Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 
Átkozottak


Tudjátok meg Ceusescu,

Honecker, Teng és ti többiek mind,

kiknek nevéhez vér tapad!


Nincs azaz elv,

amely feloldozna bűneitek alól!

Nevetek: Hitler és Sztálin,

Cimborátok: Ördög és pokol.


Az emberiség legnagyobb fekélye ti vagytok.

Nem csak a testét támadjátok, a lelkét sem hagyjátok szabadon.

Rabszolgatartónak elég volt a test, mint munkaeszköz.

De a rabszolgának a lelke szabad volt.


Lélekkufárok vagytok, lelketlen férgek,

akiket majd unokájuk is borzadva emleget.

Beírtátok neveteket az utálat könyvében,

hozzátok képest a kígyók, békák emberi lények.


Köszöni a nép a nagy falat,

a műszaki határzárat, a gyilkos golyókat,

a rendőrállamot, a börtönt, a halált, a kínzásokat.


Ez itt mind fejetekre visszaszáll,

nevetek átok lesz,

szégyen bélyegét magatok sütöttétek rá.

Komló, l989. o7. l6.
Köszöntő


Szabadság országa, népeknek nagy hazája.

Az első embered eljött hazámba.


Eljött, hogy átadja üdvözletét drága hazámnak,

Amerika népének jó kívánságát a Magyarságnak.


Két nemzetnek egy gondolata,

békét és szabadságot a föld lakóinak!


Megszenvedte már a föld a diktatúrák bűneit.

Kell a szabadság, a levegő, mert nem akarunk megfulladni!


Dicsőség Elnök Úr Amerika népének!

Hosszú életet kívánok, minden igaz magyar nevében!

Komló, l989. o7. l3.


 

Írásaim kordokumentumként rögzültek. Bemutatva a kort így is. Tudom,hogy sokféleképpen lehet még bemutatni. De ez az általam megélt valóságot mutatja. Tényszerűségeket tartalmaz. Vannak más tények is, de szerintem a diktatúrának nincs mentsége. Egyetlen diktatúrának, vagy diktátornak sem lehet felmentést adni!

Kádár a maga két ellentmondásos korszakát tekintve is hazaáruló, egy véreskezű kollaboráns. De az is lehet, hogy az evolúciós köpönyegforgatás magas művészettét gyakorolta. Életbennmaradás, mások élete árán?

Vajon volt e néki életbennmaradásra más lehetősége is?

A disszidálás lehetősége, mindenképp a rendelkezésére állt.

Sokan ezt választották. Vagy a halált, mint Nagy Imre.


Diktátor halála.


Meghalt a diktátor.

Úgy halt meg ahogy élt,

mert nem gyónta meg bűneit.


Egy ország népét hagyta

kétségek közt megosztva,

mert nem gyónta meg bűneit.


Gyilkolás és hazugság volt élete.

Halálával feltette a koronát,

mert nem gyónta meg bűneit.


Tudom a titkod diktátor!

Vannak vakok és süketek,

akik nem akarnak látni,

hallani mást csak a te szavad,

mert nem gyóntad meg bűneid.


Mert dicsőség lett hazudni,

másokat besúgni, a népet félrevezetni

és tájékoztatni, te tetted ezt,

nem gyóntad meg bűneid.


Hogy az iskola hazugságra tanított,

és nevelte gyermekeinket,

és példás is csak az lehetett

aki jól tudott hazudni,

nem gyóntad meg bűneid.


Ha az igazak és a hamisságban

hívők egymásnak rontanak,

majd kezükhöz vér tapad,

a fejedre visszaszáll a bűn,

mert nem gyóntad meg bűneid.


Részt vettél a kitelepítésben,

a koholt vádak perében.

Megjártad a börtönt,

majd magad koholtál vádakat,

és cinkosa lettél gyilkosoknak,

nem gyóntad meg bűneid.


Frankót is sokan kísérték utolsó útjára,

de rendszerét és őt magát,

még többen kívánták pokolra,

mert nem gyónta meg bűneit!


