fogalmazva rész ismeretek, és segítségükkel következtethetünk, illetve választ kaphatunk a rejtvény helyes megoldásra. Ez is tény.

Én ezt a módszert igyekeztem a könyvemben megjeleníteni következetesen, döntsék el önök, hogy mennyire sikerült!

A könyvemet szeretném befejezni, de az aktuális világpolitikai fejleményeket válasz nélkül hagyni számomra lehetetlen, pedig higgyék el, hogy jobb dolgom is lenne. Most úgy döntöttem, hogy addig írom még jónak látom. Egy belső erő diktálja, vagy ha úgy tetszik kényszerít és diktál. Könyörtelenül számon kéri az elmulasztott haszontalan időt és lelkiismeret furdalással, a gyávaság, a lustaság érzetével párosítja azt. A kényszerítő erő belűről jön, és akár tetszik vagy nem, cselekvésre kényszerít!

Felszeretném hívni az Egyesült Államok és a szövetségeseinek figyelmét arra, hogy elérkezett az új, és minden tekintetben forradalmian új energiaforrások felkutatásának, és fejlesztésének az ideje!

- Minden eszközt és pénzt megér, mert a tét az emberiség jövője, és életben maradása, és ez a túlélésünk egyetlen esélye!

- És ez a fejlődésének egyetlen lehetősége.

- A zsarolhatatlanság záloga, amely végül is az arab demokráciák születésének a zálogát is magával hordozza.

- Ez a mindent megérő energiaforrás, amely egy átütő sikerű fejlesztéssel elérhető!

- Isten áldja meg az egész világot, hogy szavaimat mindenki értse, és ne, hogy félre értse!

A pozitív irányultságú gondolataimnak és a logikai ismereteimnek engedve, arra a következtetésre jutottam, hogy a jövőnk a nukleáris energia forradalmasítása nélkül nem képzelhető el! Nincs jövőnk nukleáris forradalom nélkül. Nincs minden téren átívelő fejlődés. Nincs, ha úgy tetszik a lórúgáshoz hasonlítható átütő, és minden téren előremutató váltózás. Ezt a megállapítást, a jelenlegi logikai következtetésekre épült tudásom, és optimális realista gondolkodásom mondatja velem.

Tehát a logikai elméletem szerint a gyakorlatban megvalósítható a Nukleáris energia kisméretűvé, miniatűré zsugorítása. Ezt a miniatűr és így csekély veszélyt hordozó energiaforrást, egy megfelelően biztonságos burkolatban elhelyezve, megoldhatná a hagyományos üzemanyagok forradalmian új változatát.

Annyira kis mennyiségről lévén szó, és ez a kis mennyiség is egy biztonsági burkolattal lenne ellátva, amely módszer, szinte teljesen kizárná, a milliméteres nagyságrendű részekre feldarabolt miniatűr nukleáris energia baleseti kockázatát.

Tudomásom szerint, egy régi atomerőmű területe sokkal nagyobb, mint egy ma épített korszerű erőmű területe, és sokkal biztonságosabb egy újonnan épített nukleáris erőmű, mint egy régi.

Vagy másképp közelítve: Egy atommeghajtású tengeralattjáróba szerelt, ha úgy tetszik „nukleáris erőműnek,”sokkal kisebb helyre van szüksége.

De mindenformában kisebb helyet foglal el, mint egy szárazföldi erőmű.

Ha úgy tetszik, megkezdődött ezzel az atomerőművek miniatürizálása. Ezek után állítom, hogy lehetne egy garázs nagyságú erőművet építeni, majd egy személyautó nagyságút, majd egy métereset, és végül egy akkumulátor nagyságú erőművel megtörténne az igazi áttörés.

Tehát a nukleáris erőművek miniatürizálásáról van szó, akkumulátor nagyságú, vagy ennél is kisebb kivitelben. Még részletesebben: Gondoljunk egy atom órára, vagy egy karróra nagyságú szerkezetre, amelyben elhelyezik a bármikor cserélhető elemet, amely ellem a megfelelő biztonsági burkolattal van ellátva!

