Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


   

ÍRTA: Komlói Török Gábor.

                               

                                       

           LÉLEK KÖNYVE

                XXI. század.

 

Annak ajánlom ezt a könyvet, aki szeretné hinni, hogy az élet nem ér véget az emberi test halálával. Én hiszem, hogy a lélek az öröklétben él és onnan születik újjá Isten akarata szerinti formát, testet öltve.

 

 

 

                        A lélek könyve: Intelligens hit

                                    

Intelligens hit, a lélek újjá születésének hittétele.

Új filozófiával és vallási gondolatokkal az élet legkülönbözőbb területeiről. Múltunkról, jelenünkről, és a jövőnkről.

 

Útkeresés és válaszutak.

 

Genetikailag minden ember egy fajhoz tartozik, és egyik sem alávalóbb a másiknál.

 

EZ TUDOMÁNYOS TÉNY.

 

Az elménk olyan mint egy virágos kert, amely állandó gondozásra és művelésre szorul.

 

A jó gondolataink a szebbnél szebb virágok.

 

A rossz gondolataink a hibás ismereteink a gyom, a buja gaz, amelytől gondos műveléssel megszabadíthatjuk elménk virágoskertjét.

 

Bevezető:

A Lélek könyve több gondolati részből áll: Intelligens hit, versek, pozitív gondolkodás, politika és tudományos útkeresés.

 

Optimális realizmus másként; a lélek újjászületésének hittétele, amely az intelligens hithez vezető út. Ezt nevezhetem egy reális útkeresésnek is. Másként fogalmazva a leghihetőbb, legoptimálisabbnak tűnő magyarázatnak az előnyberészesítése.

Mondhatnám azt is, hogy mai tudásomra épített következtetéseket tartalmazza a könyvem.

Lehet, hogy megmosolyogtató amit írtam. Akkor mosolyogjunk együtt, mert  senki nem jár rosszabbul a mosolygással a könyvem elolvasása után!

Gondolatébresztő állítások és cáfolatai megtalálhatók a könyvemben. Az igazság Isten kezében van.

Könyvembe beépülnek, és néha átalakulnak a nagy emberek gondolatai, mert a tudást is másoktól tanuljuk, vagy lessük el. Az így megszerzett tudás beépül agyunkba, a tudatunk legmélyére és hisszük, hogy a megszerzett tudás a miénk. Az ember a megszerzett tudására építve alkot.

Életemnek része a bizonyosság, hogy a Teremtő Isten a létező valóság.

A legjobb tudásom szerint erős késztetést érezve, egy belső sugallatnak engedve írom a szubjektív gondolataimat, célom az objektív tényekkel alátámasztott igazság megközelítése.

Ezen a gondolatokkal Teremtő, a teremtés szándékát igyekszem megfejteni és ezért kutatom.

 

Régi és új gondolatokkal az evolúcióról, a vallásokról, és a metafizikáról. Teremtéssel, és a Teremtő létezésével kapcsolatos bizonyítási próbálkozások is megtalálhatók a könyvembe. 

A tudósok állítási gyakran megdőlnek, de a hitem, hogy jó úton járok a keresésben nem dőlhet meg soha!

A könyvem célja, hogy befolyásolja a közgondolkodás és vélekedés minden formáját, az emberek történelemszemléletét, a filozófia szemléletét és a társdalom szemléletét. Csak egy jó és örök érvényű gondolattal járulok hozzá az ember jobbá, és igazabbá váláshoz megérte!


Mindezt optimális realista meg közelítéssel, és elérhető módon az egyszerű emberek számára. 

 

„Senki sem lehet próféta saját hazájában.” Megkockáztatom; én máshol sem.

 

A lélek újjászületésének hittétele, csak látszólag tűnhet fantáziálásnak, és a vallástanok zagyva keverékének, amit én objektív, és optimális realista útkeresésnek nevezek.

Másképp fogalmazva, minden gondolkodó ember számára ajánlott olvasmány az INTELLIGENS HIT, amelynek fundamentumára épül az optimális realista hitem.

(A lehetőségek közül a legkedvezőbb, és a leghitelesebb változat értendő alatta a teremtéssel kapcsolatban.)

 

Felhívom a figyelmét minden kedves olvasómnak arra, hogy a Lélek Könyve a lehető legkézenfekvőbb, és logikailag a lehetséges legjobb, és legésszerűbbnek látszó megoldást, a különböző vallások, a különböző körülmények között élő népek összebékítését, vagy kibékítésének a lehetőségével is foglalkozik!

 

Tisztelem mások vallását és hitét, de csak az igazságosság és a szeretet nevében!

Csak egyszerűen így, az alábbiak szerint:

A buddhisták, a muszlinok vagy másképp fogalmazva iszlámhívők, a keresztények, vagy másként Jézus hívők, zsidók és hinduk, vagy valamely általam nem említtet más vallású, mi mind egy formán Isten gyermekei vagyunk. Még az ateisták is azok, és fogadjuk el, hogy ők ezt másként gondolják!

 

Különböző módon imádkozunk és mások a szokásaink, a szertartásaink, mert Istenek így tetszik, és így kell elfogadnunk egymást!

A kérdés az, hogy szeretjük embertársainkat nemre, etnikumra, vallásra, másságra tekintet nélkül?

Vagy ellenkező estben az Ördöggel cimborálva ártunk a másiknak, és üldözzük, gyilkoljuk embertársainkat?

A Teremtő Isten számára ez nem kérdés és biztos vagyok benne, hogy Isten maga a Szeretet. Vegye mindenki tudomásul, hogy a saját vallását, származását soha nem helyezheti más emberek, más vallások elé, fölé! A jó emberi tulajdonság magunkon kezdve a kritikát, és aztán sepregessünk mások háztáján is! 

A Teremtő Isten számára minden vallás és hívő egyformán kedves; ha szeretetre épült vagy építkezik, mások elpusztítása Istenre való hivatkozással is bűn és helytelen tett, amit hamis próféták terjesztenek.

Természetesen nagy türelemmel és mélyen átgondolva válik érthetővé, a könyvem végig olvasásával.

Néhány vallási idézettel és gondolattal, minden vallási vezető figyelmét és felelősségérzetét szeretném felébreszteni, hogy arra kérjem őket, hogy a tudomány által rég megcáfolt igaztalan téziseket ne tanítsák igazként, mert a tudomány Isten akarata szerint fejlődik, és ezt is vegye mindenki tudomásul!

A próféciákban a tudományos tévedés az ember, a tudós, a teológus tévedése.

A tudomány által bizonyított tényszerű tudásunk Isten műve, amely tudásunk időálló örök bizonyosság! 

Tehát a régi és téves tudományos ismeretekre épült vallási téziseket, nem kell oda nem illő magyarázattal ellátni, és ezzel a tévedhetetlenség látszatát fenntartani, mert az ily módon legalizált tudománytalan tézisek emberi tévedéseken alapulnak.

Az ember által félreértelmezett sugallatokról: Eredetileg ez nem volt szándékos, mert az ember akkori ismereteinek megfelelt.

Ma már ez nem így van.

Nem kell a valótlan dolgokat szimbólumként beállítani!

A hibás vallási tézisek, a vallási kultúrák egy kicsiny szeletét érintik, és ezért Istenek tetsző módon tegyünk eleget a mai Istenadta tudás segítségével, az ész érvekkel alátámasztott igazságok érvényre juttatásának!

Továbbiakban szeretném felhívni a figyelmüket a történelmi felelősségünkre, hogy népeink, és az egész emberiség jövőének érdekében gondoljuk újra, és tegyünk meg mindent a békés egymás mellett élést szolgáló vallási tézisek, és tanaink felelősségteljes tolmácsolására!

Például: Egy az Isten, aki lehet több személyben, és akinek lehet több neve, vagy több neme is lehetséges. Ezt fogadjuk el mindaddig ténynek, amíg ellenkezőjéről Isten segítségével új ismerteink meg nem győznek!

A mindenható Isten minden formátumban megtalálható. Lehet egy intelligens energia is.

Továbbá fogadjuk el azt a tényt is, hogy minden ember másként imádkozik, és mégis mindannyian egyformán Isten gyermekei vagyunk!

A különböző vallások vezetőit arra szeretném kérni nagy tisztelettel, hogy az ideje múlt vallási téziseiket, amit a jó erkölcs vagy jó ízlés elítél, emberi élet kioltásáról szólnak, illetve amit a tudomány rég megcáfolt, azt igazként ne tanítsák!

Ne tanítsák a más népek, vagy más nemzetek, vallások, emberek elleni gyűlöletet szolgáló téziseket sem!

Sokan nem tudják, hogy a mítoszok nem bizonyított tények, és igaznak hiszik őket!

Minden ember Isten gyermeke, és Isten minden jó és igaz gyermekét egyformán szereti.

A vallások és vallástanok szembeállítása bűn Isten szemében. Vannak akik azt mondják, hogy a szentírásokat szószerit kell érteni, mert minden szó Isten szava, és Isten szava szószerit igaz!

