Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Annak ajánlom ezt a könyvet, aki szeretné hinni, hogy az élet nem ér véget az emberi test halálával. Én hiszem, hogy a lélek az öröklétben él és onnan születik újjá Isten akarata szerinti formát, testet öltve.

ÍRTA: Komlói Török Gábor.

A lélek könyve: Verses gondolatok

XXI század.

A gondolatok nem irodalmi értékkel bíró versek a megformálásuk miatt.

Néhány rímmel az érzéseimnek adtam több lehetőséget. Akit zavar a verses megformálása írásaimnak, azt arra kérem, hogy tekintse verses írásaimat prózának!


Írta:Török

Fájó tűz éget


Bennem fájó tűz újra éledt,

mert bánt a kin, gyötör az élet.

Magyar hazámban sötétben élek,

nincs szükség a fényre; még égek.


Hazug ripacsok gazt teremnek,

a bohócok porondra lépnek,

olcsó hús igényteleneknek.


Hazug élet és hazug a bánat,

a ripacsok gerjesztik a vágyat.

Gazt vetnek és azt is hitványat,

hazug fércműre nincs bocsánat.


Hiéna falka ugrásra vár,

sebzett vad csapdába már.

Vértől részegen, csapzottan,

egy ország fetreng a mocsokban.


A lelke véres az országnak,

mert prédája a széthúzásnak.

Ön pusztítók hatalomra vágynak,

nincs kegyelem sebzett hazánknak.


Vissit és tombol a publikum,

azt hiszik övék az unikum.

Fizetnek egy komédiásnak,

és bedőlnek a mutatványnak.


Komló,2010 január 24.Írta:Török

Az én típus


Elfelejtünk

szeretni,

mosolyogni,

bókolni,

kedveskedni,

udvarolni,

simogatni,

és adni:

Önmagunkat,

szerelmet,

örömet,

kezemet:

Elesettnek,

gyengének,

védtelennek

adok:

Ajándékot,

kedvességet,

emberséget,

segítséget:

Kapjon az,

aki adni is képes!


Komló, 2010 január 23.Írta:Török

Egy ország mocsokban?


Most kérdem én vad dühömben:

Magyar földön ez megtörténhet?

Pogány és hazug jelképekkel,

bűnös múlt kikel új vetéssel.


Gazt vet a kába otthonában,

náci férgek ős hazában.


Fontos nékik az ősi bánat,

vér és halál a gazt nem bántja.

Csak bálvány a szent, dicső jelkép,

szíve helyén hordva ekként.


Élet a fontos, nem a bálvány,

ez nékik árulás vagy ármány.

Magyarság hona legyen telve,

szép reményű elveinkkel!


Magyar a cigány, a szláv, a sváb,

zsidó vagy legyen bárki más,

aki annak vallja önmagát.


Komló, 2010 január 22.
Írta:Török

Hazánkról


Hazám, hazám büszke múltja,

áll a nemzet megcsúfítva.

Egy a népünk magyarsága,

gyermekei szent hazánknak.

Szabad hazám reménysége,

Schengen, Schengen eredménye.


Halkan szólj,vagy maradj néma!

Okos ember hallgat néha.

Vágyak,álmok ránk találnak,

két országban,egy hazában.

Van a határ, megtarthatják,

magyar szívnek nem szab határt!


Komló, 2010 január 17.
Írta:Török

Az életről


A tölgy-korona büszkén leng,

a viharral dacol törzse.

Nehéz élet van mögötte,

edzette derekát.


Példája ránk vár, ránk testál,

ember bátran küzdj, harcolj most!

Tölgy erejével, nagy hittel,

éltető reménnyel.


-Előre hát! Harcra bátran,

polgártársaim van remény!

Igazságnak van a napja,

győzünk mi ma kedves,

vár reánk egy gyönyörű lét!


Komló, 2010,január 16.
Írta:Török

Volt értelme megszületnem?


Most hogy kényszerből kínnal, bajjal

születtem meg e világra,

és borzongással a vér lelkemben.


Eldobtak mint megunt rossz holmit,

sorsom így vette kezdetét.

S hordozom én ezt lelkem mélyén,


borzongva elrejtve múltamat.