 

Az ellem minden formája veszélyes hulladék és akkor még inkább igaz ez az állítás, ha nukleáris erőmű hajtóanyagát tartalmazza. Egy karróra nagyságú erőmű hajtóanyagára is igaz lehet!

 

De gondolhatok atom akkumulátorokra is, akkumulátor nagyságrendben!

 

Csak a biztonságos burkolattal ütés, tűz, robbanás és a terrorista biztossá kell tenni! Terrorista célzatú felhasználási lehetőségeit kizárva, biztonságos felhasználás és tárolás mellett, a cserélhetőség megoldásával, a tömeggyártás beindításával, az egész emberiség energia problémáját meg lehetne oldani!

A környezetről, az egészséges természeti környezetről már nem is szólva, mert ez jelenthetné a környezetszennyezés problémájára a megoldást!

 

A drága anyagból készült biztonsági burkolat a kis terjedelem miatt könnyen megvalósítható lenne tömeggyártás területén. 

 

Például: Akkumulátornál is kisebb nagyságú mini atomerőmű, a gépjárműveket villanymotorként hajtaná meg, csatlakoztatva megfelelő áttétekkel működhetne! A különböző gépjárművekbe beépítve, a repülőkben, a hajókban, űrhajókban stb. Véleményem szerint az emberiség kolosszális fejlődésének nincs más alternatívája jelenleg, nincs jelenleg más kitörési lehetősége mint a nukleáris energia forradalmasítása, miniatürizálása. Ezen energiát különleges erőátvitellel, amely különleges anyagból készülne. Megvalósítható leenne további példaként a repülőkben szerelve. Kisméretű vagy miniatűr erőművekben a Földön, a Holdon, a Marson.

 

A rengeteg veszélyes anyag, hulladék tárolása megoldható lenne a például a Holdon!

 

Mindössze a szabad-világ országainak tömörülnie kéne, egy politikai, gazdaságenergiai és katonai közösségben. A NATO-hoz hasonló közösségben, a hatáskört kiterjesztve az előbbiekben felsoroltakra, de a szabad-világ más országainak a további bevonásával!

Egy globalizációs, vagy másképp fogalmazva, őszpontosított erőforrások segítségével ez elérhető lenne. Ezalatt értsd az anyagi, technikai és gazdasági források és információk cseréjét és összevonását!

Megindulhatna a Hold és a Mars meg hódítása az emberiség érdekében, és továbbiakban megindulhatna a Hold és a Mars gazdaságilag fontos ásvány kincseinek, ásvány anyagainak tömeges ipari kiaknázása!

Földi szemetet vinne az űrhajó a Holdra és ásványi anyagokat hozna.

Bányák és ipartelepek jönnének létre a Holdon, és a Marson.

Létre jönnének a Hold és Mars városok, vagy telepek! És az űrturizmus. Jelenleg erről ennyit.

Japán is egy demokratikus ország, és a demokratikus fejlett világi államok közösségének egyenrangú része.

Japán fejlődésének csak az energia hordozók hiánya, és drágulása, elérhetetlensége szabhat határt.

Japán érzékenységét lehet, hogy mélyen sérti a nukleáris energia kiterjedt földi hasznosításának lehetősége, de az álláspontját létének, és népének érdekében eljárva re-vizionálnia kell ebben az estben a jövő érdekében! A megfelelő intézkedéseket megtennie, és álláspontján változtatni kell ha szükséges!

A nukleáris energia Japán létének, és nemlétének a záloga is lehet!

Én a Japán vezetők és a tudósok nagyságát elismerve, biztos vagyok abban, hogy meg hozzák a szükséges döntést az országuk és népük érdekében!

A többi önökön múlik és eldönthetik, hogy kivel és mikor fognak össze együttműködve a cél elérése érdekében. Ezen gondolataimat több országgal is megosztom.

Persze amelyik ország tudja, az egyedül is megpróbálhatja! Részsikereket elérhet, de ezzel, mint egy bizalmi válságot hozna létre, a lehetséges eljövendő szövetségben.

A pénzről és az anyagiakról nem is beszélve, hogy ez egy országnak mekkora terhet jelentene?