Vannak akik megpróbálják a "szentiratoknak", a tudomány által megcáfolt tartalmát átmenteni a jövő nemzedék számára, és azt tanítják, hogy a tudománytalan állítások csupán szimbolikus állítások és érdemi jelentőségük nincs.

Vagy mások bonyolult tudományosnak látszó, magas és nehezen érthető erkölcsi magyarázattal illetik a valótlan, igaztalan gondolatokat.

Én azt mondom, hogy a tudatlanság csak addig mentség a valótlanságot állítók számára, míg a tudomány tényszerűen meg nem cáfolja állításaikat.

Csaló az, aki ezek után is valótlant állít és tanít, vagy szimbólumnak állítja be a hazugságot!

A régmúlt vagy jelen tudásunk tévedéseiért Isten nem felelős!

Az ember gyakran Ádámi bűnben esve, mindig többet és többet szeretne tudni a teremtésről, mint a mennyit a Teremtő jónak lát. Erről van szó.

Az emberrel így gyakran megeshetett, megeshet ma is, hogy többet vélt, vél hallani a sugallatokból, és az általa hallani vélt, vagy gondolt, illetve álomként meg élt látomásokból, mint amennyit a Teremtő jónak látott.

Az időtálló tanulságok, és a tudományos eredmények, tényszerű bizonyítékok döntik el a sugallatok Isteni eredetét!

A tudomány Isten akarata szerint fejlődik, és ezért a tudomány Isten műve és eszköze a tudós ember. Például egy jó orvos, Isten meghosszabbított keze. A rossz orvos pedig az ördög műve.

Az utókor a sok bölcsesség, vagy Isteni igazság kinyilatkoztatása és megnyilvánulása közepette, csak nehezen igazodik el, és hehezzen veszi tudomásul, ha igen tisztelt próféciák valótlanságot állítanak.

Az emberi műveltség, a bölcsesség nem iskolafüggő. Persze nem is hátrány.

Tanulni egy életen át valami hasznosat és jót cselekedni, Istenek tetsző foglalatóság!

Többnyire Jézus főpapi titulusát "jó" keresztényként elfogadom, mert aki két évezreden keresztül ennyi embernek hittet, és útmutatást kínált az megérdemli.

 

További fejezetekben azt próbálom megértetni, és elfogadtatni és logikailag következetesen levezetni, hogy a terrorizmus és a diktatúrák elleni harc, vagy küzdelem megértése és támogatása minden ember számára mennyire fontos dolognak kell lennie!

A gonosz elleni harcra és küzdelemre a legjobb példa a Teremtő Isten.

Az egy igaz Isten tudja, hogy a jogszerű küzdelem a gonosz ellen önvédelmi harc!

Sajnos mi gyarló emberek gyakran követünk el hibákat, bűnöket, gyakran szándékosan is a gonosz elleni harcban, a jó ügy érdekében, és csak nehezen vesszük észre, hogy a jó ügynek mekkorát ártottunk ezzel.

A cél nem szentesíti az eszközt!

Az egész emberi életünknek úgy van értelme és az által nyer értelmet, ha van miért fejlődnie és van hová fejlődnie az emberi szellemnek. Ez az ösztönző erő, hogy jobbá váljunk.

Az emberi lélek(szellem) fejlődésének próbatételének eszköze, terepe az emberi élet.

A lélek fejlettebbé válásának pedig csak úgy van értelme, illetve úgy nyer értelmet, ha van arra lehetőség, hogy egy nemesebb, vagy magasabb rendűbb lélekké fejlődjön és így, egy jobb vagy nemesebb lélek jöjjön létre. Állatból váltunk emberré, és a jobb lélek jutalma ez.

A nemesebb lélek létrejöttének pedig csak úgy van értelme, ha Teremtő Isten jutalmának eredményeként szentlélekké, vagy angyali lélekké alakulhat át a mennybe jutva.

Ezt nevezem optimális realizmusnak.

A hibáinkból, a bűneinkből tanulni kell és a gonosz elleni harc jogszerűségét soha semmi nem írhatja felül, és soha nem szabad megkérdőjelezni!

Ezt szeretném megértetni többek közt minden jóravaló embertársammal!

Úgy érzem, hogy a Lélek Könyvem önökhöz juttatásával teljesítem a lelkiismeretem parancsát.

Nem sajnálom, ha beépülnek gondolataim mások gondolatába.

Ez a célom.

A többit önökre bízom.

Hogy elolvassák a könyvem?

A felelősség terhe az önöké.

A könyvem folyamatosan kiegészülhet, vagy bővülhet a szerint, hogy van e késztetésem rá!

Gyakran előfordul, hogy befejezettnek hiszek egy gondolatot és más témába kezdek.

Majdan a könyvem későbbi fejezeteiben eszembe jutnak a régi gondolathoz csatolható kiegészítő gondolatok, amely gondolatokat a későbbi fejezetekben folytatom.

Így gyakran újabb és újabb érveket sorakoztatok fel az előző, régebbi gondolatokhoz későbbi fejezetekben.

Könyvem nem szent írás, ezért minden kritikát tisztelettel fogadok!

-------------------

 

 

Intelligens hit

 

1/ A lélek újjászületésének hittétele:

A lélek újjászületésének a lényege az; hogy a Teremtő, az emberi lélek fejlődésének a jó irányú lehetőségét segíti azáltal, hogy a rossz, a gonosz lelkeket bünteti és a jókat, vagy az igaz lelkeket jutalomban részesíti. 

Mert így van értelme a rossz életű lélek megtérésének, vagy megjavulásának és továbbiakban a lélek egyre tökéletesebbé, nemesebbé válásának. Ez így egyszerű, érthető és logikus.

A Teremtő célja az; hogy a lélek előző életénél jobb lélek jöjjön létre, és minden tekintetben a Teremtő szándékainak megfelelő minőségi javulás következzen-be a lélek életében.

--

Valami nem stimmel az alábbi Bibliai üzenttel! 

„Aki Jézusban hisz, az elnyeri a teljes üdvözséget!”

Mit is kell elhinnünk? Miben higgyünk?

Abban, hogy a Teremtő elküldi egyszülött fiát meghalni érettünk?

Érettünk a gonosz emberekért? Igen, ezt tanítja az Újszövetség.

A Bibliában nagyon sok logikai ellentmondás van.

Aztán sok igazság is van benne, ami még nem teszi igazzá az ellentmondásos, valótlanságokat állító részeket.

A szentháromságról szólva: Az Atya és a fiú soha nem lehet egy, és ugyan az a személy! De még egyenlő sem. Pedig azt tanítják, hogy igen.

Az is igaz, hogy a Biblia más fejezeteiben főpapként is említett Jézust, bizonyos fenntartásokkal el tudom fogadni!

De azt nem, hogy valaki elfogadja Jézust a megváltó fiút, és máris bűnbocsánatban részesült!

Biztos vagyok abban, hogy az általam leírtakban is van számos ellentmondás és kritizálható gondolat.

De meg győződésem, hogy csak úgy van értelme az egésznek, ha a gonosz lélek bűnhődik. A jó és az igaz lélek elnyeri méltó jutalmát a Teremtő Isten által.

Minden léleknek legyen javításra lehetősége, és a jó irányban történő fejlődése értelmet kapjon az alábbiak szerint: Tudom, hogy a bűn, a bűnös gondolat bennünk van. Kísért bennünket az élet minden területén. Ez nem is kérdés.

A kérdés az, hogy engedünk a kísértésnek?

Kérdés az, hogy hiszünk a jóban?

Akarunk jók lenni?

Vagy sületlenségnek és komolytalanságnak, és értelmetlen butaságnak tartjuk az itt leírtakat?

Talán azért sikerült a szentháromság tanainak annyi hívet szereznie, mert egy könnyebbnek látszó megoldást kínál embertársainknak?

Csak hinni kell, mert aki Jézusban hisz, az elnyeri az örök üdvösséget!

Tudom, hogy sok nép és sok vallás vetélkedik a Teremtő Isten kegyeiért. Könyörgöm tegye, de ne rosszakarattal, ne mások ellenére! Az igazságosság, a könyörület, a szeretet nevében tegye ezt!

Az erőszak minden formáját kizárva tegye!

Ez a meg győzés, és az érvek csatája legyen!

A tudományt Isten adta a kezünkben. Éljünk vele és minden vallási vezető éljen vele! A tudomány nem ellensége Istenek. A tudomány eredménye a bizonyosság; hogy jó úton járunk.

A teremtés csodálatos megismerésnek Isten általi kegye ez.

Tehát így válik igazzá az optimális realizmus, amely a Teremtő Istent vezéreli a világ alakításában. Ez vezéreljen mindannyiunkat, mert a lélek könyvem mondani valójának is ez a lényege. Tudom, hogy a jó szándék nem elég. Ezért bocsánatot kérek azoktól, akiket könyvem sérthet annak reményében, hogy az idő eldönti a Teremtő segítségével állításaim igazságát.

Célom: Intelligens hitre irányítani a közvélemény figyelmét!

Minden vallás az egyetemes emberi kultúra része.