Pecsét súlya nyomja terhét

rám, a forró vérem ma lázad.


Küzd a bátor, a merész sorsa

setét jövő és hasztalan.

A vér szava dönti életem


romba, lelkem már rég megtörve,

holt remény hamva halomba

fel stuccolva vesztem hitemet.


S még a porhüvely újjá éled

humusznak jó talajában,

új tervekkel lelkem ostromlom.


Komló, 2010 január 16-án.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok, minden kedves klubtársamnak!

Írta:Török

 

Tavasz


Legszebb évszakom,

ha eljő a tavaszom.

Rügyeznek a fák,

várnak még ránk a csodák.


Csodás az élet,

a gyönyörű természet.

Jó bor húsvétra,

kerüljön az asztalra!


Szerelmek nyílnak,

szívekben tüzek gyúlnak.

Eljött a húsvét,

oly csodásan szép ismét.


A lány kacagás,

szívemben egy kurjantás.

Vigadunk sírva,

magyar szívvel búslakodva.


Komló, 2010.04.03Írta:Török

Egy ország mocsokban?


Most kérdezem én vad dühömben:

Magyar földön ez megtörténhet?

Pogány és hazug jelképekkel,

bűnös múlt ki kell új vetéssel.


Gazt vet a kába otthonában,

náci férgeket ős hazában.


Fontos nékik az ősi bánat,

vér és halál a gazt nem bántja.

Csak bálvány a szent, dicső jelkép,

szíve helyén hordozva ekként.


Élet a fontos, nem a bálvány!

Ez nékik árulás vagy ármány.

Magyarság hona legyen telve,

a szép reményű elveinkkel!


Magyar a cigány, a szláv, a sváb,

zsidó vagy legyen bárki más,

aki annak vallja önmagát.


Komló, 2010 január 22.

Bölcs a magyar!


Lantom, lantom, ősi lantom,

peng a húrja, száll a dalom.


Magyar dalnak szív a húrja,

magyar szónak nincsen párja.


Édes anyám, az én hazám,

gyönyörű szép Magyarország!


Ősi földnek árva népe,

összeforrunk nemzetünkben.


Meg békülünk Magyar honban,

egyesülünk mindannyian!


Amit elvetek tőlünk erővel,

Visszavesszük ésszel, szívvel és békével!


Többet ésszel mint ész nélkül, vagy erővel,

mert összeforr az, ami összetartozik!

2008.04.20.Ez nem vers!


Mérlegre helyeztem tudományom,

legkevésbé rossznak azt találom,

ha mérlegelem a tudásom.


Szabad balos vagyok, megtartom elveim,

amely a szívemben gyökeredzik.


Ha van egy párt, amelyhez közel állnak elveim,

az párthitemben is, a szívemhez közelit.


Meglátom hibáit,

nem piszkálom szálkáit!


De elismerem.


Persze voltak nehézségei,

és nekem is kétségeim.


Mert a vak hit, soha nem vezethet jóra,

legyünk önmagunkkal szemben is kritikusak!


A vakhitű ember balga,

ha büszkén vállalja.

Homosapiens az én nevem,

mert gondolkodok, hogy mi jó nekem?


Hiányában a jónak,

igyekszem a kevésbé rosszat választani.

Értelmesen átgondolkodni,

mérlegre tenni minden érvem,

amit az észérv súg fülembe,

s ez az érv ereszt gyökeret a szívemben!

2009.09.14Sírások.


Bennünk él a magyar átok,

veszekedések és széthúzások.


Ellenségei véreimnek,

magyarságom énjeinek.


Hazugságaik tömkelege,

emberségünk szégyene.


Elveiknek butasága,

visz bennünket a gyalázatba.


Szegény hazám, drága ország!

Mi lesz véled Magyarország?


Pártoskodó bugyuták,

hagyjátok békében e-szent hazát!


Hatalom vágy és pártérdek,

irányítja eszetek, s kiürült a szívetek?


Hallottátok e szót, hogy szeretet?

hazugság az, hogy szerettek.


Hatalom vágy és önérdek,

húzzon a Fidesz a fenébe!