A legjobb megoldási stratégia az összefogás, mert a legnagyobb hasznot, csak az összefogás hozhatja el a szabad világ országai számára!

Feleslegesé válnak a szén, a kőolaj és származékai. Megszűnne a függés az olajtermelő országoktól, és többé nem lenne zsarolható a szabad világ!

Ez egy elképzelt elméleti hipotézis, amely lehetőség kidolgozása, és a megvalósítása a tudósok feladata!

Ha jót írtam az nem az én érdemem, ha butaságot írtam, azt is szívesen felvállalom.

Sajnos időmből, a szorgalmamból és a körülményeimből ennyire futotta!

A késztetés belűről jön, ha tetszik nekem vagy nem, írnom kell!

Ha fölösleges amit írok, vagy amit kiírok magamból, azt senki nem kérheti rajtam számon.

Legfeljebb azt mondhatják, feltűnési viszketegségbe szenved, vagy azt, hogy van egy kis beütése, vagy azt, hogy olyasmivel foglalkozik amihez nem ért, vagy azt, hogy kár érte, csak így lesajnáló módon szólnak rólam, de ez sem érint különösebben meg.

- De, ha mégsem fölösleges amit írok?

Amennyiben a Teremtőnek szándéka lenne velem, ami gondolataimban sokszor felmerül és én ezt a gondolatot próbálom elhessegetni és tagadni, gondolni sem akarok rá, pedig nem menekülhetek a gondolataim elöl, mert mindig vissza térnek a gondolataim a Teremtőhöz.

Amennyiben mégis Istennek valami szándéka, vagy terve van velem, amire gondolni sem szeretek, hát legyen meg az Istenünk akarata!

- Miért-e kishitűség? Kérdezhetik ezt joggal mások.

- Mert érdemtelen vagyok reá, és ehhez a tudásom nem elég, és a hitem nem elég erős. - Felelném én.

Pedig tudom, hogy Istennek minden élő és élettelennek tartott lénnyel, dologgal terve van!

Legyen bárhogy is, de az biztos és abban nagyon erős a hitem, hogy a Teremtő a hanyagságomat, lustaságomat és a sok rossz cselekedeteimet mérlegre teszi és dönt a sorsomról.

Csak egy porszem vagyok és még is teli vagyok rengeteg bűnnel.

- Kérlek bocsásd meg a tengernyi bűneimet Istenem!

A könyvem azon részében, ahol az Egyesült Államok politikáját, és a terrorizmus elleni harcot csak a Nagy Britannia támogatja a mostani szóhasználatommal, ésszel, szívvel és bátran cselekvéssel nagyon helyesen kiegészítésre szorul!

Bátorítanék más országokat is a terrorizmus elleni harcra!

A terrorizmus elleni harc minden ország és polgárának szent kötelezettsége!

Francia ország a Nagy polgári forradalom eszmeiségének, újbóli élharcosává válhat.

Éljenek a Franciák!

Éljen Sárközi a Franciák által szabadon választott bátor Államfő!

A világ szeme ismét a Francia hont, a hazát és bátor népét figyeli.

Nem nehéz szavakat találni a Francia nép okos és bölcs vezetőjének döntését dicsőíteni!

Remélem a franciák részéről nem csak a szavak maradnak a terrorizmus elleni küzdelem széles eszköztárában!

Hála az egy igaz Istennek!

Úgy érzem, hogy előbb vagy utóbb minden szabad és demokratikus ország népe megérik az igazságra előbb vagy utóbb.

Arra a gondolok, hogy a terroristáknak és támogatóiknak a jó irányban kell változniuk, és jó útra kell térniük, mert másként nincs számukra kegyelem!

A szabad világ országai lehetőséget biztosítanak a terrorral, és erőszakkal hatalmat gyakorló vallási és más diktatúráknak, hogy fejezzék be a más népek elpusztításával való fenyegetőzést, és a nemzetközi terrorizmus támogatását!