A vallás eszköz az ember számára, hogy erősítse hittét a jóban.

Isten akarata szerint az anyagnak lelke van, és érzékeny lelkű művészek, mesteremberek szintén ezt állítják. Vajon mért? Sajnos zenehallása sincs mindenkinek, ez is lehet egy Isteni adottság. Az is tény, és mindenki elfogadja, tudomásul veszi, hogy nem lehet mindenkiből Bartók Béla. Így minden ember más és másra hivatott.

A lélek és az anyag Isten akaratából van.

Az anyag a lélekkel fejlődik, alakul jó vagy rossz irányban.

Lélek próbája az anyagi lét. Az ember is része az anyagnak.

Isten az anyagi létben a lélek jó, vagy rossz irányú fejlődését figyelemmel kíséri.

Hiszem, hogy Istenünk érdeme szerint minden egyes léleknek megtalálja a számára legmegfelelőbb testi, anyagi létformát.

Az ember, mint anyagi létforma a lélek egy állomása, Isten akarata szerint.

Az emberi lélek újjászületése után, a Teremtő Isten szabad akaratra engedi az emberi lelket.

Mert az emberi test lelkületét, a lélek alakítja és fejleszti. Agyunk és szellemünk fejlődéséért is a lélek a felelős. De erről a későbbiekben még sok szó esik. A Teremtő Isten az ember életét figyelemmel kíséri.

Valószínűnek tartom, hogy a lélek a Teremtővel kapcsolatba áll.

Az ember élete a Teremtő Isten előtt egy nyitott könyv.

Ember az élete során szabadon dönt, hogy sok rosszat vagy sok jót cselekszik.

Az ember az élete során tudva, vagy tudatlanul választ a bőség kosarából jót és rosszat.

Istenünk az emberi lét végén a jó, és a rossz cselekedeteinket mérlegre teszi.

Az ember élete egy próbatétel, egy vizsga és Istenünknek a szellemi keze a mérleg, és dönt érdemeink szerint sorsunkról. 

Hiszem, hogy az a lélek amely nem éri el az emberi szint együttélésének és viselkedésének Isten által megkövetelt normáit, az a lélek Istenítélet következtében az ember halála után, és újjászületése előtt, elveszti az emberi létformába kerülés lehetőségét, és Isten egy alacsonyabb létformára ítéli azt!

Hiszem, hogy az a lélek amely az emberi lét Istenünk által megszabott normáit teljesíti, ismét lehetőséget kap az emberi létre, életformára.

Hiszem, hogy az a lélek amely az emberi lét Istenünk által megszabott normáit kitűnően teljesíti, az a lélek egy jobb, nemesebb lélekké alakul. Így Istenünk jutalma és ítélete e- lélek számára egy magasabb, felsőbb rendűbb lét.

Hiszem, ha Istennek megtetszik egy lélek és Istennek kedves a lélek, mert a lélek Istenek kedvében jár, ezt a lelket magához felemeli és további sorsa angyali lét.

Hiszem, hogy Isten bizalmát elvesztő lélektől, Isten mindent amit adott vissza is vehet.

Hiszem, hogy Isten uralmát és terveit súlyosan veszélyeztető gonosz és javíthatatlan lélek lesüllyedhet a szerves, vagy a szervetlen anyagig, Isten igazságos ítélete szerinti testet vagy formát öltve.

Emberek többsége tudja, hogy az igazgyöngy a tengeri kagylók többségében nem fejlődhet ki. Csak ritkán és véletlenül jön létre az a bonyolult folyamat, amely folyamat eredményeként igazgyöngy jön létre a kagyló belsejében. Aztán mégis tudomásul kell venni, hogy vannak a többségében igazgyöngy nélküli kagylók, és ritkán igazgyönggyel megáldott kagylók.

Tehát hiszem és tudom, hogy vannak olyan emberek is, kiknek a  megmutatja magát a lélek. Lehet, hogy a mai életem teljesitményének semmi köze ehhez. Nekem egy érszűkületi betegség leküzdésében segített a lelkem.

Erre majd későbbiekben visszatérek még. Az iskolázottságnak ehhez túl sok köze nincs. Az ilyen ember kezd tudatára ébredni annak, hogy lelke van, még fél elmondani élményét másoknak, mert attól tart, hogy kinevetik.

Hiszek abban, hogy nálam Isten azt állapítja meg az ítélet napján, hogy ez az ember akarta a jót többnyire, de akarat gyenge, lusta és buta volt és néha gonosz is. Még sokat kell tanulnia, fejlődnie a jóban, a tettek mezején!

Valószínűnek tartom, hogy újabb lehetőséget kapok a Teremtőtől, és ismét emberként fejlődhetek a jóban. Mert Isten türelme határtalan és megbocsátó. Az én Istenem nem a Biblia által bemutatott bosszúálló Isten. De szeretve és félve hiszem az Urat az ítélet, a megmérettetés napjáig!

Sajnos bűneinket néha eltúlozzuk, vagy néha elbagatellizáljuk.

Hiszem, hogy az ember a világ titkából csak annyit tudhat meg, amennyit Isten egy adott pillanatban jónak lát. Mérce az ember érettsége, fejlettségének a szintje, az ember érdekében.

 

 

A lélek fejlődésének szakaszai:

1/ Ősi lélek

2/ Ösztönös lélek

3/ Tudatos lélek

4/ Angyali lélek

Ősi lélek: Anyagi lét szervetlen, vagy szerves formájában élő lélek. A fejlődésük Isten akarata szerint megy végbe. A szervetlen anyagi létben a lélek Isten akarata szerint formálódik szerves anyaggá. A lélek tehát testet ölt a szerves anyagi létben.

Ösztönös lélek: Fejlődésüket ösztöneik irányítják, formálják és alakítják és egyre erősebb, fejlettebb, alkalmazkodni tudóbb egyedekké fejlődnek. A növényi és állati lelkeket, ösztönös léleknek nevezem.

Tudatos lélek: Ösztönökön uralkodni képes lélek, önuralomra, érzelmek kimutatására képes. Isten szabad akarata engedi a tudatos lelket. Tudatos lélek az ember. Isten mérlegre teszi szorgalom, erkölcs, tolerancia és hit kérdésében az emberi lélek fejlődését.

Angyali lélek: Nemes lelkek. 

Isten akaratának legtökéletesebb védelmezői, őrzői, végrehajtói. Isten leghűségesebb követői és a legelszántabb harcosai, katonái az angyali lelkek.

Mindenek fölött a Teremtő Isten, amelyet több emberi lélek többféle képen nevez: Amateraszu, Jézus, Allah, Nagyszellem, Brahma, Visnu, Siva vagy Intelligens energia. Az Istent sokféleképpen szólítják, de egy az Isten, esteként több személyben is megmutatja magát, csak más nép vagy más vallású nép másként nevezi meg és több néven szólítja. Esetekként több, más Istennek is tartja őket. 

A szentháromság a Védák szent szövegeiben is meg találhatóak más aspektusban, összefüggéseiben más értelemben. 

Az emberiség megbékélésének utolsó lehetősége a vallások kibékítése, megbékülése egymással. Ez Isten akarata!

Az Isten neme sem jelenthet akadályt, mert az Isten mindenható és minden emberi formában, anyagban, szellemi létben megtalálható.

Akinek a Teremtő jobbat és okosabbat súg, az fogalmazza meg nálam jobban és én támogatom!

Mert a mondanivaló a lényeg és nem az, hogy ki is írta?           

Így lehet Istenünk Föld Anya, és lehet a Mi Atyánk is.

A név az lényegtelen külsőség, amely a Teremtő lényegén nem változtat. A név csak nekünk embereknek fontos!

A Teremtő reánk hagyja a döntést, hogy szólítsuk belátásunk szerint! " Vagyok aki vagyok".

Ábrahámon, Mózesen, Jézuson, Mohameden, Buddhán és sok más nép Istenein és Szentjein vagy Angyalain keresztül, illetve hozzájuk imádkozva és kérve őket eljuthatunk az Atya Istenhez, a Teremtő Istenhez. Mert Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohamed, Buddha és sok más nép Istenei és Szentjei vagy Angyalai, a Teremtő Isten akaratának hordozói. Intelligens energia, intelligens erő közvetítői.

A kéréseink, könyörgéseink leghitelesebb közvetítői a Teremtő Istenhez.

Tehát Ábrahámot, Mózest, Jézust, Mohamedet, Buddhát, és sok más nép Isteneit és Szentjeit, vagy Angyalait követő emberi lélek megigazul és így, a Teremtő Istent követő lélekké válik.

MÓZES II. Könyve 3. 4.–benn, a 63 oldal 14- bekk. "És monda Isten Mózesnek:VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem hozzátok.”

Nem az a fontos, hogy nevezzük az Istent. Vagy angyalait és szentjeit milyen néven szólítjuk. Fontos a szeretet, a megbékélés, a humanizmus, a tolerancia, az erkölcs, a szorgalom és az ész által vezetett hit, amely a Teremtő Istenhez vezető út megtételéhez a lélek számára nélkülözhetetlen fogalmak!