Komló 2008.07.A végső óra


Elszálló felhők tovatünedeznek,

elszálló éveim emléke megmarad örökre.


Egy ember élete rövid annak aki éli,

még rövidebb akkor, ha évmilliókban mérik.


Ha eljön az utolsó, a végső óra,

számvetés ideje vár minden haldoklóra.


Számot kell adni galád tetteiről,

csalásairól, és hazug elveiről.


Nincs kinek hazudnia már,

mert bevégzi dolgát a halál.

Komló, l989.o9.

 

 Úgy szeretnék!


Úgy szeretnék szarvas lenni,

fürge lábon lépegetni.

Szabad lennék mint a madár,

amely ágról, ágra szálldogál.


Úgy szeretnék óriás lenni,

nem kellene tőlem félni.

Erős lennék mint a Sámson,

igazságért harcba szállnék.


Úgy szeretnék költő lenni,

és sok szép verset írni.

Embereket tanítanám,

boldogságra buzdítanám.

Komló,1972-1989-2008-között átdolgozva emlékezetből.


Álmaimról


Gyermekorom hová tűntél

Államimban gyakran itt élsz.

Számon kéred rajtam az államim,

amelyet gyermekként gondoltam ki.


Álmaimban voltam katona,

rendőr és igazság bajnoka.

Hajóskapitány, repülős és költő,

mindenki által csodált hős.


Közben megnőttem,

lassan, lassan rájöttem,

miközben segítettek veréssel,

rávezettek ütlegekkel,

hogy tovább élni annyi,

álmaimat cserben hagyni.


Nem lehettem különb annál,

amit sors, te nekem szántál!

Álmaimra fittyet hánytál,

kedvemben csak ritkán jártál,

ó, de sokszor meghurcoltál!


Kérges lett a szívem tőle,

bűnös ember lett belőlem.

Nem értettem, ha nem értettek,

sok, sok hibát elkövettem.


Letértem a helyes útról,

mert azt láttam én másoktól.

Gonoszságból sokat adtak,

kamatostul kaptam vissza,

minden rosszat amit adtam.


Leírtakból annyi látszik,

hogy önkritikám túloz kicsit.

Nagyobb baj az lenne,

ha ez hiányt szenvedne.

Komló,1989.05.06Fiaimnak


Anyátoknak szeme fénye,

apátoknak reménysége,

két gyermekem, két csillagom,

örömben és bánatban ti vagytok!


Életünknek napjait,

beragyogják fiaink.

Életünknek alkonyán,

ti lesztek a fénysugár fiaim!


Komló,1989.0512.Török írta:

Bölcs a magyar!


Lantom, lantom, ősi lantom,

peng a húrja, száll a dalom.


Magyar dalnak szív a húrja,

magyar szónak nincsen párja.


Édes anyám, az én hazám,

gyönyörű szép Magyarország!


Ősi földnek árva népe,

összeforrunk nemzetünkben.


Meg békülünk Magyar honban,

egyesülünk mindannyian!


Amit elvetek tőlünk erővel,

vissza vesszük ésszel,

szívvel és békével!


Mert többet ésszel,

mint ész nélkül és erővel!


Összeforr az, ami összetartozik!

2008.04.20.


 

Köztársaság


Hazám, hazám boldog nemzet,

köztársaság lettél végre.

Neved hazám szent előttem,

földed hazám anyaföldem.


Büszke fiad vagyok neked,

emelt fővel járok-kelek.


Édes hazám, drága nemzet!

Méltó vagy a Magyar névre.

A Magyar hon köztársaság,

vesszenek a diktatúrák!


Fiainkat felneveljük,

Szent Hazánkra felesketjük!

Apátoktól tanuljátok,

hogy drága hazát megóvjátok!


Féltő gonddal vigyázzátok,

ármányt, viszályt szétzúzzátok!

Apa szívem meg, megdobban,

boldogságban tán beleroppan.


Ha a szívem ki nem bírná,

Isten véled Magyarország!

Szabad hazám, szabad nemzet,

boldog benned minden ember!

1989.

 

 

 

 

Klárikának szeretettel!


Gyönyörű vers és igaz szavak,

megerősítést nyernek általad.

bennük láthatom  kedvességedet,

és kitárod felénk a lelkedet.

szeressétek az öregeket,

drága, aranyos, szép emberkéket!


