Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Annak ajánlom a könyvem, aki kíváncsi és nyitott a  mások gondolatainak befogadására! 

 ÍRTA: Komlói Török Gábor.      

 

                                              Politikai gondolatok I.

                                                        XXI század.

 

 

Új gondolatokkal a történelem, a politika, a filozófia és a vallás legkülönbözőbb területein.

 

Útkeresés és válaszutak. Politikáról múlt, jelen és jövőidőben.

 

 

Genetikailag minden ember egy fajhoz tartozik és egyik sem alábbvaló a másiknál.

EZ TUDOMÁNYOS TÉNY.

 

Az elménk olyan mint egy virágos kert amely állandó gondozásra, és művelésre szorul. A jó gondolataink a szebbnél szebb virágok. A rossz gondolataink, a hibás ismereteink a gyom, a buja gaz, amelytől gondos műveléssel megszabadíthatjuk elménk virágoskertjét.

Az egyén erkölcsi magatartása meghatározó erővel bír a politikai életben is. Ezért fontos erről a területről is beszélni, amennyiben politizálunk. Az általános emberi devianciák alól a politika sem kivétel. Iskolázott gőgös és a sikeres hitetlen félművelt ember állítása az, hogy mindent magának köszönhet és önmagát isteníti.

Több sikeres művész elmondta, hogy a tehetségét Istennek köszönheti és a szorgalmát magának.

Nem vagyok művész és nem vagyok nagy ember, de gondolataim őszinték.

Nem szeretem és most is megvetem azokat, akik élvezettel hazudnak és csapnak be másokat. Szándékom egész életemben az volt, hogy a lehető legkevesebbet füllentsek. Hogy mi kevés és mi a sok? Egy is sok hogy tiszta, igaz és hitelesen őszinte maradj.

Hiszem, hogy önmagamba létező rossz vagy gonosz felismerése, elismerése, megbánása az első lépés a helyes irányba.

Sokan ismerik az alábbiakat, hogy másban meglátod a szálkát, de saját magadba a gerendát sem veszed észre.

Jegyezze meg mindenki, hogy csak annyit ártson másnak, mint amennyit ártani szeretne saját magának és családjának!

Gondoljunk bele és véssük agyunkba ezeket a mondatokat, gondolatokat, mert ezek a gondolatok régi és örök igazságok. 

Aki embertársa ellen szándékosan vét, az a lélek Isten ellen is vét.

Ember a cél adott, tartsd be és tartasd be ezeket a gondolatokat!

 

Tudom, hogy sorolhatnám és idézhetném százszámra a bibliai mondásokat, a közmondásokat és más igaz gondolatokat, mert mind egytől egyig igazak és találóak lehetnek.

A békét és az embert szolgálják, nevelik, tanítják évezredek óta..

 

Ember nézz önmagadba!

A létező rosszat, a gonoszt először önmagadba keresd! Ha felismered, elismered és megbánod, ez az első lépés a helyes irányba. Próbáld meg követni a fenti gondolatokat és cselekedj aszerint!

Mert ez is egy próba.

 

Meséket hallgattam, majd olvastam.

Idős emberek meséltek és én kérdeztem őket ittam szavukat.

Olvastam, tanultam és az is igaz, hogy nem eleget.

Tudni akartam az igazat, miközben hazudtak nekem és én is hazudtam, mert hazugságra neveltek ,és hazugságra tanított az iskola.

Mert hazudni érdem volt. 

Aki hazudott az jól felelt, aki pedig igaz szót szólt, az bajt kevert és magára hagyták a többiek. – Úgy kell neki! Mondták: - Miért nem fogta be a száját? Ma is ezt kapom jutalmul. De úgy érzem, hogy ebbe már belepusztulok, mert változni ne fogok.

Szomjaztam és szomjazom az igaz szóra és ezt a könyvet többek közt ezért is írtam. Persze nincs kizárva, hogy tévedek. Majd belátom. Őszinte szó minden vágyam és ezért mondom, hogy nem vagyok hibátlan. Gyakran megcsalnak az álmok, vagy én csalom meg álmaim? És mégis igazi oka annak, hogy életem így alakult és könyvet írok a magány, a lélek magányossága.

 

Nem szükségszerű hazugságra építeni a politikát. Nem törvényszerű, hogy a hazugságra épülő foglalatosság termékévé váljon a politika. Az igazi politika, a kompromisszumok művészete.

Sok politikus úgy gondolja, hogy a politikai hazugság bocsánatos bűn. Vannak olyan személyek, akik nagy játszmának tartják a politikát, és kiváltságos képességű játékosnak képzelik magukat.

Szerintem a hazug politikus, civil emberként is hazug marad.

Amennyiben megtévedünk közszereplőként, úgy le kell vonni a konzekvenciát és félre kell tudni állni! Szabad beismerni hibáinkat is. 

 

Még az úgynevezett átkosban írtam az alábbiakat, a levél soha sem került feladásra: 

 

Nagykövet úr!

’’Vétkesek közt cinkos, aki néma.’’

/Babits Mihály/

Én a Román, NDK, Kínai és valamennyi nép barátjának érzem magam. De különbséget teszek a nép és vezetői között. 

A kommunista országokban totalitárius diktatúra van. Ugyanis a diktatúra egyenlő: fasizmus, kommunizmus, elnyomás, nincs többpártrendszer, szabad sajtó, szólásszabadság és szabad választás és üldözik a másként gondolkodókat. Ilyen az önök országa is. Együtt érzek az önök országaiban élő összes elnyomott népekkel, üldözött emberekkel. Én elítélem a véreskezű diktátoraikat. Szemükbe kell nyíltan mondani, hogy gyilkosok! 

Az a bűntett amit elkövettek a népük és az emberiség ellen, a történelem legnagyobb gyilkosai közé emelte önöket. A kommunizmus mint rendszer örökre eljátszotta népünk és az egész emberiség bizalmát. 

Kijelentem hogy korlátolt, és leépült agyú, továbbá valami erős érdekeltségtől hajtott, vezetett, megszállott emberek hisznek az önök rendszerében és bitorolják a nép nevében a hatalmat. 

Ha nem gátlástalan és hivatásos bűnözőkről lenne szó, kiknek nincs lelkiismeretük, szégyenük, amennyiben ez nem így lenne, akkor joggal elvárható lenne tőlük, hogy szégyenükben elbujdossanak örökre. Ezek betegagyú emberek és szörnyek, akik nem tudják és nem akarják fölérni ésszel, hogy mi a szégyen, a gazemberség, a gyilkos szó jelentése.

Ez egy magyar munkás véleménye, aki az ön és tettestársai által sokat emlegetett nemzetközi munkásosztály, soha meg nem kérdezett tagjának vallja magát. Az önök vezetői sokat használják a fasiszta, irredenta, soviniszta, revansista szavakat. Ezek a szavak teljesen az önök rendszerét jellemzik, és a nacionalista szót ki ne felejtsem véletlenül sem. A bosszú és fenyegetés erőszakkal, ennek valóra váltói az önök vezetői. Az önök vezetői soha nem árulták el a népet, mert mindig ellene voltak. Elárulni csak azt lehet, akivel már egyszer már szövetkeztek, szövetséget kötöttek.. 

Üdvözlöm az önök és a világ összes elnyomott népét!

Üdvözlöm a szabad népeket abban a reményben, hogy egyszer a Föld országai, népei szabadok lesznek!

Kérem, közölje vezérével, császárával, főtitkárával egy jelenleg szabad, pártonkívüli, még élő munkás véleményét! Talán egy baleset segíthet.

Ez a levél soha nem került feladásra!