„Vallás a tudomány nélkül vak”. Albert Einstein idézet.

Tudatos lélek fejlődése: (Emberi lélek.)

1/ Érzéketlen lékek (fejletlen lélek): Gátlástalan és bűntudatot sem, vagy csak ritkán érez a lélek. Ösztöneik irányítják, ösztönök uralják még. Növény és állatvilág, vagy rosszabb esetben a terméketlen anyag visszavárja a véleményem szerint. Pl. Sztálint, Hitlert és a rablógyilkos is megkapja Isten általi kimért méltó büntetését.

2/ Fejlődő lélek: Erkölcs, tolerancia, hit, morál, esetleg műveltség terén fejlődni képes lélek, és kevésbé érzékeny Isten normáinak átvételére. Gyakran nem érdekli, vagy nem is akar tudni róla, vagy ha mégis érdekli és a változás szükségszerűségét feléri ésszel, és érzékelni tudja, hogy mi lenne a helyes, váltani csak lassan tud, mert akarat gyenge a jóra, rossz szokások rabja. Ez a lélek újra kezdheti az emberi lét próbáit, és újra lehetőséget kap. Javíthat és fejlődhet a jóban minden átlagember, ha a Teremtő úgy akarja!

3/ Érzékeny lélek: Erkölcs, morál, tolerancia, hit, műveltség terén tudatosan fejleszti magát. A szeretet vezérli minden gondolatát. Ez a lélek Isten követésében legmagasabbra, legtovább jutott emberi lélek, és így fejlettebb angyali lélekké válhat Isten akarata szerint. Pl.: A Teréz anya, ha a Teremtő úgy akarja.

 

Gondolatébresztő!

A legjobb tudásom szerint erős késztetést érezve, egy belső sugallatnak engedve írom szubjektív gondolataimat. A célom az objektív tényekkel alátámasztott igazság elérése.

Ezek a gondolatok a hittételről szerintem Istennek kedves gondolatok és hiszem, hogy ezek a gondolatok Isten szándékát kifejezik.

Tudom, hogy a könyvemben a lélek újjászületésének hittétele, mások számára nem bizonyított tény. De az biztos, hogy a lélek újjászületésének logikai láncszemeinek egymásba kapcsolt, és összefüggő láncszemei számomra objektív tény. 

Tehát a matematikai számok és műveletek felcserélhetők, megváltóztathatók a nélkül, hogy az eredmény bármiben is változna. Pl.: 2x4= 8, vagy 4x2= 8, vagy 6+2=8, vagy 10-2=8.

Lényeg a nyolc. A különböző vallásokat a számtani művelet különbözősége szinbolizálja a teljesség igénye nélkül, és így juthatnak el a különböző vallások Istenhez. Mert bármit is hirdetnek, a végeredmény a Teremtő Isten.

Így juthatunk el Istenhez más és más úton, miközben az eredmény; a Teremtő Isten változatlanul igaz, mert mindig "nyolc".

Persze a nyolcnak semmi jelentősége nincs, szemléltető eszköz. 

Van aki abban hisz, hogy az anyag volt, van, lesz és az anyag nem vész el, csak átalakul és semmi köze Istenek ehhez.

A tudomány mai állása szerint a világunk keletkezésének időszakát, az ősrobbanásig sikerült visszavezetni. Kérdésem, hogy mi volt az ősrobbanás előtt? Hány ősrobbanás volt? Vagy az általunk ismert világ, vajon az egyetlen létező univerzum? Vagy hányféle lehet az élet? Az értelmes élet kialakulása hányféleképpen jöhet, vagy jöhetett létre?

Mindenkinek a szíves figyelmébe ajánlom, hogy az anyagi világ része az élet. Anyagból keletkezett az élet. Amely a lélekkel kap értemet. A lélek irányítja az anyagi test fejlődését a Teremtő akarata szerint. A tudósok által egyik kereset életforma nem más, és nem máshol kell keresni, mert itt van és ez a láthatatlan élő lélek, amely néha megtapasztalható. Nem mondanám, hogy látható, csak érzem és tudom, hogy én vagyok a lélek, és a testem hozzám, a lelkemhez tartozik. Az embernek van lelke, és van a testi része. A testünk meghalhat, elhagyhatja testünket az élet, de a lélek nem hal meg soha, mert az öröklétben él és fejlődik, ha a Teremtő így akarja! Ez a más dimenzió, ez a más világ.

A testünket kölcsön vettük vagy kaptuk. Az ember elsősorban maga a lélek.

Akinek a testét már rövid ideig elhagyta a lelke, és látta testét kívülről nézve, csak az tudja, hogy miről beszélek. Én felűről nézve láttam a saját testemet. Aki ezt meg tapasztalta, annak ez objektív tény. Mások meg nevethetnek, vagy ha úgy tetszik gúnyolódhatnak rajta.

Gondolhatja más, hogy az agyam védekező képessége indult be, mint egy menekülést nyújtva számomra Istenhez a nem mindennapos problémáim elöl. Ez csak részben igaz, mert jól esik az írás. A lelkem nem hagy nyugodni és nem érdekli, hogy van-e problémám vagy nincs.

A biblia az egyik legrégebbi műalkotás. Hosszú évszázadokon keresztül szolgálta az ember erkölcsi, és morális fejlődését.

Az ember hitet, tudást és erőt merít belőle.

Hitre, reményre és szeretetre tanít, Isten akarata szerint.

Itt említeném meg azt, hogy a Bibliát mégis csak emberek írták Isteni sugallatnak engedve, és az emberi tévedésekért, a sugallatok félreértéséért Isten nem felelős. A félreértett sugallatok is tanulságosak. De a rossz példákat ne akarjuk körmönfont hazugsággal, igaznak tüntetve megmagyarázni! Vagy a rossz példákat jelképeknek, és hasonlatoknak, vagy szimbólumoknak beállítani!

De azt is el kell mondanom, hogy az ember a Jézus születése óta eltelt kettőezer esztendőben, nem lett morálisan, erkölcsileg sokkal jobb. Példa erre az Alexandriai egyház követőinek üldöztetése, kivégzése, inkvizíció, a nácizmus, a kommunizmus, a vallási diktatúrák.

Továbbá ide tartozik az ármány, árulás, cselszövés, a megtévesztés, a hazugság, az erőszak és gyilkolás mint gonosz emberi jellem, magatartási forma. Az ember, az ember általi jogfosztottsága, kiszolgáltatottsága, kizsákmányolása, félretájékoztatása, nem sokat változott kétezer év elmúlásával sem.

Talán kivétel a rabszolgaság eltörlése, a polgári demokráciák létrejötte, a többpártrendszer, a szabad választás lehetőségeivel. Ez évezredekben mérve, csak nagyon kis változást, fejlődést jelent.

A diktatúráknál mégis csak jobb ez, ezt ne feledjük el!

Az emberek kérdezgették Jézust, hogy mikor Jön el az Isten hatalma és országa?

Sajnos tudomásul kell venni, hogy Jézus ígérete szerint nem hozott megváltást az embernek.

„Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek, az itt állok között, akik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az isten országa eljött hatalommal.”Krisztus megdicsőülése: Márk 54- oldal, 9-dik fejezet.

„Mondom pedig néktek bizonnyal, hogy vannak az itt állók közül némelyek, kik a halált meg nem kóstolják, mígnem meglátják az Istennek országát.”Lukács 83 oldal, 27-dik bekezdés.

Azóta is sokan várják és hiszik eljövetelét. Jézus tévedett, mert a jóslata nem teljesült. Mert akiknek megígérte, már kétezer éve halottak.

Utólag a teológusok és vallástanítók azt mondják, hogy ezt sem kell szó szerint érteni!

Máskor meg azt, hogy a Bibliát szó szerint kell érteni!

Aki Jézus szavait félreértelmezi, az hazudik. Jézus tévedése nem szégyen. Jézus ember volt és a tévedése is emberi volt. A próféta is ember volt, aki Jézusnak a vélt szavait leírta.

Mert vannak aki abban hisznek, hogy az Atya elküldte egyszülött fiát a földre szenvedni érettünk bűnösökért, és így minden bűnös lélek aki hiszi az Atya Isten egyszülött fiát a megváltó fiú Istent, és annak feltámadását, újbóli eljövetelét, az a bűnös lélek ezáltal megváltást, és bűnbocsánatot nyer bűnei alól.

Az a bűnös lélek aki nem hiszi Jézus Krisztusban a megváltót, és nem hiszi a szentháromságot, az a lélek örök kárhozatra jut.  Így könnyű volt híveket szerezni.

A tudósok szerint amennyiben több tudományos lehetőség közül kell választaniuk, akkor mindig a legegyszerűbb megoldást kell előnyben részesíteni, és vonatkozik a vallási tézisekre is szerintem.