2009.08.16.Juhász Gyula emlékének!


Vissza idézi bennem a gondolat sajgó érzetét,

a gyerekkorom öregjeinek érverését.

Bennem dobog a szívük, mert bennem élnek,

ilyenkor a fájó emlékképek mindig vissza térnek.


Eszembe jutnak a régi szép idők,

a régi nóták, tanácsok,fedések és miliők.

Élet és halál kérdése foglalkoztatja az élőt,

holtjába hal el a gondolat,elviszi magával az élőt.


Az öregek az éjben megihletett, és a fenti vers buggyant ki belőlem!

2009.08.06.Szerbusz Mátyás!


Egy gondolat motoszkál fejemben,

és ez a vers lett belőle.


A bánya helyet a klubba járok,

és minden jó embert meginvitálok.


Emlékszem a szép időkre,

gyönyörű fekete hajú nőkre,

s a szikrázó fekete szénre.


Emlékszem a barátokra,

keménykötésű társaimra.


Mindig volt okunk örömre és sírásra,

büszkék voltunk a jó csapatra,

csapattársra és a családra.


Meghívtuk egymást sörözni a Gungli-bárba,

így öntöttünk erőt egymásba, és a csapatársba.

Persze ott is mindenkinek megvolt a cimborája.

Komló,2009,július 21.Lidércek


Hogy mondjam el,

hogy mit érzek?

Kinek mondjam el,

hogy vannak lidércek?


Amiről azt hittem,

hogy rossz álom,

valóság lett bánom,

hazámat sajnálom.


Tudom,hogy nem vigasz,

de a fenti vers igaz.

2009 június .08.Tarka magyar.


Virágos kert az én hazám,

országunk népe benne

sokszínű, gyönyörű virág.

Minden virág gyönyörű,

szent hazánkban együtt sírunk,

és mi együtt nevetünk.

Miden virág illatozzék,

szabadság mindnyájunké!


2008.10.17.


Többször átdolgozva, emlékezetre hagyatkozva írtam újra a "Magyarok" című versemet!

Volt egy tanárom aki úgy mentett meg az életnek, hogy senkinek sem szólva, a rendszerellenes verseimet is tartalmazó füzetemet eltüntette.

Persze akkor ez bosszantott. De megijesztett, és a túlélni-akarás ösztönét riasztotta bennem. Meg kellett érnem arra, hogy rá jöjjek nem tehetett mást. Ma már tudom és hálás vagyok neki érte. Horváth Tamásnak hívják, és remélem, hogy jó egészségnek örvend mai is!

Nem erről a versről van szó.. Csak azok között szerepelt ez is. Ennek a versemnek az eredeti változata megjelent az akkori iskolaújságban.


Magyarok!


Szeresd hazádat

kicsiny Magyar!

Szeresd gyermeked,

anyád, apád,

feleséged mint

tenmagadat!

Drága hazádnál

jobban soha!


Családért dolgozz

fél holtadig,

drága hazánkért

halálodig!


1972. évHazám csillagai


Nyers, Király és Pozsgay,

hazámnak csillagai.

Sötétség helyér

a fényt elhoztátok,

így válnak láthatóvá

a hamisságok.

Komló.1989 június.01.Horgászás


Horgászik Julika,

rálépet a csalira.

Horogra akadt a Julika,

nevetnek a kishalak.


Nevesetek kishalak!

Mérgelődik Julika,

ráfűzi a kis horogra,

a kövérkés csalikat.


Gondolkodik Julika,

kifogok egy nagyhalat,

abból lesz a jó falat.


Hát kívánok nektek sok halat!Gábor

2009.június.05.Hazámnak!


Gyönyörűm-gyöngyöm,

drága kincsem,

szép országom

semmim sincsen.


Szegény vagyok

Magyar honban,

bele halok

bánatomban.


Árva hazám,

kicsiny ország,

mindenemet

néked adnám.


Mindenemet

néked adnám,

ha dicsőségben

feltámadnál!


Néked adom

a szívem tüzét,

hogy gyújtsa lángra

hazám tüzét!