Igaz, hogy volt olyan levél, amelyet sikerült feladnom, de nem érhetett célba a rendszer pribékjeinek jóvoltából gondolom én, mert nem kaptam visszajelzést róla.

Komló, 1989.

Ma már én is mosolygom rajta. 

Akkoriban a szabad politikai véleménynyilvánítás veszélyes volt.

 

 

Nosztalgia:

PÁRTOK PROGRAMJÁRÓL, POLITIKÁRÓL 1989 évben.

Civakodnak a koncon a pártok. A hatalom az a konc amelyért marakodnak. Jó lenne már a népet is megkérdezni, hogy mit is akar? Annak a pártnak lesz esélye a győzelemre, amely alárendeli a párt érdekeit a nép érdekeinek, a nép akaratának.

Tudomásul kell venni, hogy a reformszárny és az ellenzék egy hajóban utazik!

Akár tetszik, akár nem tetszik, akkor is tudomásul kell venni a tényeket. Ha elbukik a reformszárny, elbukik az ellenzék is! Ha el kell vesznie egy pártnak ám vesszen.  A hazát, a demokráciát, a nép érdekeit megvédeni akkor is szent kötelessége.

Az MSZMP volt reformerei ezt megtették.

Akár tetszik, akár nem tetszik, akkor is ezt tették.

De kinek nem tetszik?

Remélem a válasz az; hogy a dogmatizmust, a visszarendeződést követelő kommunistáknak nem tetszik. Sajnos még mindig sokan vannak.

Mert az ellenzéknek kellene, hogy tetsszék! 

Természetesen a bűnösöket meg kell keresni, a felelősségüket tisztázni kell!

Tudomásul kell venni, hogy az MSZMP-nek lett volna más lehetősége, egy másik utat választani!

Önök ellenzékiek szerint a diktatúrának meg kellett dőlnie, mert így volt logikus. Tönkretették az országot, tehát el velük, de tenni, semmit sem tesznek ezért. Csak azt szajkózzák, azt hajtogatják, hogy a reformszárny kötelessége lebontani pártállamot. Önök várják sült galambot. 

A diktatúra szemszögéből nézve, a diktatúra fenntartása lenne a logikus. Pl.: Kína, NDK, Románia.

Ezeknek a vezetőknek az érdeke és a logikájuk azt diktálja, hogy minél tovább, minél hosszabb ideig hatalmon maradni, és minden eszközt ennek érdekébe állítva: karhatalmi erőt, a hatalmat, a gyilkolást, a börtönt, a kínzásokat beleértve, ha kell tankokat is!

Így marad el számukra, illetve így próbálják a számonkérés idejét kitolni, elhalasztani a diktatúra kiszolgálói..

Számukra nem az a logikus, hogy tessék itt vagyok és ítéljenek el!

Ennek ellenére és mégis az MSZMP reform-erői a lehetőséget megteremtették az átmenethez, legyőzve a dogmatikus szárnyat..

Valószínű, hogy a bűnösök bűneit nem is fogjuk megbocsátani, sőt kötelességünk felfedni a kilétüket, a felelősségüket megállapítani az elkövetett bűnökben. De nálam mégis az előzőkben felsorolt érvek alapján hitele van a volt reformszárnynak. Az MSZP-nek, amely az MSZMP-ét felszámolta. Nyersnek, Pozsgaynak, Németh Miklósnak nincs vissza út. Ha egy visszarendeződés bekövetkezne, nekik is befellegzett, csak úgy mint az ellenzéknek!

Amennyiben a megalakult Szocialista párt magáévá teszi a demokratikus eszméinket, a mi törekvéseinket, úgy nincs más út, mint össze kell fogni vele!

Nem az a kérdés, hogy mit vettek át tőlünk? Az sem kérdés, hogy mi, mit vettünk át tőlük? Hanem a kérdés az, mi a haza érdeke?

Ezen megállapításom vonatkozik minden ellenzéki, vagy a hatalomhoz közelálló demokratikus felfogású reformerőre is.

Ha a kérdés ma az, hogy lenni, vagy nem lenni? A válasz nem lehet kétséges. Összefogni, mert a hazának, a népnek és a pártoknak az érdeke megegyezik ebben és beleértem a szocialistákat is a demokrácia érdekében.

Majd a választásokon a nép eldönti és ő hivatott arra, hogy eldöntse, hogy ki az, akiben bizalma van? És ki az, akire rá akarja bízni a sorsa alakítását?

Ebben a kérdésben a nép illetékes dönteni, a népé az utolsó szó, és ezen a mérce mérvadó kell, hogy legyen minden párt számára!

Minden pártnak kötelessége tiszteletben tartania a szabad választás eredményét. A nép akaratát, akár egyet ért, vagy nem ért egyet vele!

Komló, 1989, október, 18

 

 

 

 

EGY RENDSZERVÁLTÁS TÖRTÉNETE!

Azt majdnem minden párt és polgár elismeri, hogy az MSZMP vezető gárdája zsákutcába, gazdasági csődbe vezette országunkat.

A szabad választások előtti ellenzék megfogalmazása szerint ez a csődtömeg, adósság vezetett rendszerváltáshoz.

Ez így igaz, de a valóság eltakarására is alkalmas a leegyszerűsített változat. Mert alkalmas arra, hogy összemossa a felelősség kérdését a múlt rendszer dogmatikus, konzervatív; és demokratikus, európai gondolkodású vezetői közt.

Ezek az európai gondolkodású vezetők méltó utódai az Aradi tizenháromnak, Görgeynek, Nagy Imrének, Deáknak stb.

Kinek áll érdekében ez a leegyszerűsített változat?

Azoknak az erőknek akik elferdítik, vagy el akarják hallgatni a reformerek erőfeszítéseit és ellenségei Németh Miklósnak, Pozsgay Imrének, Nyers Rezsőnek stb. Sorolhatnám a nagy neveket tovább, tehát ellenségei az igazságnak.

 

Rendszerváltozás történetének folytatása:

Tehát az adósság és a csőd vezetett a rendszerváltáshoz, ez tette lehetővé, hogy a reformszárny az MSZMP-n belül előretörjön.

Ezt megfogalmazhatjuk úgy is, hogy az MSZMP dogmatikus erői itt kényszerültek a náluk képzettebb reformerek bevonására a politikai életbe, és hatalmi pozícióik átadására.

Így érvényesülhetett a párt józan európai gondolkodású politikusainak szándéka, terve a társadalomban, gazdaságban és a külpolitikában egyaránt.

Tehát ez vezetett a rendszerváltáshoz, ez vezetett a békés átmenethez.

A harcot a párton belül kezdték meg a pártállam lebontása, felszámolása érdekében a párt reformszárnya, annak demokratikus, szocialista gondolkodású tagjai.

Ezt hallgatja el a volt ellenzék, és ma is ellenzékbe lévő politikusai, de ezt a tényt ferdítik el, magyarázzák félre szándékosan a dogmatikus, konzervatív gondolkodású kommunisták is, akiknek ez árulás volt..

A reformerek a forradalmi új gondolkodásukkal lehetővé tették, támogatták, hogy az ellenzék szerveződjék, erősödjék!

A reformszárny nem engedményt tett az ekkor még gyakorlatilag szervezetten nem létező ellenzéknek, hanem ennek érdekében tudatosan harcot vívott a dogmatikus, az egypártrendszerben gondolkodó konzervatív kommunista szárnnyal.

Ezt nem öncéllal tette, de tette azért, hogy a párton kívüli nem kommunista ellenzéki gondolkodású polgárok, a többpártrendszer hívei egy közös fórumot hozhassanak létre, hogy ott erősödjenek, szerveződjenek Pl. Laktelek (MDF).