Abban hiszek, hogy a Teremtő Isten egy és oszthatatlan Isten, és nincs szüksége a megváltó fiúra, mert vagy meg bocsátja bűneinket vagy nem. Hiszem, hogy az Atya Isten az egyszülött fiát nem hagyta volna szenvedni érettünk bűnösökért, mert csak egy szavába került volna kimondania a megváltó megbocsátást bűneinkre. Fölöslegesen miért kínoztatta volna halálra egyszülött fiát? Érettünk bűnösökért? Istentől gonosz cselekedetet ne várj, mert nem tesz ilyet!

Mert a jó fiú megöletése,  a gonosz ember megváltása érdekében, szerintem bizony, hogy gonosz cselekedet lenne és logikátlan és ésszerűtlen. Bizony jó hallani, hogy a jóságos Isten megbocsátja Jézus szenvedései által bűneinket. Konfúzió: A jó fiút bünteti és a gonosz embert jutalmazza. Én nem hiszek ebben. Én hiszem, hogy a kegyetlen gyilkosoknak nincs megbocsátás, nincs kegyelem és nincs megváltás bűneikre. A bűnösök nem kerülhetik el a jól megérdemelt büntetésüket. A jók dicsőségben, és jutalomban részesülnek a Teremtő Atya Isten részéről. Továbbá hiszem, hogy az anyagi világ a teremtés része, amelyben a lélek újjá születik az Istenünk akarata szerinti testet, formát öltve. Szerintem ez így igazságos, és ennek reményében érdemes élni!

Isten segítségével ez a válasz. A további válasz a lélek könyvem folytatása, a lázadó lelkem nyugtatgatása, mint akinek nincs más és ennél nagyobb problémája. Vagy Isten így segíti átvészelni a nehéz napokat, éveket és néha válaszolgat a szűnni nem akaró kérdéseimre?

Arra pedig, hogy Istenek célja vagy terve van velem gondolni sem merek.

Pedig Istennek miden élőlénnyel, így minden emberel terve van, ha el hisszük, ha nem hisszük el akkor is így igaz..

Minden vallásnak és minden vallástanítónak meg kell újulnia, és meg kell mártóznia az igazságban!

A Teremtő Isten nem azt várja tőlük, hogy ragaszkodjanak az ideje múlt, a tudomány által rég megcáfolt dogmákhoz, és az értelemnek ellentmondó tanokhoz. Hanem azt várja, hogy okuljanak a hibákból és fejlesszék látásuk, tudásuk. Tehát az így meg szerzet igaz tudásra épüljön vallásuk, és ez legyen népüknek erős mennyvára, az emberiség felemelkedésének Isteni adománya. Aki igazán hiszi Istent, annak most is üzen, hogy az ideje múlt erkölcsi és vallási téveszméket nem szabad igazként hirdetni, ez nem tetszik Istenek! 

A fejlődést, a tudást csak késleltethetik, de nem állíthatják meg!

Tudom, hogy mégis sok vallástanító ezt teszi, mert ez a könnyebbik út. Álnok és a hazug kígyó szava az, ha Istenek tulajdonított mondatok igazságtartalmát magyarázni kell, mert a tények megcáfolják és a realitás nem támasztják alá. Isten egy értelmű üzeneteket küld minden emberi lélek számára, hogy pl. „szeresd felebarátodat, mint ten magad”!

Gondoljunk Istenre, a jóra, a szebb, a boldogabb napoknak és éveknek eljövetelére!

Bármit is írtam, vagy írok az igazságról, a lehetséges és az emberileg lehetetlennek hit dolgokról, amennyiben ez nem Isteni sugallat, abban az esetben egy igazságosabb világ utáni vágyam, és képzetem tükröződik vissza az általam leírtakban, és biztos vagyok abban is, hogy Istennek tetsző dolgokat írok Istenről, és az igazságról. Isten segítsége nélkül képtelen lettem volna ezeket a gondolatokat és történéseket, logikai következtetéseket leírni, mert ez így egyértelmű, és szerintem nem szorul további magyarázatra. Persze én is tévedhetek.

Hiszem, hogy Istennek a világa és az általam leírtak találkoznak, és így fejlődhetünk, teljesedhetünk ki a jóban. Mert megtartani jót és ellenállni a rossznak, és a gonosznak szent kötelességünk!

--

Az biztos, hogy több részre kell választanom az általam leírtakat: 

A tudományosan bizonyítható állításokra, továbbá a velem megtörtént, de tudományosan nem bizonyítható állításokra. Illetve az általam logikailag feltételezhető, és logikai műveletek egymásra építésével levezethető egyértelmű állításokra. 

I. Ótestamentum állításainak cáfolata érvekkel, csak néhányat kiemelve és diszkréten.

Idézetek Mózes első könyvéből 5-dik oldal.

Állítás: - A világ teremtésének első napján.

„1. Kezdetben * termeté Isten az eget és a földet.” Eget és földet csillagok nélkül.

Állítás: - A világ teremtésének harmadik napján.

„16. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: * a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.”

"16" Tény: Ma minden általános műveltséggel bíró ember tudja, hogy a ma látható csillagok egy része már nem létező csillag, és azért láthatjuk mégis, mert a fénye csak most érte el a földet.

Továbbá a csillagok nagy része idősebb a földnél, tehát a teremtő Isten először a csillagokat teremthette, és csak aztán a földet. Erre a felvetésemre azt a kritikát kaptam, hogy ennek nincs jelentősége.

A butítás és a hazugság bűn. Isten szavaként tanítani a hazugságot Istenkáromlás.

Mózes I. könyve 3. 4. 8 oldal.

Nem szó szerinti leírás: Évától fogant Kain, és Ábel.

Kain megöli Ábelt, és egyedül maradhatna a földön Ádám, és Éva halála után.

Sorrendiség szerint Kain megnősül úgy, hogy a Biblia a további teremtésről nem tesz említést: És teremtés nélkül: „ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánokhot”

Tény, hogy Káin a Biblia értelmes logikája szerint egyedüli emberként kellett volna maradnia a Földön. Legfeljebb a szülei még élhettek.

Abnormális logika szerint most találgathatunk!

De az már nem Biblia szavai szerinti válasz. A Biblia önmagával szembe kerül, önellentmondásban.Ezt lehet szépíteni utólag és lehet elbagatellizálni.

Mózes I. Könyve 4. 5. 25 bek. 9. oldal.

Nem szó szerinti leírás:

Kain nemzetségének kialakulása után: „Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét * Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megőle Kain.”

„26.Séthnek is születik fia,” Kitől, ha nem teremtődött a Biblia szerint feleségnek való?

Sem Kainnak, és sem Séthnek nem teremtett az úr feleséget, csak lőn, és ”ismeré”.

Mózes I. könyve 5.6. 7. 10-dik oldal.

Állítás: „6. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.”

Állítás: „7. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek szinéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.”

Tény: Isten pusztító ítéletéből ki maradtak a halak, kétéltűek és az összes vízi állatok is kimaradtak, amely állatoknak az élő helye a tenger. - Isten a halakra és más vízi állatokra nem haragudott meg? Azokból nem vitetett a hajóra egyet sem? Náluk a víz mint pusztítás eszköze, nem jöhetett számításban. A tudomány már rég bebizonyította, hogy az élet a tengerben keletkezett és előbb voltak a tengeri állatok, majd csak aztán lettek szárazföldi állattá bizonyos fajok, fajták és egyedek. Tehát az özönvíz alkalmatlan eszköz volt minden élőlény elpusztítására, mivel a halaknak és más vízi állatoknak nem volt szüksége bárkára, és szárazföldre sem, mert az élőhelyük a víz. Ez nem Isteni tévedés. Itt egy ember tévedett, egy ember aki ezt leírta. 

Az Úr nem bánhatta meg az ember teremtését, mert az Isten tévedhetetlen és tökéletes. A Teremtő mindig tudta és tudja, hogy mikor, mért és mit cselekszik, mert Isten az időben minden történést előre lát. Csak az ember tévedhet. Isten az soha!

Isten igazságos és nem pusztítja el az ártatlan csecsemőket, az ártatlan állatokat. Továbbá az állatfajták, és az egyedeik között sem tesz különbséget vagy kivételt. A bosszú és a pusztítás az ördög fegyvere, és Istentől ez távol áll.

 

Az Új Testamentumból néhány idézet:

Máté Evangéliumának 7 oldal, 25-dik bekezdése.

Állítás: „25. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton*vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és tömlöczbe ne vessen téged.”

Tény: Amennyiben Jézus Istennek fia, úgy ilyet soha nem mondhatott, mert ez képmutatás és álszent magatartás. Az igaz ember meggyőzi ellenségét érvekkel, a gondolatainak igaztalan voltáról és arról, hogy helytelen cselekedeteitől álljon el. Tehát a kétszínű és álszent vagy hazug magatartás, Jézus tanításainak ellent mond. Persze azért ésszerű, vagy inkább praktikus és a könnyebbnek látszó megoldást kínálja Jézus, de mindenképp helytelen, és hazug, álszent magatartásra biztat!

Máté Evangéliumának 11- oldal, 21-22-dik bekezdése.

Állítás: „21. Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, * hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.”

Állítás: „22. Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.”