Hazám tüze

lángra lobban,

magyar szívek

lángra gyúlnak.


Édes hazám,

drága népem,

egyesülünk

nemzetünkben.


Ész a szívvel,

szív az ésszel,

legyőzzük

az ellenséget.


Bölcsességgel

a butaságot,

Magyar szívvel

minden átkot.


Kinő majd

akarunk, lábunk,

megvalósul

minden álmunk.


Árpád vezér

szeme fénye,

ragyogjon mint

nap az égen!


Örömtüzek

lángra gyúlnak,

véled vagyunk Európa!


A hazát lehet szeretni akkor is, ha nem döntjük romokba!

Ellenségünk: Az önpusztító butaságunk.

Komló,2008.06.27.Számomra ez az emlék maradt meg, a Tienanmen téri tüntetésről.


Rémálom.


Kínában arat a

vörös halál.

A kommunizmus

ismét megmutatta

a világnak méregfogát.


Tankokkal,gépfegyverekkel,

gyermekek,asszonyok,

és férfiak százait ölik.

A népnevében gyilkolják,

a nép legjobbjait!

Komló,l989. o6. o6.


Vigyázzunk az (Új) világgal! 

Magyarázat:Mert az is valaminek az ismétlése lesz.


Jön a csodavárás,

vezérre várás,

majd kiábrándulás.


És eljő a kommunizmus,

majd lőn fasizmus,

és nemzetszocializmus.


Van rasszizmus,

és antiszemitizmus,

magyar-izmus.


Orbán izmus,

nacionalizmus,

populizmus.


Új izmus,

a Fidesz izmus,

a színpad izmus.


Új cirkusz izmus,

a bohóc izmus?


A történelem ismétli önmagát,

amelyből tanulhatnánk!

A színpad és a színészek változhatnak, de a mű az örök!Írta:Török.

Shakespeare is írt hasonlót; hála az égnek, hogy az maradandóbb

2009.június.02.Sok boldogságot kívánok, minden édesanyának!!


Írta:Török

Anyukák napjára!

Nincs szebb szó, vagy gondolat,
amely versenyezhetne
véled drága anyuka!

Gyermekek vagyunk mi mind,
még él a jó anyukánk,
aggódva dédelgetett
és úgy vigyázott reánk.

Most vigyázzunk mi reá,
addig vagyunk gyermekek,
még él az édesanyánk!

Óvjuk és szeressük őt,
és mi viseljük gondját!
Mert pótolhatatlan kincs,
a mi édes anyukánk.

Gyermekeink számára,
már mi vagyunk a példa,
mert azt tőlünk tanulják,
hogy mennyire egy fontos
kincsünk, az édesanyánk!

Ma is aggódva figyel,
nyomon követi létünk,
ha kell és tud, még most is
Ő segíti életünk!

Cserében soha semmit
nem kér a jó anyukánk,
boldog Ő már akkor is,
ha bennünket néha lát!

Most gyermeki hálával,
kedves szóval, virággal
köszöntsük a jó anyát,
és minden édesanyát!

Édesanya az, aki felnevelt!Ez a valóság


Virágok közt ébredek,

a kedvesemnek üzenek.

Álmodjál tovább szépeket,

angyali álmot és képeket.


Virágos álmot küldök barátnak,

így minden minden fórumtársnak,

béke és egészség legyen útitársuk,

és boldogság legyen lakótársuk!Fidesz induló!


Igen osztogatunk óránként,

a szájunkkal is ígérjük,

ahogy az csak belefér.


Azt hazudjuk hazánknak,

hogy belefér a kalácsba.


Igen, igen kétszáznál is több,

az országházi beadványunk,

osztogatnánk a mások pénzét,

erről szól az indítványunk.


Ez a program igen, igen, igen

messzire visz a megoldástól,

de közelebb a kormányzáshoz.


Programunkba belehal az ország,

nem baj az, ha Viktorunk a császár.

Követünk téged, ha kell a mocsárba,

odavár a népünk Viktor királynak!