Az így megerősödő ellenzéki politikai erőktől elvárta volna a nép, a demokráciáért aggódók tömegei, hogy összefogva a reformszárnnyal, és így megerősödve döntsék meg a diktatúrát.

Ezt a lehetőséget az ellenzék elutasította annak ellenére, hogy itt már egy hajóban utaztak a reformszárnnyal.

Ha a reform itt megbukik, elbukik a reformszárnnyal az ellenzék is.

A rendszerváltást így egyedül a reformerek, a szocialisták vívták ki, lehetővé téve a nép számára a szabad választásokat.

 

Rendszerváltás történetének folytatása:

Az ellenzéki pártoknak a szerepe sajnos a rendszerváltásban csak annyi volt, hogy az őket pártoló és értük is harcoló szocialistákat szidták, rágalmazták, lejáratásukban versenyeztek a diktatúrát sirató dogmatikus kommunistákkal.

Az értük küzdő reformereket állítva be, mindenért felelősnek.

Sajnos eredménnyel.

A Pozsgayt; mint oda nem illő személyt, törölték a Lakitelki ülésük archív felvételéről, és hazudnak saját maguknak, hazudnak a saját népüknek, más államok politikai vezetőinek és a nép kirekesztése, a másképp gondolkodók burkolt fenyegetése a politikában folytatódik.

Pl. Államfőválasztás, fegyverügy és Jeszenszky, a Csurka kirekesztő írásai stb.

A dogmatikus kommunistáknak csak annyit, hogy nem a név a fontos, nem a szín és nem a szép szavak.

A tetteink után fog ítélni az utókor, véssük jól eszünkbe ezt mindannyian!

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a többpártrendszer az egypártrendszernél mégis csak jobb, magasabb rendűbb, rangúbb népképviseleti szerv és államforma.

De a szabadságra, a demokráciára éhes nép ennél jóval többet érdemel!

Több jogot és beleszólást a saját sorsát alakító politikába.

Nagyobb törődést és szociális biztonságot.

Ezért harcol az, aki a népért küzd.

Az igazságnak tartozunk ennyivel.

Komló, 1991. március. 27.

 

 

Köpönyegforgatás vagy evolúció?

Egy nyughatatlan lélek gondolatai alkalmazkodásról, rendszerváltásról, különböző ellentmondásokról napjainkig.

Azok hiszik jól, akik azt hiszik, hogy változásra képesség, az alkalmazkodási képesség, és a köpönyegforgatás képessége ugyan azt a képességet jelentik.

Ez egy szóval evolúció.

Az evolúció másképp fogalmazva fejlődéstan, az alkalmazkodás művészetét mutatja be.

Ez is egy Isteni csoda, egy remekmű.

Az élőlények születnek, fejlődnek, átalakulnak, bőrt és formát váltanak, köpönyeget forgatnak, vagy váltanak és egyre életképesebb, alkalmazkodni tudóbb egyedei jönnek létre. Ilyen az életbemaradási képesség, előnyszerzési képesség, a fajfenntartási képesség az Isteni gondviselés segítségével.

Ember esetében a tudatunk, szellemi képességeink, erkölcs és morál fejlesztése vagy másként az ethosz fejlesztése a mérvadó.

Mérvadó életünk sorskérdéseinek alakításában is.

Az ember tudatos lélek; szabadon dönt és cselekszik. Tanul, fejlődik, alkalmazkodik.

Ruhát vált, vagy köpönyeget forgat. Szerszámot készít fából, köböl, rézből, vasból, műanyagból. Gondolatai és ismeretei változnak.

Tanul és fejlődik. Okosodik, majd ő tanít másokat. A megszerzett tudását, tapasztalatait tovább adja másoknak.

Majd ösztönösen, de gyakran tudatosan is ártva magának; szándékossan is elköveti az elődei hibáit és csak lassan tanul, vagy okul belőle. Mert bízik benne, hogy Ö megúszhatja.

"A hatalom és a siker, az első számú kábítószer."

/Henry Kissinger /mondott hasonlót és igazat.

 

Én, és megint én!

Isten és mások, itt nem számítanak.

Az ember állandóan változik, sokszor nem is veszi észre a változást.

Esküt fogad. Szerződést köt. Kompromisszumot köt, majd mindent felbont és megszeg.

Érdekek, gyakran a vélt érdekek irányítják és motiválják.

Az ember gyakran téved és elbukik, majd eltapossák.

Aki életben maradt az megalkuszik, esküt fogad életére, anyjára, apjára az egész rokonságára.

Majd szerződést köt és kompromisszumot, majd mindent megszeg és felbont, továbbiakba köpönyeget forgat és fejlődik a jóban és a rosszban is. Eltapos másokat.

Majd öt is eltapossák és elbukik ismét.

Aki életbe marad az talpra áll és újra kezdi!

 

Jézus zsidó létére megkeresztelkedett.

Luther római katolikus pap volt és megtagadta a Pápát.

Vak Bottyán és az Aradi tizenhármak esküjüket szegve elárulták a császárt, és nem a hazát.

Nagy Imre elárulta a kommunista múltját, feláldozta életét a haza, a szabadság oltárán.

Nyers, Pozsgay, Német Miklós és Horn megértették az idők szavát és kommunista esküjüket megszegve buktatták meg a diktatúrát. Ezzel egy véres polgárháborútól mentve meg a hazát.

A Fidesz liberális pártból baloldali beütéssel, jobboldali párt lett.

Csuhások takarodjatokból, keresztény egyházak gyarapodjatok lett.

A kommunistákból demokraták, vagy jobboldali programmal szocialisták.

A liberálisok meg kitalálták a reformnak álcázót pénzbehajtást.

Van aki nem érti a futballt, ha kérdés az, hogy a pályán miért Zsidóznak?

Az én kommunistám az áldozat, a te kommunistád gazember.

Az én besúgom áldozat, a te besúgod igazán aljas.

- Ellopták a rendszerváltozást anyám! Mondom én.

- Anyám nem ezt a lovat akartam!

- Az nem ló, szamár az fiam. Feleli anyám.

- Anyám én a Fideszre szavazok!

- Jó neked a szamár is fiam.

- Ide anyám a köpönyegem, mert köpönyeget forgatok!

- Észre veszik ezt fiam, és mit mondanak az emberek?

Majd nyíltan csinálom mint Szűrös, Pozsgay, Orbán, Csintalan és a sok haszontalan felelem megint.

- Jaj, -jaj, -megint mit mondanak az emberek fiam?

- Azt mondják anyám, hogy a te fiad egy derék és igaz Magyar ember.

- Anyám én most már Tocsikolók! –Tocsikolsz ? Kérdez anyám vissza.

- Jó nagy szamár vagy, ha Tocsikolsz. - Nyiss inkább pénzbányát fiam!

Polgár vigyáz! Mert az ördög jól ismeri az írást és a helyes beszédet, gyakran használ szép külsőt és mindenkinek, mindent ígérget.

Meglátja másban a szálkát, de saját magában nem veszi észre a gerendát.

Ígéri, hogy a kevesebből is többet ad és neki semmi sem drága.

Csak téged szolgál és lesi szavad, hogy mindig azt ígérhessen, amit hallani akarsz.

Csökkenti az adókat és megtömi a zsebed.

Miközben jól tudja, hogy üres a kincstár és először meg kell termelni a pénzt, és csak aztán lehet szétosztani belőle.

Ha egy kormány többet oszt szét, mint a mit az ország megtermelt, az vezet az adóssághoz ne feled!

Csak kérdezgessük azért óvatosságból nyugodtan mert nem árt:- Hol a lóvé? - Hol a lé? - Hová dugta, vagy lopta el az ebadta?