Hiszem és tudom, hogy előbb vagy utóbb megértik e-szent küldetést más nemzetek is, amelyhez az Egyesült Államok és Nagy Britannia népe után, a Nagy Francia ország és népe is csatlakozott. Igaz, hogy a szavak erejével. A gondolat erejével, hogy a terrorizmust és a terroristákat támogató országokat meg kell fékezni és fel kell számolni! Úgy legyen!

Le a diktatúrákkal! Le a diktátorokkal! Le a terrorizmussal! Le a támogatóikkal!

Nincs indokuk és jogalapjuk és csak egy buta, vagy számító gyáva cinkos keres okokat firtatva, mentséget számukra!

Nevetséges az is, hogy Irán, vagy Észak Korea és Kína vezetője tart a liberális polgári demokráciák számára kioktatást!

Az Amerikai Egyesült Államok területén szabadon, egy sötét vallási diktatúra vezetője oktatja ki, és vádolja meg az Egyesült Államokat, és vezetőit a demokrácia, és az emberi szabadság jogok megsértésével.

A demokratikus elveket vallók tudjuk, hogy a demokrácia igazi megmérettetése a gyakorlatban dől el. Puding próbája az evés.

De tudjuk azt is, hogy pofátlanság, és gyáva tett visszaélni egy ország, egy demokratikus nép törvényt tisztelő türelmével.

Iránban a rendszer minden ellenzékére börtön és kivégzés vár!

Nézzük az Arab és iszlám Államokat, kiemelve néhányat közülük!!

A mérsékeltnek és kiegyen súlyozottnak tartott, vagy mondott országok csoportja.

- Szaúd-Arábia, Arab Emírségek, Omán.

- Jordánia

- Egyiptom

- Tunézia

- Algéria feltételesen.

- Marokkó

- Katar

- Kuvait

- Jemen

- Irak csak feltételesen.

- Afganisztán csak feltételesen.

- Pakisztán, iszlám állam. Globálisan, robbanásveszélyes ország. A vallási fundamentalisták hatalomra kerülése esetén nukleáris háború robbanhat ki! De jelenleg még kezelhetően beteg ország!

Ezen fenti országok Irak és Afganisztán kivételével diktatúrák. Irakban és Afganisztánban egy labilis katonai erővel fenntartott több párt rendszer van kialakulóban, amelyben többnyire vallási alapon különölnek el, a mértékadó pártok egymástól. Kérdés az, hogy a katonai kivonulás után, összeomlik a két ország államrendje vagy megmarad?

A mérsékelt diktatúrák kezelhetők, és elfogatható politikát folytatnak, és népük jó körülmények közt él többségben.

Pakisztán vezetői nyugatbarát politikát folytatnak. Többpártrendszer kiszámíthatatlanul váltakozik a katonai diktatúrával.

Az Iszlám forradalomtól, az atombomba bevetéséig minden előfordulhat ebben az országban.

Amerikai és a nyugati világnak mélyen ajánlom figyelmében, hogy jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Vagyis vigyázat! Mert az Iráni sah példája megismétlődhet! Csak itt sokkal, de sokkal többet a kockáztat a világ!

Beláthatatlan kockázattal járna egy Iszlám atomhatalom létrejötte!

A másik, hogy arab országok csoportjában Irán kivétel, mert nem arab országnak nevezi magát. Jellemző mindegyikre a kiszámíthatatlanság, agresszióval fenyegetőzés, és a terroristák támogatása. Jellemzőjük: a kemény diktatúra és a nyugat ellenesség.

 

- Irán

- Szíria

- Libanont, a különböző vallási és félkatonai szervezetek vezetői uralják.(Némi demokrácia tapasztalható, de a terrorizmus is helyet kért magának ezen országban!)

- Líbia helye a kiszámíthatatlansága miatt van ezen a helyen.

- Szudán

Ezen országok vezetőik csak nehezen kezelhetők, és potenciális veszélyforrásai a helyi konfliktusoknak, de némely ország globális veszélyt jelent a világbékére.

Jelen pillanatban a világbékét Irán, É-Korea, Oroszország, Kína veszélyezteti legnagyobb mértékben.

Irán vezetői feltehetően atomfegyver kifejlesztésén munkálkodnak, és fenyegető agresszív kijelentéseikkel a közel-kelet legveszélyesebb országának mondhatja magát.