Tény: Biztos vagyok benne, hogy Jézus nem mondhatott ilyet, mert normális ember, soha sem mondana ilyet, és ne akarjuk átértelmezni, vagy kimagyarázni a butaságot. Főleg okosságként tüntetve fel a butaságot. A hit és a Jézus követésének mindennek fölébe helyezése ez, és Isten szemében nem lehet normális dolog ezen cselekedet. A hit nem taníthat, és nem mondhat ellent normális dolgoknak. Nem árthat az embereknek.

Erkölcsi, morális dolgokról beszélünk. De beszélhetünk fertőzésről, higiéniai dolgokról is. Mely elpusztíthat közösségeket is.

A képletes értelmezése, a magas erkölcsi magyarázat továbbrontja hiteltelen voltát, és sajnálni kezdem a kétezer évvel ezelőtt élt embert, hogy Jézus keresztrejtvénybe illő kijelentéseit értelmeznie kellett. Persze a ma élő hitszónokoknak, nem jelent az átértelmezés különösebb akadályt.

Márk Evangéliumának 58 – oldal, 13, 14, 20-dik bekezdése.

Állítás: „13. És meglátván messziről egy fügefát, a mely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.”

Állítás: „14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az ő tanitványai.”

Állítás: „20. Réggel pedig, a mikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa * gyökerestől kiszáradott.”

Tény: Ez gonosz és rossz cselekedet lenne, és Istennek a fia, soha nem tenne ilyet! Ezen is mást kell érteni, és magyarázzák a hazugságot, a gonoszságot a hívőknek.

Jézus mondhatta volna azt is, hogy a terméketlen és a haszontalan lélekpusztulásra van ítéltetve. Csak a termékeny és hasznos dolgok érdemlik meg Isten kegyelmét. No de, ebben az estben nem volt még itt a fügeérés ideje sem. Ezért nem kéne egy ártatlan fügefát kiirtani, hogy példálóddzék, Sőt, Jézus megharagszik a fügefára.

Az általam leírt értelmezések igazságával is vitatkoznék. Tudom, hogy általam leírt értelmezések a Bibliában benne vannak, csak más szövegkörnyezetben. Csak nem bírom megállni további kritika nélkül. Például: Egy meddő asszonyt szerintem sajnálni kell!

Érdekes viszont az a tény, ahogy a hűtlen és a rossz asszonyt, és a rossz, duhaj társaságot megvédi a Biblia más, és más részeiben.” Az vesse rá”…..vagy „a tévelygőknek van szüksége rám…és nem a jóknak”.

Márk Evangéliumának 65-oldal, 34-dik bekezdése.

Állítás: „És kilenc órakor fennszóval kiáltja Jézus mondván: * Elói, Elói! Lamma Sabaktáni? a mi megmagyarázva anyi, mint: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?”

Tény: Jézus amennyiben Istennek az egyszülött fia lenne, nem mondana ilyet, mert sorsát előre látva tudja, hogy a kereszthalál az Atya Isten akaratának beteljesülése. Tehát Isten nem hagyta el őt soha!

A fájdalom melyet érezhetett az nagyon is emberi volt, és nem lehet más magyarázat a kishitűségre, mert ez azt bizonyítja, hogy Jézus mégis ember volt.

Jézus sok csodát tett az Új Testamentum szerint, és amikor igazán szüksége lenne a csodára csődöt mond. A kishitűséget pedig szüntelen ostorozza a Biblia más részeiben.

------

Száray Miklós, Történelem I. Középiskolák részére idéz, a Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallást bemutató könyvéből. Mely tényszerűen mutatja be az öt világvallást. A könyv egyetemek, főiskolák és középiskolák számár a készült. A Száray tankönyv engedélyszáma: 44 503/1996. XI. Készült Debrecenben, 2000. évben.

A könyv bemutatja: A Korán könyvének egy lapját. Részletek a Koránból.

Állítás: „Harcoljatok Allah ösvényén azzal, aki harcol veletek;csak ne lépjétek túl az előírást úgy, hogy ti kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok Allah nem szereti a túllépőket…..”

Állítás:„Ha hitetlenekkel találjátok szemben magatokat, fejet leszegve küzdjetek, míg öldöklést nem rendeztek köztük; majd fűzzétek szíjra a bandát. S azután vagy kegyelem (a megtérőknek), vagy eladás, amíg a háború le nem tette terheit.”

Tény: Tény az idézet állítások közti ellentmondás és a kétértelműség!

Korán ezen idézete szerint nem hoz szertetett, békét a más vallású és más hiten lévő emberek számára. Ezen idézetek szerint a Mohamed Próféta ellenséges minden más hiten lévő, vagy más hitet valló emberrel szemben. És arra buzdít, hogy a más hiten lévőket, vagy másképp fogalmazva a hitetleneket meg kell ölni, vagy rabszíjra fűzve a sorsuk az eladás legyen. 

Hiszem, hogy akkor ezt kellett mondania, mert a tét népének fennmaradása volt. Igaz, hogy jelentős hódításokra került sor még Mohamed idejében, és ez más népek erőszakos megtérítéséhez,  kiirtásához vezetett el. De ma már a Nagy Mohamed Próféta remélhetőleg békére, és szeretetre buzdítana szerintem, mert a tét az emberi lét fennmaradása a tömegpusztító fegyverek elterjedésével, és a népének fennmaradását is ez szolgálja!

Azok a vallási vezetők, vagy hívők, és tartozzanak bármely vallási felekezethez, amennyiben Isten nevében bosszúállásra, gyilkolásra biztatnak, vagy gyilkolást kitervelnek és előkésztetnek, továbbá ítélet végrehajtónak állnak be, az ilyen személyek Isten kéretlen prókátoraivá válnak, és Isten engedélye nélkül, Isten helyet ítélkeznek!

Akik így beleavatkoznak az Isteni igazságszolgásban, és a Teremtő Istent megfosztják attól a jogától, hogy Isteni hatalmától fogva, vagy hatalmával élve döntse el, hogy megbocsát vagy nem, vagy a büntetés formáját és annak súlyát megválassza, vagy mérlegelhessen akarta szerint. Ez a halálos bűn Isten ellen! 

Amennyiben Isten híveinek egy része úgy gondolja, hogy valaki megsértette a Teremtő Istent, vagy valamely szent emberét, vagy prófétáját Istenek, akkor sincs joga senkinek Isteni jogokkal élve Istent játszani, és így Istent megfosztani az Isteni ítélet jogától!

Mert ember nem dönthet, Istent sértő ügyekben!

Isten útjai kifürkészhetetlenek a halandó ember számára, ezért a bosszúállás jogának mérlegelése Isten feladata!

Aki Istent játszva, és Teremtő helyet vagy nevében cselekszik kéretlenül, azaz emberi lény Istenkáromlást követ el, és el kell számolnia Isten előtt súlyos bűnével!

Isten egyetlen emberi lényt sem, egyetlen hívét sem ruházta fel, hogy helyette ítélkezzen, vagy helyette hozzon ítéletet, vagy helyette hajtson végre ítéletet!

 

AZ ILYEN CSELEKEDET FŐ BŰN, ÉS ISTENKÁROMLÁS, A TEREMTŐ ALLAH,(ISTEN) MEGSÉRTÉSE!

 

Azok a személyek aki ártatlan embereket, közülük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészárolnak le Isten nevében szándékosan, kéretlenül, robbantásos merényletben ártatlanokat ölnek meg, azok a személyek akik ilyen merényletet kitervelnek, vagy pénzelnek, vagy rábeszélnek ilyen merényletre embereket, és ezt a gonosz cselekedettett végre is hajtják, pokolra jutnak és nem paradicsomba!

 

HOGY GONDOLHATJA EGY EMBERI LÉNY, HOGY ISTEN NEVÉBEN, ISTEN HELYET DÖNTHET ÉS ÍTÉLKEZHET?!

 

Az ilyen ember súlyosan megsérti a saját szeretett Istenét, Allahját, mert így a gonosz szolgálójává vált, és a gonosz erők, gonosz célok megvalósítására használták, vagy használják fel! Isten szeretetét a gonosz kihasználva, Isten ellen fordítja az ilyen embert.

Isten káromlás esetén egyetlen ember sem állhat a Teremtő Isten helyet bosszút, mert erre a Teremtő nem kérte fel, és ez nem emberi feladat!

 

EZT VEGYE MINDEN EMBERI LÉNY TUDOMÁSUL, HA NEM AKAR ISTEN KÁROMLÁS BŰNÉBE ESNI!

 

"A CÉL NEM SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT", ÉS NEM LEHET BŰNÖKET ELKÖVETNI ISTEN NEVÉBEN!

 

Talán most már érthetőbbé válik azaz állításom, hogy minden vallásnak és vallástanítónak meg kell újulnia Isten, és az egész emberiségnek a nevében! Továbbá minden embernek szembe kell néznie az igazsággal, hogy több száz, és ezer éves vallásuk tanításai nem csak az Istent, és nem csak az embert, és nem csak a haladást, a békét, a szeretetet, a megbocsátást szolgálja. 