Nem baj az sem, ha sűrűét már nekünk adta, kérdezgessünk csak nyugodtan!

- Mert végül is, kitudja az igazat?

 

Ember vigyáz és ne feled!

A gonosz csábítók köztünk vannak, hogy te bedőlsz nekik bután és levesznek a lábadról, mert azt ígérik nagy hamisan amit hallani szeretnél, vagy hallani akarsz.

Gondolj Ádámra és Évára, a hamis kígyó szavára!

 

A múltunk tanulságai, és aktuális világpolitikai összefüggések!

Ha egy gyermek hazudik, megdorgáljuk és nagyon helyesen felhívjuk a figyelmét arra, hogy helytelen viselkedés a hazugság.

Ha egy felnőtt hazudik, lop, gyilkol, és gyermeket rabol, akkor erősen felháborodunk és mélyen elítéljük ezt az embertelen magatartást. Ez így helyes.

Az is helyes, ha követeljük, hogy a tolvajok, a csalók, a szélhámosok, a rablók, a gyilkosok és a tömeggyilkosok ne rohangáljanak az utcákon! Továbbá az is helyes, ha törvényért kiáltunk és követeljük ezeknek a társadalomra veszélyt jelentő bűnözőknek az elfogását és példás megbüntetését.

Sajnos tudomásul kell mindenkinek venni, hogy a hazug és bűnöző politikusok számtalan országot és népet vezettek hazugságaikkal félre!

A közelmúlt történelmének tanulságos fejezeteiben, minden becsületes gondolkodású ember jól láthatja és elgondolkodhat azon, hogy a jelen kor emberének milyen megszívlelendő tanulságokat tartogat egy nép és vezérének sötét múltja.

Láthatjuk azt, hogy egy diktátor az orránál fogva vezeti félre a saját népét és más népeket, továbbá azt is, hogy téveszti meg és vezeti félre más országok vezetőit!

Ez a vezető megszüntette országában a többpártrendszert, és a sajtószabadságot teljesen eltörölte.

Az emberek többsége csak a diktátor és szócsöveinek hazugságaiból értesülhettek egyoldalúan arról, hogy mi a helyes és helytele magatartás. Továbbá arról is egyoldalúan és hazug módon tájékoztatta a népet, hogy mely országok tekinthetők ellenségnek és mely országok tekinthető barátinak.

Voltak néhányan, akik ezzel a módszerrel nem teljesen értetek egyet és ezt mások előtt is szóvá tették.

Igaz az, hogy idejük sem volt megbánni tettük következményeit, mert a diktátor pribékjei örökre eltüntették őket.

A vezér, aki így szerette magát szólíttatni, azzal hízelgett a népének, hogy az ő népe minden más nép fölötti uralkodásra termet. Továbbá elmagyarázta nekik, hogy van az árja nép, és árja nemzet, meg vannak korcs és hitvány alja népek és nemzetek. Illetve vannak olyan népek, akik nem érdemlik meg az életet, mert csak az Ő árja népétől foglalják el az életteret. 

Azért, hogy ezt ne tehessék, ezért örökre likvidálni kell az ilyen népet!

Mivel a vezér nem csak a szavak, hanem a tettek embere is volt, el is kezdte rögvest megvalósítani borzalmas tervét, elméletét.

Először a saját országában élő és általa halálra ítélt népcsoporttal kezdte. Még pedig úgy, hogy zaklatással, veréssel megfélemlítve és vagyonuktól megfosztva menekülésre kényszerítve őket. Akik maradtak valamiért, azokat haláltáborba, illetve gázkamrába küldte.

A szerencsétlen embertársainkat általában, az emberi faj szégyenének nevezte. Ezen szerencsétlen nép asszonyait, gyermekeit és öregjeit legyilkoltatta, és életerős tagjait rabszolgasorsba kényszerítve koncentrációs táborokba záratta.

A külföldi országok vezetőit megosztotta a „nagyvezér” személyének, és tetteinek megítéltetése: Voltak sokan, akik úgy tettek, mintha nem is tudnának róla, vagy nem lenne igaz a sok gyalázat és embertelenség!

Voltak vezetők akik helyeselték, és voltak akik nem, de nem tiltakoztak és nem akartak beleavatkozni mondván, hogy ez a diktátor és országának szuverén belügye.

Csak hogy ez a hallgatás felért egy gyáva cinkossággal, és beleegyezést vagy belenyugvást, sőt talán helyeslést is jelentett a diktátor számára, de mindenképp további bátorítással szolgált a szörnyű és pokoli terveihez, és azok gyakorlati meg valósításához.

Úgy gondolta, hogy kicsi neki a saját országának területe és ezért jogszerű elfoglalni az országhatárain kívüli eső területeket is.

Csapataival megszállta az országának határa melletti kisebb területeket, ahol országának a testvérnépei éltek. 

A más országok vezetői, polgárai úgy gondolták, hogy a vezér étvágyát talán ez a területfoglalás ki elégíti, és ezért nem is nagyon tiltakoztak a jogtalan, egyoldalú katonai lépések ellen! 

A vezér diadalmámorban úszott és népével Istenként ünnepeltette magát.

A gyenge és lanyha külföldi tiltakozások, a diktátort további egyoldalú katonai lépések megtételére ösztönözte.

Úgy gondolta, hogy szabad a gazda és szabad további más népek önrendelkezését, és más ország határainak sértetlenségét figyelmen kívül hagynia!

Továbbá úgy gondolta, hogy szabad totális erőszakot alkalmaznia más országok népeivel szemben! Vérszemet kapva és az előzőeken felbuzdulva, megtámadott és elfoglalta a saját országánál katonailag gyengébb szomszédos országokat.

A csapatai által megszállt és elfoglalt országok területein, a saját országának embertelen törvényeit vezette be.

A megszállt területeken az ártatlan és védtelen emberek ezreit lövette agyon, és millióit küldte haláltáborok gázkamráiban, tömeges kivégzésekre.

Most már tiltakozások tömege érkezett a vezér számára és voltak olyan országok is, akik hadat is üzentek neki. Igaz a diktátor nem ijedt meg ettől, mert az által elfoglalt országok nyersanyagaival, és nemzeti vagyonával gazdagodva, megerősödve és a meghódított területek nagysága öntelté és elbizakodottá tette.

Úgy gondolta, hogy ezek után mindenkinél erősebb hatalommal rendelkezik, és nem állíthatja meg senki a világuralmi terveinek a véghezvitelében.

Azon országok, akik megrettenve tőle, ezek után mégis hadat üzentek a diktátornak és országának, látva a diktátor és országának hatalmasra duzzadt félelmetes katonai gépezetét és hadseregét, inkább csak védekezésre gondolhattak, és állóháborúra futotta erejükből.

A diktátor katonai gépezete újabb országok elfoglalásával, és így megkerülve az ellene felvonuló szövetséges haderőt, és azt hátba támadva, megsemmisítő csapást mért rájuk.

A vezér diadalmenetben vonult be, az elfoglalt ország fővárosában. Úgy nézet ki, hogy nincs az a földi hatalom, amely megállíthatta volna.

Sztán itt követte el az első és a legnagyobb katona hibát a vezér, mert úgy érezte, hogy több fronton is képes harcolni és győzni. Úgy gondolta, hogy általa eltunyultnak, elkorcsosodottnak, vagy életképtelennek tartott országok és népek életterét megszünteti, majd átrajzolja a saját ízlése szerint az országhatárokat.