Megfékezése elkerülhetetlen, de csak a sebészeti beavatkozás jöhet számításban!

Izrael egy csodálatos ország!

Itt jegyezném meg, hogy csodálatos a világ összes népe és országaik, csak némely országok vezetőivel van baj!

Izrael a közel-kelt egyetlen demokratikus több párt rendszere és liberális, Amerika, nyugatbarát demokrácia.

Nyugati hagyományokkal rendelkező, demokratikus állam.

Önvédelmi harca megosztja a világot.

Ennek a kis létszámú népnek az önvédelmi harca, a nagy nemzetek sorába helyezi Izrael népét.

Számomra Izrael egy szabad ország, amely önvédelemre lett kényszerítve, és ezt néha túlreagálja, vagy rosszul méri fel a mindenki számára elfogadható helyzet megoldást. Nincs olyan. De vannak jobb megoldások a számára az eddigieknél, és azzal kéne élnie! A békét területért elv nem működőképes, és ezt is be kell látniuk, és nem csak Izraelnek, hanem az egész világnak! 

Tudom, hogy sok ember ezt nem érti, és előítéleteinek engedve Izrael népét teszi felelősé, ítéli el minden konfliktusért Közel-keleten.

Egész életemben gyűlöltem a rasszizmus minden megnyilvánulási formáját, ezért a Muszlin országok félrevezetett népeit is szeretem és tisztelem.

Bízok  Allahban, az Egy Igaz Teremtő Istenben, akit más nép, más néven szólít! Tehát Allah, a Teremtő Isten világítsa meg elméjüket, hogy bölcsesség és igazságosság mossa tisztára elméjüket a földön, Allah által teremtet őszes nép, ember iránt, így a Zsidó nép iránt is előítélet nélkül!

Ez vonatkozzon minden emberi lélekre a Földön, az Őröké való, az egy Igaz Isten legyen velünk a szeretet nevében!

Kezdjük az alapoknál, és vágjunk bele!

A lényeg, hogy jogfolytonosságra egyetlen nép, vagy nemzet sem hivatkozhat azzal az indokkal, hogy őseik, vagy vélt őseik valamikor itt, vagy ott éltek a világban!

A régmúlt időkben többnyire háborúval és erőszakkal döntötték el, hogy kinek van igaza.

Minden ember és nép a földön, már volt hódító és meghódított.

Persze, ha a saját őseink hódítottak, azt hősi harcnak és bátor, igaz cselekedetnek gondoljuk és tisztelet, és nagy büszkeség tölt el bennünket őseink iránt, és nem gondolunk bele, hogy ezeket az általunk büszkén felemlegetett háborúkat mások, a meghódítottak, a leigázott népek férfijai, asszonyi és gyermekei másként élték meg. Bizony, hogy megszenvedték lemészárlásukat, elüldözésüket, beolvasztásukat.

„Persze azt biztosan tudjuk, hogy a bennünket leigázó nemzetek brutális és kegyetlen gyilkosok voltak, és ellenük a harc, minden formája szent!”

„Azzal is tisztában vagyunk, hogy az általunk, vagy katonáink által véghezvitt erőszakosságok, a gyilkosságok, a kínzások a háború velejárója.”

„De, ha ezt velünk, vagy általunk kedvelt néppel szemben követik el, az vértforraló kegyetlenség!”

Ezt nevezi kettős mércének.

Vagy másként fogalmazva nevezem én álszent hazug magatartásnak, önbecsapásnak, gazemberségnek!

Becsapjuk magunkat és becsapunk másokat és hazugságra neveljük gyermekeinket, fiainkat!

Pedig a megoldás egyszerű:

Ne tégy olyat mással, ami neked sem volna jó, ha veled megtenné más!

Kiút; a kompromisszumokra építkező megbocsátás, és a megbékélés!

Tegyük fel a kérdést úgy; hogy az Allah, a Teremtő Egy Igaz Isten, a mindannyiunk Istene megbocsátó legyen a gonosz, vagy rossz és helytelen cselekedeteink és bűneink iránt?