Egy és több személyben is létezhet Isten, csak más nép, más vallású, másképp szólítja, és szertartásaikat másképp tartják. De szeresük egymást emberek, mert mindannyian a földön Isten gyermekei vagyunk! Akár tetszik valakinek, vagy nem tetszik.

Ez tény.

Vegyük tudomásul, hogy eszünket, a tudásunkat Isten adta azért, hogy használjuk és éljünk vele!

„Vallás a tudomány nélkül vak.” Albert Einstein idézet.

A tudás minden ideje múlt dogmánál fontosabb Isteni adomány, és nem élni vele bűn. Bűn Istennek vélt, vagy tulajdonított hazugságot tanítani a szeretet, a józan ész, az erkölcs, és a humanizmus nevében!

Mert a szeretet, a józan ész, az erkölcs, és a humanizmus szavak megtöltve tartalommal Istenhez illő foglalatosság, és az Isten létezésének értelmét foglalják magukban. Aki ezek ellen vét és nem fejlődik, vagy nem akar fejlődni a jóban, az Isten személye ellen vét.

Azaz ember aki nem használja eszét és tudását; azaz ember a Teremtő Isten adományát semmibe veszi, és Isten haragját meg ismeri. Tehát azért adta az észt az embernek Isten, hogy a tudással rendelkező ember jobban, és hasznosabban tudja szolgálni Istent, az Isten általi tervek megvalósításában.

Az a gondolat vezette kezem e-könyv megírásakor, hogy tudnák segíteni embertársaimnak anélkül, hogy az bántó és tolakodó lenne?

Amennyiben tévednék, és az egy igaz Isten mégsem lenne valóság, szerintem akkor is csak így, és ebben a tudatban érdemes élni: Bízva abban, hogy mégis létezik a Teremtő, az egy igazságos Isten, aki a jókat megjutalmazza, és a gonoszokat megbünteti!

Én nem tartozom az igazán jó és tiszta hibátlan emberek közé, de az általam leírtak helyességében és igazságában, igazságtartalmában vetett hitem az valóságos hit!

Azt is tudom, hogy Istenünk ítélete engem sem kerülhet el, és felelni fogok minden cselekedetemért úgy, mint mindenki más és minden élő és valóságos lélek.

A tudatunk, és a lelkünk mélységeit vizsgálva nézünk önmagunkban, és legyünk jók és segítsünk embertársunkon önzetlenül, mert ez azt jelenti, hogy az ember előrébb lépet az emberséges ember ranglétráján függetlenül attól, hogy ezt Isten, vagy más nemes eszme nevében teszi!

Ember legalább ne árts, ha segíteni nem tudsz, vagy segíteni nem akarsz!

Töltsük meg tartalommal e-nemes szavakat, hogy szeretet, tolerancia, morál, igazságosság és hit!

Segíts embertársadon és Isten is megsegít, mert Istennek köszönheted, hogy segíteni tudsz!

Ebben a könyvben erre biztatok mindenkit, és én ennek a reményében kezdtem el töltögetni ezen nemes szavakat tartalommal.

Kívánom mindenkinek teljesüljön minden jóravaló vágya, és a gonosz a méltó büntetését nyerje el a létező örök világban, az őrök létben!

Szeretném tudatni minden békeszerető és békés szándékú emberrel, hogy Isten nem lehetett, és nem lehet soha pacifista, mert a gonosz elleni küzdelem állandó és szüntelen harcra készteti!

Sajnos a gonosz elleni harc szükséges rossz, másképp fogalmazva önvédelem!

A LÉNYEG AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉG A FELEBARÁTUNKON, TOVÁBBÁ, A SZERETETRE ÉPÍTETT BÉKE, A TOLERANCIA, A MORÁL, ÉS AZ ÉSZÉRVEKRE ÉPÍTETT HIT.

EZEN SZAVAKNAK AZ ÉRTELME = A TEREMTŐ ISTENNEL. „VAGYOK A KI VAGYOK.” MÓZES 63 oldal 14.

NEM A NÉV, ÉS NEM A KÜLSŐSÉG A FONTOS !

 

A TUDOMÁNY SEGÍTSÉGÉVEL AZ IGAZSÁGRA, A SZERETETRE ÉPÜLJÖN VALLÁSUNK, ÉS A FENTI ÉRTÉKEK IGAZSÁGÁNAK A KINYILATKOZTATÁSÁT KÉRI TŐLÜNK; 

„ VALLÁS A TUDOMÁNY NÉLKÜL VAK.”Albert Einstein , ÉS MINDENEK FELETT EZT KÉRI TŐLÜNK AZ EGY IGAZ ISTEN!

 

EMBERI LÉLEK NE FELED EL, HOGY EGYSZER ELJŐ AZ ISTEN ÁLTALI SZÁMON KÉRÉSNEK IDEJE!

 

Ez a könyv többek között az emberiség nagy problémáira kínál megoldást, a békés egymás mellett élésre, és arra igyekszem ráébreszteni az embereket, hogy mind egyformán Isten gyermekei vagyunk és ezért tiszteljük, szeresük és segítsük egymást!

 

Szerintem, ha valaki optimális és a 21. század hoz méltó, továbbá ésszerű logikai érvekre épített elfogatható magyarázatot vár Istenről, vagy Isten általi létünkről az megkapja!

A könyvemben az ész által logikailag könnyen követhető módon, logikai következtetések láncolatával igyekszem alátámasztani a mondani valómat lényegét!

„ A TUDOMÁNYNAK MEG KELL ÉRTENI ISTEN GONDOLATAIT ”

Stephen Howking

Stephen Howking a tolószékes tudós, és a géniusz csillagász, a fekete lyukak kutatója a legújabb kutatásaiban azt állítja, hogy párhuzamos világok vannak, és nem minden párhuzamos világban van fekete lyuk.

Továbbá azt állítja, hogy a fekete lyukak elnyelnek minden anyagot és információt. Az általuk elnyelt anyagokról, ezért nem tudnak semmiféle tudományosan bizonyítható információval szolgálni. Stephen Howking állítása szerint, ezek az anyagok a párhuzamos fekete lyuk nélküli világban újra előkerülnek, és újra megtalálhatók. Ezen világokat a fekete lyukak kötik össze egymással.

Érthetőbben: A fekete lyukak, melyek képesek elnyelni orjás bolygókat, és galaxisokat, amelyek egyszer csak megszűnnek és eltűnnek a világunkból orjás bolygóstól, és galaxisostól. Tehát mindenestül, mintha ott se lettek volna, a hűlt helyükön csak az üres tér, a világűr maradt. Howking azt állítja, hogy a párhuzamos fekete lyuk nélküli világban megkerülnek ezen eltűnt anyagok, és megtalálhatóak ismét.

Így az anyag megmaradás törvénye továbbra is érvénybe maradhat!

A tudósok nem értették sokáig és azon vitatkoztak, hogy látszólag az anyag megmaradás törvényének ellentmondó számításaikra, milyen magyarázat és következtetés vonatkoztatható?

Stephen Howking harmincévnyi kutatás után megváltoztatva következtetéseit a fenti magyarázatra, és állításra jutott.

Más tudósok állítása végig következetesen az volt, hogy az anyag nem semmisülhetett meg, ellentétben Stephen Howking állításával, aki az anyagok megsemmisülésének elméletéhez harminc évig ragaszkodott.

Igaz, hogy Stephen ellenfelei sem tudtak az anyagok eltűnésére máig, még annyira elfogadható magyarázattal szolgálni mint Stephen Howking.

Konfúzió: A fekete lyukak párhuzamos világokat kötnek össze, és az anyagmegmaradás törvénye szerint az anyagok itt újra előkerülnek és megtalálhatók.

Más tudósok meg arra a következtetésre jutottak, hogy a fekete lyukak nem csak az általunk látható univerzumban keletkeznek, hanem a földön is létező valósággá válnak. Tehát a földön is bárhol, és bármikor keletkezhetnek, vagy keletkeztek fekete lyukak, féreg lyukak. Mezőn, házban és élőlényekben is.

A célom a fenti állításokkal az, hogy feljegyezzem ezen ismereteimet, és mások számára is közre adjam. Továbbá az, hogy mindenki megértse a tudósok filozófiáját, logikáját, következtetéseiket és gondolkodásmódjukat, tévedésiket is!

Mindenki eldöntheti, hogy mennyiben térnek el a tudósok következtetéseinek logikai láncolatai, magyarázatai egymástól, és hogy miből, mire építkeznek a tudományok géniuszai ma és holnap a jövőben. Igazságukkal mire is mennek? 

 

 

„A TUDOMÁNYNAK MEG KELL ÉRTENI ISTEN GONDOLATAIT .”

Stephen Howking.

 

„ A VALLÁS A TUDOMÁNY NÉLKÜL VAK.”

Albert Einstein.

 

Ha valaki összehasonlítja a két tudós állításait, az megkapja a Lélek könyvem eszmei mondani valóját.

 

Gondolkodjunk együtt!

Én nem akarok másoknak prédikálni, és én nem akarok mást, mint belűről a lelkem mélyéről feltörő gondolataimat megosztani másokkal.