Nem kezdem el sorolni azt a soha véget nem érő sort, hogy hány ország városait és falvait bombázta és lövette szét. Vagy hány ország népének védtelen gyermekeit, asszonyit és egyéb lakosságát irtotta ki. Az tény, hogy sok millió embert gyilkoltatott le és sok millió embert haláltáborba küldött és tett földönfutóvá. Tudom azt is, hogy e gyilkos vezér népe, a más népeknek okozott szenvedést részben visszakapta. Igaz az is, hogy nem érdemtelenül szenvedték meg az ellencsapásokat, és így beteljesült az a Bibliai mondás, hogy aki fegyvert fog, az fegyver által vész el.

Azt kívánom, hogy tanuljunk ebből a katasztrófából, amely oly sok ártatlan ember pusztulását okozta! Tanuljunk belőle és gondolkodjunk el azon, hogy miért és hogyan következhetett be ez a szörnyűséges háború, amely csak pusztítást hozott a megtámadott, és a támadó fél népére is egyaránt?

Mindenki vegye tudomásul, hogy a halálban egyformák vagyunk és pótolhatatlan minden kioltott emberi élet!

Ezért azt mondom, hogy tanuljunk az elődeink hibáiból és gondolkodjunk el azon, hogy lehetett volna megelőzni, vagy elkerülni a világháború kitörését?

 

Embertársaim a gonosz is fejlődik, növekszik és terjed szét a világban. Akár a gyom a kertben, amennyiben a háziasszony vagy a kertész hagyja!

A jó házasszony vagy a jó kertész tudja, hogy a gyom, a gaz elnyomja a nemes palántát és tönkre teszi azt. Ezért kivágja, és nem hagyja megerősödni a gazt!

Így kell elbánni minden diktátorral a világban, mert nem szabad hagyni, hogy megerősödve és tömegpusztító fegyverekhez jutva, elpusztítással fenyegessenek meg bármely népet, vagy nemzetett!

Vegye minden gondolkodó ember tudomásul a földön, hogy a diktatúrákat fenntartó vezetők önmagukra is, népükre is és az egész emberiségre veszélyt jelentenek amennyiben hagyjuk, hogy megerősödjenek és fegyverkezzenek a szuvenír államok önrendelkezésének jogán, vagy annak álcázott leple alatt!

Le kell szögeznem, hogy a diktatúrák vezetői és a terroristák között morálisan nincs különbség!

Így ebből következik, hogy a diktatúra és a terrorizmus édestestvérek.

Eszközük a terrorizmus, a terror, a gyilkolás, a likvidálás, a robbantásos merényletek.

Céljuk a hatalom megszerzése, zűrzavarkeltés vagy félelem keltés és ártatlan emberek félelembe tartása, antidemokratikus eszközökkel.

De stabilizálni a különböző térségeket, illetve a káoszt és a zavarkeltést kihasználva gátolni, megakadályozni a normális rendezés lehetőségét!

Ez a lékkör alkalmas lehet arra, hogy hatalom sóvár abnormális vágyaikat megvalósítsák, vagy ki élhessék, és vagyoni helyzetüket, hatalmi státuszukat megerősítsék.

Az ilyen embereknek a békés rendezés elfogathatatlan alternatíva, mert megfosztaná őket az abnormális terveik erőszakos megvalósításának a lehetőségétől. Megfosztaná őket a zavarosban halászás élvezetétől.

Itt és most felhívnám a közvélemény és a terrorista kutatók figyelmét arra, hogy a terrorizmus lehetséges okait kutatva arra a következtetésre jutottam, hogy a diktatúrák és a terrorizmus hívei a demokratikus berendezkedésű államok és népeik szabadságvágyát, és békés rendezésben való igaz hitét használják ki; így osztva őket meg, és a szuverenitás, a nyomor és szenvedés álarca mögé bújnak mint megmentők.

Vegye mindenki tudomásul, hogy a terrorizmus megszervezése sok pénzbe kerül. A kiképzés, a fegyverek, a robbanóanyagok beszerzése és az alvó ügynökök pénzelése. - Vajon hány éhező emberen lehetne segíteni ennyi pénzen?

Szögezzük le a totalitárius diktatúrák és a terroristák nem alternatívái a demokratikus államoknak és népeinek.

Továbbá a diktátorok és a terroristák mindig találnak ürügyet és követelni valót és így követeléseik kifogyhatatlanok, és ezért teljesíthetetlenek!

A terrorizmus okait szüntelen kutatva rá kell jönnünk arra, hogy a terroristák mindig újabb és újabb okokat keresnek, hogy aljas terveik vagy céljaik indokoltnak tűnjenek.

Vegye minden ember tudomásul azt, hogy a diktátoroknak és a terroristáknak nincs jogalapjuk, nincs erkölcsi alapjuk.

A szegénység, a nyomor vagy bár mely igazságtalanság a világban nem indokolhatja a diktátorok és a terroristák gaztetteit.

Továbbá semmi nem indokolhatja a világban ártatlan emberek meg gyilkolását, felrobbantását vagy ártatlan csecsemők és gyermekek értelmetlen halálát.

Ezért arra kérek minden embert; aki lehet tudós, lehet politikus és újságíró vagy egyszerű polgár, hogy emberi kötelességünk elítélni minden diktatúrát és a terrorizmus minden formáját.

A jogtalanságot, jogtalansággal, és a sérelmeket, sérelmek osztogatásával nem lehet orvosolni. Gyógyítani csak a szeretettel, és szeretet nevében lehet. Megbocsátani a szeretet nevében ellenségeinknek, hogy nekünk is megbocsáthassanak!

Persze az önvédelem az más! 

Csak halkan mondom, hogy igyekezzünk teremteni Isten segítségével egy igazságosabb, ennél még demokratikusabb emberi társadalmat, civilizációt!

Rajtunk áll vagy bukik a megvalósíthatósága!

Könnyű azt mondani, hogy ez nem jó. De hogy is kéne másként tenni? Az lenne az igazi feladat!

A feladat adott, hát teremtsük meg a földön Isten országát valahogy így:

Petőfi Sándortól a „ XIX. SZÁZAD KÖLTŐ!” című verséből idézek.

"HA majd a bőség kosarából

Mindenki egyaránt vehet,

Ha majd a jognak asztalánál

Mind egyaránt foglal helyet,

Ha majd a szellem napvilága

Ragyog minden ház ablakán:

Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,

Mert itt van már a Kánaán!"

Az Isten országa.

A megvalósítása rajtunk áll vagy bukik. Persze mondhatjuk azt, hogy a fentiek megvalósítása lehetetlen és elérhetetlen, de morálisan annak van joga kritikusnak lenni, aki a meg oldást is tudja?

Általában mást sem hallok az emberektől, hogy nincs igazság, vagy nincs szociális biztonság és nincs törvény-előtti jogegyenlőség. 

Azt is hallom gyakran, hogy a Marx elvei jók. Csak a gyakorlatban volt a hiba.

Ezzel többé senki sem kikísérletezzen, mert kínzás és halál a vége minden kisérletnek!

Fogadjuk el a kevésbé rosszat! Ami jobb mint egy diktatúra.

Be kell vallanom, hogy az Amerikai Egyesült Államok kisgyerekkoromtól, az álmaim országa volt.

Ez jó példája annak, hogy nem kell saját hazámat megtagadni vagy elhagyni ahhoz, hogy szerethessek és tisztelhessek egész életemen át, egy másik országot és annak az országnak népét.

Annak demokráciáját, történelmét és sokszor aktuális politikáját vagy a tudomány területein elért, az egész emberiség számára nélkülözhetetlen eredményeit.

Ezt a hitemet, meggyőződésemet minden önös érdek és önös cél nélkül sokszor megvallottam.

Mert a jót, a kevésbé jóval szemben hirdetni kell és meg kell védeni minden áron!