Legyen-e a Teremtő irgalmas, könyörületes felénk, ha mi nem ismerünk irgalmat, kegyelmet és Istenünk más lényeinek, teremtményeinek elpusztítása minden gondolatunk?

Büszkék vagyunk a véres múltunkra, és a jelenben az ártatlan csecsemők, gyermekek, asszonyok és férfiak felrobbantására és legyilkolására is büszkék vagyunk?

 

Ezt tesszük Allah, az egy igaz Isten nevében? Ha ezt tesszük, akkor bűnösök vagyunk mi mind, az őszes ember és nép!

Jaj nekünk!

Mert a Teremtő büntetése utolér!

Nem lesz megbocsátás!

És nem lesz paradicsom!

De lesz poklok, pokla, mert lesújt ránk Istennek haragja!

A terroristáknak nem lesz megbocsátás, és nem lesz kegyelem!

Igaz történelmi szót szólva 1947-ben az ENSZ olyan határozatot fogadott el, hogy egy arab és egy zsidó államot kell létre hozni a mai Palesztina területén!

Sajnos a világszervezet akkori megbékélési ajánlatát az arab országok elutasították, és így az arab állam nem alakulhatott meg.

A világszervezet nem mindenható, nem egy tökéletes szervezet, de jobb híján jelenleg ez a legjobb, amit az emberiség kitalált és annak ellenére is, hogy sok hibával működik.

Pl.: Az Amerikaiak és Izraeliek arab barátnak mondják.

Az arabok pedig Amerika barátnak mondják.

A harmadik világ népei a gazadag országok játékterének tartják, ahol ők nem rúghatnak gólt.

A gazdag világ országai, a harmadik világ országait rugalmatlansággal, és kompromisszumra képtelen, önmagán segíteni nemtudó, életképtelennek állítják be, és ezt teszi szerintük a harmadik világ az ENSZ-el is.

Persze az általam leírtaknál sokkal színesebb, és sokkal bonyolultabb a kérdéskör.

Tény, hogy nem volt és ma nincs az ENSZ határozatnál kompromisszumra törekvőbb megoldási lehetőség a békére, mint az 1947-es ENSZ határozat!

Izrael ezt az ENSZ határozatot elfogadva megalakult.

Az arab országok az ENSZ határozatot figyelmen kívül hagyva, meg támadták Izraelt.

Az arab országok az ENSZ kompromisszumos ajánlatára háborúval válaszoltak.

Egyértelmű, hogy ki kezdte!

Azon vitatkozni, hogy ki és mikor, és hogy került oda?

Ki volt előbb ott a térségben?

Kinek van a térségben több joga ott tartózkodni? Vagy ki ölt először? Ez butaság.

Ezeket a kérdéseket azok teszik föl, akik a békés rendezést nem akarják!

Ezek a kérdések csak az uszítóknak jó!

Azoknak, aki a békétlenséget és háborút akarnak továbbra is a térségben, mert félnek a békétől.

Mert nem tudnak a békével mit kezdeni, és nem tudnak békétlenség nélkül élni!

A béke számukra azt jelenti, hogy véget ért a zűrzavar és nem tudnak a zavarosban többé halászni!

Például a fegyverkereskedők, a terrorista szervezetek és vallási köntösben bujtatott hamis politikai próféták.

Vagy azok, akik gyerekeket és asszonyokat szerveznek a tagjaik közé.

Azok, akik békés lakosságot robbantgatják mindannyiunk Istene nevében, és azok, akik közben a háttérben megbújnak, és közben bezsebelik a pénzt.

Azok is bűnösök és nem szolgálják a békét, és mindegy, hogy melyik oldalon állnak, akik foglyokat kínoznak, vagy gyilkolnak, és foglyokat megaláznak!

A bűnbánat, a megbocsátás, a felebaráti szeretet vezessen minden emberi lényt a Mennyei Atyához, vagy más néven Allah a Teremtő Istenhez, a Mindenhatóhoz, mert Ő is megbocsátja bűneinket, ha mi is megbocsátunk egymásnak! 

Ez csak is így működhet !