Dicsőség neked is a poklok kapujában,

Belzebub fogadjon örök lakótársnak,

mert nem gyóntad meg bűneid!

Komló.1989.07.14.

 

Ez a vers a Szovjetunió vének tanácsának államcsínyje, és a magyar munkásőrség megszűnése körüli időkben született, és félő volt, hogy a dogmatikus szárny hatalomra kerül hazánkban, és ezen dogmatikus erők leszámolnak a reformistákkal, és az akkor még szárnyait bontogató ellenzéki erőkkel. Egy polgárháború rémképét vetítve előre számomra. A biztonság és a teljes foglalkoztatottság látszatának a megőrzése, MSZMP legfelsőbb vezetését reformra kényszeríttette, mert a felhalmozott hatalmas adósság terhét az ország csak nyugati áthidaló kölcsönök segítségével tudta finanszírozni. A párt legfelsőbb szerveinél, a Romániainál rosszabb forgató könyv rémképe világlót fel. Jegyrendszer és szuronyok segítségével fenntartani a kommunista rendszert, vagy reform és rendszerváltás. Ezt ismerte fel a reform kommunisták többsége, és ez vezetett a rendszerváltáshoz. Szimbolikusan gulyáskommunizmusnak nevezett rendszer tarthatatlanná vált. Még ma is sokan vannak, akik nem hiszik el és tagadják. Kádár,és Grósz bűneként tarthatjuk számon. Mert nem tették mindenki számára nyilvánvalóvá hazánk valós, és súlyos gazdasági helyzetét. Lehet nosztalgiával tekinteni a diktatúra intézményére, de a sok ártatlanul kivégzett ember hozzátartozóit ez nem fogja megvigasztalni. Mindenki gondoljon bele, ha a diktatúra a mi apánkat, anyánkat, vagy a gyermekünkkel végzet volna nosztalgiáznánk? Nosztalgiáznánk vajon, ha koncentrációs táborba zárta volna őket a diktatúra ártatlanul? Persze azért megértem a nosztalgiázókat is. Mert a gulyáskommunizmus korszaka sokunknak mást jelentett. Biztonságos megélhetést, közbiztonságot és felhőtlen kirándulásokat, táborozásokat, brigád bulikat és építkezéseket. De nem felejthetjük az árvákat, és más áldozatokat sem!


Ébredés


Tavasszal mély álomból ébred a Föld,

nehéz sorsú nemzetek mikor keltek föl?


Gyenge nemzet az, akit úgy kell ébreszteni,

mert saját magától nem tud felébredni.


Vannak nemzetek melyek rég felébredtek,

vannak melyek most ébrednek,

továbbá vannak, akiknek soha többé nem lesz ébredése!

Komló, l989. o5. o3.


Az államfőt közvetlen a népnek kell megválasztani. Aki ezzel nem ért egyet, az kétségbe vonja a nép nagykorúságát, a dönteni tudását vagy a jogát, hogy maga válassza meg közvetlenül a saját államfőjét. Továbbá csorbítja a nép jogait, a demokráciát.

Felelősséggel bíró párt vagy személy, hogy a nép maga válassza meg az államfőjét, csak nagyfokú igazságérzet hiányában vonhatja kétségbe.

Filozófia és politika.

Babits Mihály:’’ Vétkesek közt cinkos, aki néma.’’ Aki nem ítéli el a hatalommal való visszaélést, a gyilkolást, a jogtiprást, az erőszakot, az hallgatásával cinkosává válik a bűnöző politikusnak.

Kádár:’’ Aki nincs ellenünk, az velünk van.’’ Ez bizonyíték arra, hogy a hallgatás, a közönyösség cinkossá tette a nép többségét, a diktátor nagy elégedettségére. A Kádárbűnök elkövetéséhez, így asszisztáltunk mindannyian.

Komló, l989. o7. 2o.


Vitatkozom


Szégyen ide, szégyen oda,

az írásomban sok a hiba.

Azt tudom, hogy írnom kell,

belülről jön, ismeretlen erővel.


Olyan az írás mint a szép ruha.