Csekély lehetőségeimhez képest ahányszor csak lehetőségem volt, a magyar valóság hétköznapjaiban ezt megtettem. Igaz, hogy nem szorult a védelmemre és mégis megtettem.

Nem vagyok büszke erre, nem dicsekszem, hogy ezt megtettem, de megtettem, mert a lelkem, a tudatom, az eszem és a szívem ezt súgta és ezt kellett tennem!

Nem voltam hős, csak egy hétköznapi ember, aki nem tudta megtagadni hitét és meggyőződését.

Hazudnák, ha azt mondanám, hogy soha nem próbáltam szembe menni az elveimmel. De ezen kísérletek zsákutcának bizonyultak.

A bőrömből nem tudtam ki bújni soha, az elveimet, a meggyőződésemet érdekeim nem tudták háttérben szorítani. Minden, mindig visszarendeződött bennem és minden ritka próbálkozás, kitörési kísérlet az önző céljaim elérésére, hála az Istennek kudarcot vallott.

A szabadság, a demokrácia, a függetlenség és hazám sajnos sokszor más úton járt és államim országa, mint egy reményt adott, hogy lesz még lehetőség arra, hogy egyszer egy úton járjon a két nemzet és ország!

 

Az Amerikai Egyesült Államok harcban vívta ki a függetlenségét.

A szabadság országa harcolva, véráldozattal, nagy kínok közepette szülte meg, ezt a nagyszerű nemzetett.

Hazám népének történelme és ezen nagy nemzet történelme, sok ponton összehasonlítható és hasonló.

Például: A függetlenségi törekvések és harcok.

Vagy nemzeteink véráldozata a szabadság oltárán.

Csak egy dologban különbözik a Magyar szabadság véráldozata, hogy gyakran hiába folyt a sok kiontott vér, mert a szabadság és függetlenségi harc mindig kudarcban fúlt.

De az eszme az megmaradt és így győzhetett a hosszú harc végén a szabadság, a demokrácia szeretett hazámban is.

Tudom, hogy álmaim országában is sok hibát és bűnt követtek el és követnek el!

De hibáikat, amely tévelygéseik és tévedéseik következménye kijavítják.

Igaz az is, hogy néha csak nagyon lassan és csak egy másik vezető képes rá!

De egy demokráciában lehetőség van a vezetők leváltására választással!

A diktatúrákban ez lehetetlen.

 

Az első világháborúban a császári és királyi csapatok álltak harcban egy demokratikusabb, egy fejlettebb társadalmi formát kiépítő országok csoportjával szemben.

Tehát az abszolutista, vagy másképp fogalmazva diktatórikusan berendezkedett államok álltak szemben, egy kevésbé abszolutista és a többpártrendszert magában foglaló országok csoportjával szemben.

A kisebbik rossz állt szemben, a nagyobbik rosszal.

Továbbá el kell mondanom, hogy az aktuális történelem úgy említi az első világháborút, mint a világ újrafelosztásáért folyó küzdelmet.

Ez az állítás kiegészítheti az előző állításomat, de megváltoztatni és igaztalanná tenni nem tudja.

Azért, hogy a kisebbik rossz győzedelmeskedhetett, a nagyobbik rossz felett az első világháborúban, és így a rosszabb elbukott, ezt egyetlen ország segítsége döntötte el és ez az ország az Amerikai Egyesült Államok országa volt.

Ezen ország beavatkozásának volt köszönhető, hogy az abszolutista császárságok és királyságok nem győzhettek.

Sajnos így, a szegény hazám is a vesztesek oldalán fejezte be a háborút, mert fél szabad nemzetként, abnormális fejlődésének köszönhetően a rosszabbik oldalon állt.

Sajnos egy félig sem szabad ország abnormális reakciója volt, a háborúba való belépés.

Én azt szoktam mondani, hogy abnormális kényszerhelyzetben senki ne várja el tőlem, hogy én tökéletesen, normálisan és kiszámíthatóan cselekedjek!

Szerintem az igazi felelősség azé, aki az abnormális helyzetet előidézte!

A politikai és a katonai hatalom Ausztria kezében volt.

El kell mondanom, hogy a győztesek mérhetetlen mohósága, és a vesztesek mérhetetlen megaláztatása vezetett a következő háborúhoz és tragédiához, és ez a győztesek tragédiája is lett.

Élni és élni hagyni!

Ezt az erkölcsi tanulságot hagyták figyelmen kívül a győztesek, amikor mohóságuktól elvakulva rövidlátók lettek, és minden jövőben egyébként előre látható problémát elvetettek és lesöpörtek a tárgyalóasztalról.

Ezért igaz azaz állítás, hogy a Trianoni békeszerződés igaztalan volta ágyazott meg, és így vált melegágyává a Fasizmusnak és a Nácizmusnak is.

Sajnos ez a béke diktátum egyenesen vezetett a világégéshez, a második világháborúhoz.

Így a második világháború kitörésének felelőssége, és az oda vezető út, nem hárítható kizárólag a Náci Német Országra, és a csatos államaira!

De amit itt el kell mondanom azaz, hogy a világ a megmenekült a szörnyű és pokoli rezsimektől, a fasizmustól és nácizmustól, azt megint csak egy országnak, Amerikai Egyesült Államoknak köszönheti.

Barátaim, hogy kinek tetszik, vagy kinek nem tetszik ez az állítás, ez egyre megy, mert ez történelmi tény!

Tessék tudomásul venni ezt a tényt és utána lehet le amerikázni engem!

Most a kommunizmusról szólnék egy-két mondatot:

Vegye mindenki tudomásul végre, hogy a kommunizmus egy rettenetes és tömeggyilkosok által vezetett elnyomó diktatúra volt!

Lehet nosztalgiázni a puha diktatúra éveiről, de akinek az édesapját, és a fiát kivégezték politikai okból, vagy börtönbe zárták, az nem nosztalgiázik.

Azok akik megjárták a kommunista munkatáborok poklát, nem nosztalgiáznak.

A kitelepítettek nem nosztalgiáznak.

Azok a politikai másképp gondolkodók, akiket megfigyeltek, vagy megvertek és megzsaroltak, azoknak nincs kedvük nosztalgiázni.

Tudom, hogy sok embernek még is jó volt.

Volt munkája és biztos jövedelme éveken keresztül.

De azt is tudom, hogy amit most mondok azt sok ember nem hiszik el, nem hiszi el azt a tényt, hogy a kommunizmust senki nem döntötte meg, mert az a saját kardjába dőlt.

Ha úgy tetszik, levágtuk az aranytojást tojó tyúkot!

Vagy másképp fogalmazva, a kommunista vezetők látva, hogy csődbe és eladósodásba vezették az országot, nem látva más kiutat, mint a több párt rendszer bevezetését.

Tehát a konfúzió az; hogy amennyiben kommunisták maradtak volna hatalmon, akkor nem nosztalgiáznánk most ennyire, mert nem lett volna ennivalóra sem pénze az országnak.

Tehát legfeljebb arról emlékeznénk meg napjainkban, hogyan  álmodik a nyomor, meg arról, hogyan verték volna szét az éhség lázadásokat.

 

A nagy Szovjetunió nem tudott 1998-tól a kiszállított termékeinkért cserébe fizetni, és nem is akart segíteni rajtunk, mert saját magán sem tudott segíteni.

A Szovjetunió ekkorra olyan gazdasági helyzetbe került a túlhajszolt fegyverkezési verseny miatt, hogy kizárólag, csak kemény-valutáért adta az olaját, és ezt egyetlen eladósodott csatlós állam sem tudta megfizetni.