2009 március 14.Többször átdolgozva, emlékezetre hagyatkozva írtam újra a "Magyarok" című versemet!
Volt egy tanárom aki úgy mentett meg az életnek, hogy senkinek sem szólva, a rendszerellenes verseimet is tartalmazó füzetemet eltüntette.
Persze akkor ez bosszantott. De megijesztett, és a túlélni-akarás ösztönét riasztotta bennem. Meg kellett érnem arra, hogy rá jöjjek nem tehetett mást. Ma már tudom és hálás vagyok neki érte. Horváth Tamásnak hívják, és remélem, hogy jó egészségnek örvend mai is!
Nem erről a versről van szó.. Csak azok között szerepelt ez is. Ennek a versemnek az eredeti változata megjelent az akkori iskolaújságban.

Magyaroknak!

Szeresd hazádat
kicsiny Magyar!
 

Szeresd gyermeked,
anyád, apád,
feleséged mint
tenmagadat!
 

Drága hazádnál
jobban soha!

Családért dolgozz
fél holtadig,
drága hazánkért
halálodig!
1972. év

 

Az én babám


Virul a virág, virul a lány.

Már virul az én babám,

és szerelmesen kacsint reám.


Tudom, hogy engemet vár.

Tudom, hogy megérett reá,

hogy leszakítsam szirmát,

s a lelkemet adom néki már!

Komló,1973 környékén megsemmisült, és az emlékezet dolgozta fel újból.

Ebben az időben kezdtem Petőfin kívül más írókat is felfedezni. Radnótihoz kötődik a vers.

 

Hozzád szól!

 

Új dalra fakadok,

ha rád gondolok.

Szívemből kacagok,

és nevetve dalolok.


Sírva is fakadok,

ha rosszat álmodom.

Felébredve véled kacagok,

mert te hozzám tartozol.

Komló,1989.máj.02.


 

Munkahelyünkről.

 

Búgó hangot ad a gép,

bányamunkás mit remélsz?

Munkád legyen, s kenyered még,

lassan többet ne remélj!


Anna akna munkahelyem,

meddig leszünk együtt véled?

Te adsz nekünk most kenyeret,

tartson meg az Isten téged!


Gondoljátok vélem együtt,

bányászatnak baja meggyűlt!

Körülöttünk recseg-ropog,

alig áll már aknatorony.


Hohman, Radó munkatársak,

Béküljünk meg valahára!

Mi legyünk a példa arra,

hogy összefog a munkás a bajban.

Komló,1989. máj.04.

1992 december 31-én Anna akna bezárt!

 

 

Álmaimról

 

Gyermekorom hová tűntél?

Államimban gyakran itt élsz.

Számon kéred rajtam az államim,

amelyet gyermekként gondoltam ki.


Álmaimban voltam katona,

rendőr és igazság bajnoka.

Hajóskapitány, repülős és költő,

mindenki által csodált hős.


Közben megnőttem,

lassan, lassan rájöttem,

miközben segítettek veréssel,

rávezettek ütlegekkel,

hogy tovább élni annyi,

álmaimat cserben hagyni.


Nem lehettem különb annál,

amit sors te nekem szántál!

Álmaimra fittyet hánytál,

kedvemben csak ritkán jártál,

óh, de sokszor meghurcoltál!


Kérges lett a szívem tőle,

bűnös ember lett belőlem.

Nem értettem, ha nem értettek,

sok, sok hibát elkövettem.


Letértem a helyes útról,

mert azt láttam én másoktól.

Gonoszságból sokat adtak,

kamatostul kaptam vissza

minden rosszat amit adtam.


Leírtakból annyi látszik,

hogy önkritikám túloz kicsit.

Nagyobb baj az lenne,

ha ez hiányt szenvedne.

Komló,1989.05.06.


 

Csillagomnak.

 

Nem értem, ha nem értenek.

Szeretném, ha szeretnének!

Életemnek hajnala,

boldogságom csillaga.


Ugye édes tudsz szeretni?

Ölelj ahogy soha senkit!

Életemnek hajnala,

boldogságom csillaga.


Mindenemet néked adom,

örömömet, bánatomat angyalom.

Életemnek hajnala, boldogságom csillaga.

Komló, 1989.05.07.


Ellentmondásos vers.


Gyermek voltam és nem értettem,

hogy miért is hazudnak a felnőttek?