De hiába a szép külső, ha belülről gonosz vagy.

Tehát neked jutott a szép külső,

helyes beszéd és írás,

a gonosz gondolat,

hogy lenézel másokat.


Nekem meg a csúnya írás,

külsőség sok hibával,

de ezek becsületes szavak.


Te azt mondod, hogy szégyen az,

ha valaki nem ismeri a magyar nyelvtant,

sajnos ebben igazad van!


Én meg azt mondom,

hogy szégyen az,

ha valaki hazugságra,

és becstelen dolgokra használja.


Az ördög jól ismeri az írást,

a magyar nyelvet,

gyakran használ szép külsőt,

és ékes öltözéket!

Komló, l989. o8. o5.
Vésd az eszedbe, ne feledd!


Demokrácia egyenlő:

Többpártrendszer, szabad választás,

szabad sajtó, ellenzék és kormánypárt.


Diktatúra egyenlő:

Kommunizmus, fasizmus, totalitárius állam.

Nincs többpártrendszer, és szabad választás,

nincs szabad sajtó, ellenzék és kormánypárt.


Diktátorok kora lejárt,

éljenek a demokraták!

Diktátorok végetek,

mert feltámadt a népetek!
Emlékezés.


Véget ért a Kádárkorszak,

túlhaladta az idő szava.

Most mutasd meg hazám népe,

hogy méltó vagy a Magyar névre!


Légy független és szabad,

az egész világ figyeli szavad!

Légy a rab nemzetek reménysége,

szabad népünk büszkesége!


Évszázadok óta elnyomták a magyart,

ezért szabadságot és függetlenséget akart.

Többször áldozott szabadság tenéked,

lemosva bűneit legjobbjai vérével.


Hány nemzet fizetett jóvátételt a Magyarnak?

Vagy kérte-e bocsánatát, mert szabadságát sárba taposta?


Szabadság harc vérre ment,

Orosz vagy Osztrák egyre ment,

közőserővel verték le nemzetem.


Kiegyezés, kiegyezés az oka,

hogy belesodródtunk a világháborúba.

Mit ér a nemzet, ha félig szabad?

S rátelepszik a császár hatalma.


A császárhűség mámorító hevében,

a háború mellett döntöttek a nép nevében,

a kutyabőrt szaggató nemesi férgek.


Nem bűnös az a nép, aki harcolt szabadság teérted,

és rabságot kapott véráldozata fejében.

Trianon urai most figyeljetek!

Szégyenfoltjai vagytok az emberségnek.


Vörös terror, fehérterror nincs különbség köztetek,

Trianonnak szülöttjei, szent hazában ti vagytok!

Anya amelytől elszakítják kicsinyét,

megragad minden eszközt, hogy visszakapja gyermekét.


Aki mérlegel ilyenkor nem is anya.

Aki az anya jogát kétségbe vonja, az egy hitvány kutya.

Az a nemzet, amely elveszti testének egy részét,

nem úgy van mint az anya, amely elveszti gyermekét?

Azt kívánom, hogy aki nem ért velem egyet,

veszítse el gyermekét örökre!


Édes hazám, kicsiny nemzet,

utolért a balsors keze.

Sebzett anya gondolata,

hogy beléptél a háborúba.


Nyilasterror, Szálasi.

Jalta után Rákosi.

Gyilkos lett mindkettő,

véres kezű vezető.


Ötvenhatban a szabadság csillaga felkúszott az égre,

hogy onnan alábukjon megint egy időre.

A napot gázolajnak füstje burkolta,

a segélykiáltást, lánctalpak döreje elnyomta.


Szovjet kivonulással Kádárkorszak véget ért.

Harminchárom évig nyomta rád hazám bélyegét.

Ím eljött az idő, kis nemzetem ismét talpra áll,

és erősíteni fogja a szabad nemzetek sorát.


Azt kívánom hazám néked;

hogy bölcs és szabad legyen néped,

békés örömökben, gazdagságban legyen részed!

Komló, l989. o5. 12.