Így került sor a csatlós államok többségében a rendszerváltásra, mert a nyugati országoktól annak fejében kaptak és kaptunk áthidaló kölcsönöket a gazdasági csőd, a teljes összeomlás elkerülésére. Csak az ezredforduló utáni években volt hajlandó, a velünk szembeni adósságát rendezni Oroszország, a Szovjetunió utódállama.

Akik azt állítják, hogy lehetett volna a Szovjeteknek 1988-ban, vagy 1989-ben még további árút szállítani, azok a személyek 2003-évi visszafizetést, és az adósság halmazt 2010-re, vagy 2015-re tolták volna ki, és még nagyobb csődbe taszították volna az országot! Igaz az, hogy a nosztalgia és az emberi butaság határtalan.

 

Az Amerikai Egyesült Államok a második világháború után az egyetlen olyan demokratikus többpártrendszerű ország, amely képes volt megfékezni a Szovjetunió, és Kína agresszív terjeszkedését a világban. Ezen országoknak a diktatúrájuk erőszakos terjesztésében, erős érdekeltségük volt. A Szovjetunió megszállja Kelet Európát, a Balti kis államokat, és Afganisztánt. Kína megszállja Tibetet!

Tudom, hogy a polgári többpártrendszert építő országok rengeteg társadalmi és gazdasági problémával, nehézségekkel küzdenek.

Ezen országok lakossága legtöbbször jogosan emeli fel szavát, ha a jogállamban vetett bizalma csorbul, illetve akkor is, ha szociális körülményeik romlanak.

Sajnos el kell mondanom azt is, hogy egy rendőrállamot éltetni, és a diktátorokat védelmezni a szabad-világ utcáin, az a szabad-világ elárulásának és gyengítésének minősül. 

Ugyanakkor a diktatúrák, és diktátorok megerősödéséhez vezet a világban.

Tudomásul kell venni minden embernek azt a tényt, hogy a diktatúrák és vezetői ellenségei a saját népüknek, és a világ összes népének egyaránt. Emberiség elleni bűntett, minden diktatúra és diktátor léte!

Tegyük fel azt a kérdést, hogy ki szeretne egy totális rendőrállam polgára lenni? Pl.: Kína, Észak Korea, Irán, Szíria állampolgáraként?

Értsük meg végre, hogy egy ilyen ország katonai megerősödése, és atombombához jutása veszélyezteti a világbékét, és nem az, aki ezt megakadályozza!

A diktátorok és országaik a szabadság, a szuverén függetlenség álarca mögé elbújva, nyugodtan fenyegethetnek más országokat.

Pl. Kína, Irán és ilyen ország volt Irak is.

A szabad világ polgárainak annyira már érettnek kellene lenni, hogy nem dőlnek be az ilyen terrorista államok vezetőinek!

Tegyük fel a kérdést úgy, hogy szívesen élne e- ön Észak-Koreában? Kínában? Vagy Iránban? Illetve cserélne e-ön egy ilyen ország állampolgárával?

Vegye mindenki tudomásul azt, hogy a szabad világ országait egyetlen ország képes megvédelmezni, ez az egyetlen ország a világon, az Amerikai Egyesült Államok.

Sok mindennel lehet vádolni a szabad világ országait, és sok igássága van annak, aki az igazságtalanságokat szóváteszi. De kérek mindenkit arra, hogy nehogy átessen a ló másik oldalára, és az egyén szabadságát, a szabad-világot védő Egyesül Államokat ítélje el, mert szembeszáll a zsarnoki rendszerekkel és a terroristákkal!

Az aki nem hisz nekem ezek után sem, azt arra kérem, hogy költözzön Iránban és megtudja, hogy miről beszélek és garantálom, hogy még az unokái is átkozni fogják butaságát!

Sajnos tudomásul kell venni azt a tényt, hogy a többpártrendszerű liberális demokráciánál még jobbat nem talált ki senki.

Sajnos tudomásul kell venni, hogy jelenleg nincs ennél jobb és nem találtak ennél jobb rendszert ez idáig.

A kommunizmus és a nácizmus az emberiség fejlődésének a zsák utcája volt, és ezeket a rendszereket normális ember nem kívánhatja tiszta szívből vissza. Hát találjunk ki közösen jobbat! De könyörgöm szépen, hogy vigyázunk, és véletlenül ne egy diktatúrában találjuk magunkat! Hanem inkább a mennyeknek az országában.

Amíg ez nem lehetséges, addig becsüljük meg azt ami van és védjük meg értékeinket, a világunkat és magunkat egy rosszabb alternatívától és annak lehetőségétől, hogy a gonosz erők megzavarják gondolkodásunkat!

Lehet, hogy néha tévedek és azt is tudom, hogy vannak bizonyíthatatlan állítások az általam leírtakban.

De azt, hogy a jót és őszintén csak a legjobbat szeretném ajánlani az írásaimban mindenkinek, azt biztosan tudom!

Gonosz az, aki rosszat gondol az itt leírtakról.

Tehát gondoljunk a jóra!

Az a gondolat vezette kezem e-könyv megírásakor, hogy tudnák segíteni embertársaimnak anélkül, hogy az bántó és tolakodó lenne?

Amennyiben tévednék és az egy Igaz Isten mégsem lenne valóság, szerintem akkor is csak így, és ebben a tudatban érdemes élni. Bízva abban, hogy mégis létezik a Teremtő, az egy Igazságos Isten, aki a jókat megjutalmazza és a gonoszokat megbünteti.

Sajnos én nem tartozom az igazán jó és tiszta hibátlan emberek közé, de az általam leírtak helyességében és igazságában, igazságtartalmában vetett hitem az valóságos hit.

Azt is tudom, hogy Istenünk ítélete engem sem kerülhet el és felelni fogok minden cselekedetemért úgy, mint mindenki más, minden élő és valóságos lélek.

A tudatunk és a lelkünk mélységeit vizsgálva nézzünk önmagunkban, és legyünk jók és segítsünk embertársunkon önzetlenül, mert ez azt jelenti, hogy az ember előrébb lépet az emberséges ember ranglétráján függetlenül attól, hogy ezt Isten, vagy más nemes eszme nevében teszi!

Ember legalább ne árts, ha segíteni nem tudsz, vagy nem akarsz!

Töltsük meg tartalommal e-nemes szavakat, hogy szeretet, tolerancia, morál, igazságosság és hit!

Segíts embertársadon és Isten is megsegít!

Ebben a könyvben erre biztatok mindenkit, és én ennek a reményében kezdtem el töltögetni e nemes szavakat tartalommal.

Kívánom, hogy mindenkinek teljesüljön minden vágya a jóra,  és a gonosz a méltó büntetését nyerje el a létező örök világban, az őrök létben!

Szeretném tudatni minden békeszerető és békés szándékú emberrel, hogy Isten nem lehetett és nem lehet soha pacifista, mert a gonosz elleni küzdelem állandó és szüntelen harcra készteti!

Sajnos a gonosz elleni harc szükséges rossz, másképp fogalmazva önvédelem.

A LÉNYEG AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉG A FELEBARÁTUNKON, TOVÁBBÁ A SZERETETRE ÉPÍTETT BÉKE, A TOLERANCIA, A MORÁL, ÉS AZ ÉSZÉRVEKRE ÉPÍTETT HIT. 

 

EZEN SZAVAKNAK AZ ÉRTELME = A TEREMTŐ ISTENNEL. „VAGYOK A KI VAGYOK.” MÓZES 63 oldal 14.

NEM A NÉV ÉS NEM A KÜLSŐSÉG A FONTOS !