Mert úgy érzem, ha nem teszem ezt meg, a lelkiismeretem vagy a jó Isten számon kéri rajtam!

Egy kis ember nagy gondolatokkal mondhatná más! Vagy tudását meghaladó gondolatokkal?

De tehetek én róla?

Van aki gyönyörűen játszik a hangszerén, a másik gyönyörűen énekel.

Nekem ez jutott, majd a jó Isten eldönti mire elég!

 

Új gondolatokkal az evolúcióról, vallásokról és a metafizikáról:

Az evolúció Istenadta áldás az élőlények számára.

Azt egyetlen emberi lélek sem vonja kétségbe, hogy a földi élet csúcsán az emberi élet áll.

Másként fogalmazva a földi élet csúcsragadozója maga az ember.

Tehát az evolúció legmagasabb fokára az ember jutott el.

Sajnos a vallástanítók, és az egyházak elutasítják az evolúciót, a fejlődéstant. Legújabb hírek szerint a Vatikánt elérte a változás szele. 

Arra hivatkoznak, hogy nincs bizonyítva a fajok közötti átmenet, átalakulás és félnek attól, hogy az evolúció Istentagadó,és kétségbe vonja az Isten általi teremtést, az Isten csodálatos művét.

 

Én aki hiszek a Teremtő Istenben, és az Isteni csodatevésben azt állítom, hogy a vallástanok állításai a világ teremtésére, és az élet létrejöttére bizonyítékok nélküli állítás! Sajnos a lélek könyvem e-része sem bizonyított szentírás.

Csak olyan értelmes állítás, ami a mai tudásom szerint, a legvalószínűbb logikai érvek láncolatából áll, és ezen láncolatra építkezik!

Az evolúcióra bizonyíték az ember!

Az ember egy férfi és egy női ivarsejt egyesülésének, és további sejtosztódásának következtében fejlődik embrióvá, majd magzattá.

A fejlődési szakaszok megegyeznek az evolúciós fejlődésnek egyre fejlettebb állomásaival.

Vegye mindenki tudomásul, hogy egy nőnemű megtermékenyített emberszabásúnak az anyaméhen belüli fejlődési szakasza, semmiben sem különböznek az ember gyermekének a méhen belüli főbb fejlődési szakaszaitól. Ez alól csak a születendő, és végsőkig kifejlett utódok agyának, a fejlettségének szintje a kivétel. És néhány fizikai, és genetikai változás.Vagy tévednék?

Az ember az anyaméhen belüli kezdeti fejlődésének szakaszai megegyeznek sok más alacsonyabb faj, anyaméhen belüli, vagy anyaméh nélküli fejlődési szakaszaival.

Lehet, hogy a fajok között nincs bizonyítva egyértelműen átmenet, mert a teremtő Isten a fajok biológiai fejlődését így határozta meg, és így tölti meg lélekkel érdemük szerint a fajokat. Vagy a végső bizonyíték, még vissza van?

Ez biztosan nem tudható, de azt biztosan állítom, hogy az evolúció fejlődési láncolata az alapoktól végig a sejtek osztódásán keresztül, a fajok önálló fejlődésében megtalálható, és ez maga a bizonyosság, vagy másként tudományos tény. Ez egy Isteni csoda!

Szeretném felhívni a figyelmüket a békák petéinek átalakulására, mikor is ebihallá fejlődnek, és kopoltyúval lélegzenek, és majdan lábaik fejlődnek, és kopoltyúk helyet új légzőszerv a tüdő veszi át a légzőszerv funkcióit!

Az ebihal világa, élettere a víz. Víz nélkül az ebihal elpusztulna.

A béka kétéltű állatként vízben, és szárazföldön is éli a kétlaki életét.

 

Gondoljunk a cserebogárra, vagy a lepkékre!

Csodák, csodái ezen csodálatos átalakulások.

A hernyók világát szemlélve úgy tűnik, hogy az egész egy másvilág és aztán bebábozódik, lepkévé fejlődik, alakul át élete!

------

 

 

 

Továbbiakban beszeretném mutatni a zsidó-keresztény egyházak fejlődésének általam lerövidíttet változatait, és szakaszait:

A Zsidó egyházközséget megreformáló keresztény gyülekezetek jönnek létre Palesztinában. Ezt kéne érteni minden kereszténynek!

Zsidók egy jelentéktelennek tűnő része, egy zsidó kisebbség megkeresztelkedik.

A legismertebb két vezetőjük János és Jézus. (És napjainkban is vannak zsidó származású embereknek keresztény gyülekezetei, és sok zsidóból lett keresztény él a világban.)

Jézus halála után, a Jézust követő apostolok és próféták két részre szakadnak:

Az egyik apostoli hitvallás azt tanítja, hogy Jézus nagytiszteletű teremtmény és próféta volt.

Ez volt az Alexandriai egyházközség!

A másik apostoli hitvallás szerint a Jézus feltámadása után a Szentháromságban vált Isteni személyé. Atya, Fiú és a Szentlélek = Szentháromsággal.

 

A szentháromságban hívők a Theodosius császár, a Római Birodalom utolsó császára segítségével az előbbieket üldözték, és kegyetlenül lemészárolták.

Mint keresztény, én nem értem. Te érted? Emberként tudomásul veszem a tényt..

A Jézust Istenként követő keresztények fő jelszava, és erőssége az, hogy aki hisz az Úr Jézus feltámadásában, az a személy megváltja bűneit és az örök üdvözséget elnyeri!

Mert a kereszthalálával Jézus megváltja a híveit, és azok bűneikre megbocsátást nyernek.

A birodalom felbomlását követően a szentháromságban hívők két részre szakadnak. A Constantinopolisi egyház, a Kelet Római birodalomban a Görög nyelvű, a Görög Keleti Katolikus egyházra, és a Nyugat Római Birodalomban létrejön a Római Katolikus Egyház, a legfőbb vezetőjével a Római a Pápával.

 

A Római Katolikus Egyházban; egy Luther nevű pap új reform eszméket kezd tanítani és így létre jön a Lutheránus Protestáns Egyházközség.

 

Megalakul az Angelikán Egyházközség és a Kálvinista Református Egyházközség.

 

Közös jellemzőjük, hogy elkülönülnek a Római Katolikus Egyház közösségtől, és nem ismerik el a Római Pápa fennhatóságát, és nem ismerik el a Pápát mint Szent Péter utódját.

 

Külön szeretném megemlíteni az Unitárus Egyházközséget, amely a legmesszebb jutott a Római Katolikus Egyház közösségtől a reformok terén. Unitárius vallás közösséghez közelítenek a vallási elveim legjobban!

 

Az előzőekben említett Protestáns, és Református egyházak tagadják a Pápa elsőbbségét és nem ismerik el vezetőjükként!

 

Továbbá vannak olyanok, akik nem ismerik el Szűz Máriát, mint szent szüzet, csak Nagytiszteletű Nagy Asszonynak hívják. Ezeknek az egyházaknak a reformjaiban nem kívánok jobban belemerülni.

 

De sokkal érdekesebbnek tartom az Unitárus Egyház Közösség reform fejlődését. Ezen egyházközségre jellemző az előző Református és Protestáns egyházközségek reformtörekvéseinek átvétele és azon is túl mutató, vagy túlterjeszkedő történelmi, és az egész szentháromságot felforgató reformtörekvéseik.

Lényege az: Jézust nem tartják Istenek, és ezért azt tanítják, hogy nem kell Istenként imádni!

De Jézus egyháztörténeti kolosszális alakját nem kérdőjelezik meg, sőt a Kereszténység legfőbb történelmi vezetőjének, alapítójának tartják. Lásd az Alexandriai egyházközséget.

 

A kör bezárul azzal, hogy a mai napig vannak Jézust, mint Istent tisztelő Zsidó hitközségek, és vannak keresztény egyházak, akik prófétának és embernek tarják Jézust.

 

Tisztelek minden békés szándékú, és szeretetre épülő vallási gyülekezettet!

 

De ezerszer jobban tisztelem azokat a gyülekezetteket és vezetőit, akik az Isten által adta tudást az ember, és ember közötti szeretet elmélyítésére, kibékülésére, megbékítésre, felemelkedésre használják fajra, nemre és vallására tekintet nélkül!

A reformerek merték használni az Isten adta eszüket bizonyos mértékig. Félve tették, mert attól tartottak, hogy a vallásuk szétesik mint a Római Birodalom.

 

Az a vallás vagy felekezet, amely kizárólagosságra törekszik; az a vallás az emberiség rákfenéje és az ilyen vallás tagjai saját magukat rekesztik ki Isten országából!

Megújulni meg kell, de vallásaik értékeit megtartva tegyék!

 

Mert a vallási értékeink, az egész emberiség értékei közé sorolandók!

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Favourable Blood Force associated with older people

(AENASTQUEN, 2018.10.12 01:39)

Torsion bras de quelqu'un est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-achat/

Tall and Improper Blood Force Symptoms

(AENASTQUEN, 2018.09.27 16:33)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-moins-cher-en-france/