Nekem mindig azt mondták,

hogy soha sem hazudjál!


Most már tudom mért hazudták,

hogy a hazám szabad ország.

Családban is azt mondták,

meglássátok, ez a gyerek bajt hoz ránk!


Azt is mondták, hogy jó nekünk,

miénk a föld, a nemzetünk.

Jó akarók azt mondták,

anyád, apád is hazugság.


Most már tudom, hogy nincs igazuk,

és hazugság volt minden szavuk.


Mert káröröm, dicsekvés,

rosszindulat és irigység,

uralkodik az emberek szívén.


A gonoszság nem hatódik meg a jótól,

sem az angyali szótól.

Jó emberek modora,

megbocsátó jó szava,

fülének szépséges muzsika,

és további gonoszságra buzdítja.


Bátor csapás visszatartja,

a gyáva szívét megriasztja.

Félelmében elbujdosik,

gonoszsága szertefoszlik.

Komló,1989.05.o8


 

Írta:Török

Még ma is alakítom, minden megírt versemet.

Köztársaság


Hazám, hazám boldog nemzet,

köztársaság lettél végre!


Neved hazám szent előttem,

földed hazám anyaföldem.

Büszke fiad vagyok neked,

emelt fővel járok s kelek.


Édes hazám, drága nemzet,

méltó vagy a Magyar névre!

A Magyar hon köztársaság,

vesszenek a diktatúrák!


Fiainkat felneveljük,

szent hazánkra felesketjük.

Apátoktól tanuljátok,

hogy drága hazát megóvjátok!


Féltő gonddal vigyázzátok,

ármányt, viszályt szétzúzzátok!

Apa szívem meg, megdobban,

boldogságban tán beleroppan.


Ha a szívem ki nem bírná,

isten véled Magyarország!

Az én hazám szabad nemzet,

boldog az kit földje éltet.

Komló,1989.05. és 2009-ben átdolgozva.


 

Fiaimnak

 

Anyátoknak szeme fénye,

apátoknak reménysége,

két gyermekem, két csillagom,

örömemben és bánatban ti vagytok!


Életünknek napjait,

beragyogják fiaink.

Életünknek alkonyán,

ti lesztek a fénysugár fiaim!

Komló,1989.05.12.


 

Ész vagy a szív


Egy emberben két gondolat küzd életre, halálra,

s a győztes gondolat dönt végleg, emberünk sorsáról.

Az egyik gondolatnak ész a kapitánya,

és realitás, ravaszság, számirtás, túlélés a katonája.


A másik gondolat kapitánya a szív maga,

szeretet, a gyűlölet érzése belőle fakad.

Ezek is bátor és erős katonák,

Jelszavuk; élet vagy halál!


Jól ismeri egymást a két csapat,

nehéz harcra számítanak.

Érveket gyűjtenek egymás ellenében,

megütközve küzdenek, a szavaknak erejével.


Gyenge ember az aki nem tud dönteni,

nem tudja akaratát rájuk kényszeríteni.

Az igaz és a bátor jellem véget vet a csatának,

és e-háború termékét állítja szolgálatába.

Komló,1989.05.14

 


Vádak, kérdések és feleletek.


Azt mondják egyesek, hogy anarchia van kis hazámban.

Azt mondják egyesek,hogy kiárulják és eladják hazánkat.

Azt mondják egyesek, hogy ne a múlttal foglalkozzunk és ne a hibákkal!


Mivel foglalkozik az a mérnök aki rájön, hogy téves a számítása?

Mit tesz az a szerelő, aki munkája végeztével rájön, hogy nem indul a járgánya?

Ha a múltból nem tanulunk és nem keressük meg a múlt hibáit,

nem indul el a járgány, nem épül fel a ház, nem lehet megmenteni hazánkat.


Ki adott el népet és hazát több mint negyven éve,

ránk kényszerítve egy idegen nemzet ideológiáját erőszakkal, fegyverrel és vérrel?

Anarchia a szabadság, a demokrácia felé vezető út állomása.

A régi dogmák keverednek benne az új eszmékkel.

Ha letisztul a víz, és leülepszik a salak, láthatóvá válik a demokrácia.