Tudom, hogy a kiegyezés fejlődést, és békét hozott a nemzetnek. De sajnos zsarnok kézből kaptuk a békét, és nem a szabadság szent kezéből. Ezért Deák Ferenc a lehetőségein belül megtette amit lehetett, és ennyire futotta. Gazdasági fejlődésnek indult az ország, de a nemzet betegen, rabságban tengődött tovább, és ez vezetett egy egészségtelen nemzeti tudathoz. Az egészségtelen nemzeti fejlődés eredményeként, a véreskezű császárt, a negyvennyolcas szabadságharcban résztvevők gyilkosát, elfogadta a nemzet. Apjának becézte.

Ez egy beteg nemzeti tudat, abnormális fejlődésének az eredménye volt. Ez vezetett el az első világháborúhoz,Trianonhoz, és a végkifejletre tekintettel a holokauszthoz, a második világháború tragédiájához.


Mindenkihez!


Többpártrendszert a magyar népnek,

szabadságot az egyéneknek!

Ki a haza ellensége?

Aki ezzel nemért egyet.

1989.05.13.


S.O.S.

Kerékasztal, reformszárny!

Ne, hogy későn találjátok meg egymást!

Nem lesz többé kerek asztal, többpártrendszer, tárgyalás.

Visszatér a rendőrállam, diktatúra, elnyomás.

Komló, l989. o6. o5.

 


’’ Vétkesek közt cinkos, aki néma. ’’ Sokat, sokan vétkezünk./Török/

Babits Mihály

1988.


Mitől félted?


Nem a diktatúrától félted?

Nem a Berlini faltól félted?

Nem a műszaki határzártól?

Nem a véreskezű gyilkosoktól?

Csak a zűrzavartól, anarchiától

félted a hont, drága hazánkat?

Komló, l989. o4. 0l.


SALT.-2.


Fejlődésnek gátja vagy,

a történelem félre rak.

Röghöz ragadt egy gondolat,

hogy az ember fegyver nélkül,

védtelenül hódítja meg a csillagokat!

Komló, l989. o9. o4.

Még ma is alakítom minden versformában megírt gondolatom, a jobbítás szándékával! 

 

Itt és így kezdődött, hogy hinni kezdtem a Teremtőben!

 

Az életem delelőjén túl


Te gyöngyökkel ékesített égi palást,

a természet gyöngyszemei vagytok

a mennyeknek kapuján.


Ott ahol az angyalok vernek tanyát,

és istenünk vigyázó szeme tekint le ránk,

a gondolataim szüntelen vissza, visszatérnek hozzád,

és te adsz reményt nekem egy karácsony előtti éjszakán.


Mint egy csavargó gyermek,

úgy bolyong a lelkem, nem talál megnyugvást,

mert kétkedéssel van tele.


Miért- e nyughatatlan lélek?

Hogy merészel kételkedni benned?

Miközben gondolataim hozzád mindig vissza, visszatérnek.

Istenkáromló gyarló, bűnös emberként éltem,

és csodálatosan jó, hogy újra, meg újra meg talállak téged.


Ahová az emberi ész nem juthat el soha,

oda jár a lelkem bűnbocsánatra!

Komló,l999.l2.23-án.
Valamikor régen, vigyáztam a szótag számokra is! Ez persze még nem művészet, de nehezebb megírni az ilyen verssorokat, és versszakokat! 4/4-es ütemet próbáltam tartani és félre is sikerült. A sorok nyolc szótaggal  írottak! Sokszorosan átalakított vers ez is.


Bölcsességet a magyarnak!!


Lantom, lantom, ősi lantom

peng a húrja, száll a dalom.

Magyar dalnak szív a húrja,

magyar szónak nincsen párja.


Édes anyám, az én hazám

gyönyörű szép Magyarország!

Ősi földnek árva népe,

összeforrunk nemzetünkben.


Meg békülünk Magyar honban,

egyesülünk mindannyian.

Amit elvettek erővel,

visszavesszük azt békével!


Többet ésszel mint erővel,

használhatnak az ész érvek,

egybeforrnak az elcsatolt,

megcsonkított országrészek.

2008.04.20.