A TUDOMÁNY SEGÍTSÉGÉVEL AZ IGAZSÁGRA ÉS A SZERETETRE ÉPÜLJÖN VALLÁSUNK ÉS A FENTI ÉRTÉKEK IGAZSÁGÁNAK A KI NYILATKOZTATÁSÁT KÉRI TŐLÜNK, „ VALLÁS A TUDOMÁNY NÉLKÜL VAK.” ALBERT EJTSEN, ÉS MINDENEK FELETT EZT KÉRI TŐLÜNK AZ EGY IGAZ ISTEN!

EMBERI LÉLEK NE FELED EL, HOGY EGYSZER ELJŐ AZ ISTEN ÁLTALI SZÁMON KÉRÉSNEK IDEJE!

Ez a könyv többek között az emberiség nagy problémáira kínál megoldást, a békés egymás mellett élésre. Arra igyekszem ráébreszteni az embereket, hogy mind egyformán Isten gyermekei vagyunk, és ezért tiszteljük, szeresük és segítsük egymást!

A  fenti gondolatok többsége: Komló, 2006. május 25-ig lett leírva! 

 

Szerintem, ha optimális és a 21-dik századhoz méltó, továbbá ésszerű logikai érvekre épített elfogatható magyarázatot vár Istenről, vagy Isten-általi és e-világi létünkről, az megkapja.

A könyvemben az ész által logikailag könnyen követhető módon, a logikai következtetések láncolatával igyekszem alátámasztani, a mondani valóm lényegét.

 

„ A TUDOMÁNYNAK MEG KELL ÉRTENI ISTEN GONDOLATAIT ”

Stephen Howking

Stephen Howking a tolószékes tudós és géniusz csillagász, a fekete-lyukak kutatója a legújabb kutatásaiban azt állítja, hogy párhuzamos világok vannak, és nem minden párhuzamos világban van fekete-lyuk.

Továbbá azt állítja, hogy a fekete-lyukak elnyelnek minden információt és így, az általuk elnyelt anyagokról nem tudnak semmiféle tudományosan bizonyítható információval szolgálni. Stephen Howking állítása szerint ezek az anyagok a párhuzamos fekete-lyuk nélküli világban újra előkerülnek és megtalálhatok. Ezen világokat a fekete-lyukak kötik össze egymással.

Érthetőbben a fekete-lyukak képesek elnyelni orjás bolygókat és galaxisokat, amelyek egyszer csak megszűnnek és eltűnnek a világunkból orjás bolygóstól és galaxisostól, tehát mindenestül mintha ott se lettek volna, a hűlt helyükön csak az üres tér, a világűr maradt.

Howking azt állítja, hogy a párhuzamos fekete-lyuk nélküli világban megkerülnek ezen eltűnt anyagok és megtalálhatóak ismét.

Így az anyag megmaradás törvénye, továbbra is érvénybe marad!

A tudósok nem értették, és azon vitatkoztak, hogy látszólag az anyag megmaradás törvényének ellentmondó számításaikra, milyen magyarázat és következtetés vonható le.

Stephen Howking harmincévnyi kutatás után megváltoztatva következtetéseit, a fenti magyarázatra és állításra jutott.

Más tudósok állítása végig következetesen az volt, hogy az anyag nem semmisülhetett meg, ellentétben Stephen Howking állításával, aki az anyagok megsemmisülésének elméletéhez harminc évig ragaszkodott.

Igaz, hogy Stephen ellenfelei sem tudtak az anyagok eltűnésére máig, még annyira elfogadható magyarázattal szolgálni, mint Stephen Howking.

Konfúzió: A fekete-lyukak párhuzamos világokat kötnek össze, és az anyagmegmaradás törvénye szerint az anyagok itt újra előkerülnek és megtalálhatók.

Bizonyos tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a fekete-lyukak nem csak az általunk látható univerzumban keletkeznek, hanem a földön is létező valósággá válnak. Tehát a földön is bárhol, és bármikor keletkezhetnek, vagy keletkeztek fekete lyukak. Mezőn, házban és élőlényekben is.

A célom a fenti állításokkal az, hogy feljegyezem ezen ismereteimet, és mások számára is közre adjam. Továbbá az, hogy mindenki megértse a tudósok filozófiáját, logikáját, következtetéseiket és gondolkodásmódjukat.

Mindenki eldöntheti, hogy mennyiben térnek el a tudósok következtetéseinek logikai láncolatai, magyarázatai egymástól és miből, mire építkeznek a tudományok géniuszai.

 

„A TUDOMÁNYNAK MEG KELL ÉRTENI ISTEN GONDOLATAIT .”

Stephen Howking.

 

„ A VALLÁS A TUDOMÁNY NÉLKÜL VAK.”

Albert Einstein

 

Ha valaki összehasonlítja a két tudós állításait, az megkapja a Lélek könyvem eszmei mondani valóját.

Gondolkodjunk együtt!

Nem akarok másoknak prédikálni, és én nem akarok mást, mint a belűről a lelkem mélyéről feltörő gondolataimat megosztani másokkal!

Mert úgy érzem, ha nem teszem ezt meg, a lelkiismeretem, vagy a jó Isten számon kéri rajtam!

Egy kis ember, nagy gondolatokkal mondhatná más!

De tehetek én róla?

Van aki gyönyörűen játszik a hangszerén, a másik gyönyörűen énekel.

Nekem ez jutott, majd a jó Isten eldönti, hogy ez mire elég.

Komló. 2007. Január 10 ig írtam többségében a fenti gondolataimat!

 

A diktatúrák, a diktátorok, a terroristák és támogatóik hatékony kezelésének bemutatása és érthetővé tétele minden érdeklődő számára:

Sajnos további magyarázatra szorul az erőszak, a terrorizmus és a diktatúrák összefüggéseinek vizsgálata.

A terroristák és a diktátorok mentálisan sérült, vagy korlátolt ítélőképességgel rendelkező emberek.

Ezek az emberek valahol, valamikor és valakitől, vagy valakiktől valós, vagy valósnak vélt sérelmet szenvedtek el, de az is lehet, hogy valamely ideológia, illetve valamely vallási téveszme foglya, vagy fizetett ügynökei!

A terrorizmus ellenes célirányos eszközökkel a terroristák, a diktátorok megfékezését, meg félemlítését, illetve a semlegesítését szolgáljuk úgy, hogy ezen eszközök célirányos használatára, ennek eredményeként a diktátorok, a terroristák elállnak eredeti céljaik erőszakos és embertelen eszközökkel történő megvalósításától.

Pl.: Líbia mint diktatúra, és a terroristákat támogató ország, és  IRA mint terrorszervezet.

Vagy említhetném a kelet-európai országok csoportjait, hogy milyen csodálatos és pozitív irányú demokratikus változáson mentek keresztül bizonyos terápiák hatására.

A lelkileg sérült embert az indulatai, és az agresszív ösztönei irányítják, gyakran a józan ésszel szemben is megfontolatlanul.

Tehát leszögezhetjük, hogy a diktátorok és a terroristák önmagukra és másokra is súlyos veszélyt jelentenek. Ezek mentálisan beteg, vagy korlátolt gondolkodási képességekkel rendelkező bűnözők.

A diktátorok és a terroristák az emberi közösségekre, és az emberiségre súlyos veszélyt jelentenek. Saját és más népeket terrorizmussal, erőszakkal fenyegetnek és kényszerítenek arra, hogy nekik feltételek nélkül engedelmeskedjenek!

Ezen diktátorokat és ezen terroristákat a megfelelő,  rájuk méretezett terápiában, illetve gyógykezelésben kell részesíteni!

Itt felszeretném hívni a figyelmet arra a sajnálatos tényre, hogy a diktátorok és országaik lakói sajnos gyakran elkerülhetetlenül hasonló terápiában, illetve gyógykezelésben részesülnek!