Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Írta: Komlói Török Gábor

                                                       

                                                            Gondolat I.


Aki elismeri a tévedését nagyobb ember, mint aki szóváteszi a hibát.

Saját állításomat még gyakorolnom kell, de ezen igazságához kétség sem férhet! Persze azt is elismerem, hogy lehetnek ritka kivételek is. 

 

A kölcsönös tolerancia hiánya butít, nyomorba dönt és öl. Ezért a tolerancia óvodai, iskola tanítása elengedhetetlenül fontos! Mert a tolerancia minden emberi civilizáció virágzásának, fejlődésének alapja. A tolerancia nélküli társadalom kirekesztő, és belső, külső ellenségkereső, megosztó. Ezért honfitársaink, és más népek, etnikumok elleni gyűlöletkeltésre alkalmas. Ezen csak az államalkotó közösségek egymás iránti toleranciája segíthet. Mert nincs más út. 


Ez vonatkozik az egyénre, és az egyetemes emberiségre, beleértve a minden emberi közösséget is!

 

(Kivétlek az aljas emberi devianciák és beleértve az antiszemitizmust, a rasszizmust is. Beleértve a terrorizmust és az autokrata vezetőket is.)

 

Az ember mindig vissza, vissza tekinget, hogy hol rontotta el, aztán megint megbotlik és minden kezdődik előröl, gyakran már más játékosokkal, más színpadi kellékkel, más korban és ugyan azon hibákat követve el..  

 

Magyarországon még nagyon sokan nemzetállamban, és tiszta árja nemzetben gondolkodnak sajnos, amikor magyarságukra hivatkoznak, és másokat becsmérelnek. Nálunk most a polgármester állítólagos szerb származását emlegetik sokan. Ilyet még nem is hallottam. Elítélem az ilyen vélekedést, pedig nekem nem szimpatikus Fideszes a polgármester, és nem a származásával van a probléma. Azt sem díjazom, amikor Orbán állítólagos cigány származását szidják. Ott sem a származás a probléma. Ezért kéne a másik ember, a másságaink iránti szeretetet, a toleranciát, tiszteletet elültetni, beültetni már óvodában, iskolában a gyermekeink, unokáink gondolkodásában.

 

Szerintem azt kéne tanítani hazánkban, hogy sok-etnikumú, és soknemzetiségű  népek keveredésének a gyűjtőfogalma hazánkban a magyar. Ezért magyar az, aki magyarnak vallja magát, és a különböző nemzetiségek, etnikumok kultúrája a magyar nemzet letagadhatatlanul is elidegeníthetetlen részévé vált, és ebből senkinek nincs joga mást, másokat kirekeszteni vallásra, származásra tekintettel, mert ezek a nemzetiségek, etnikumok egyenrangú államalkotó részei a magyar nemzetnek, kultúrájuk az egyetemes magyarság építőkövei, és nemzetünk alkotó elemeit gazdagítják. Ezt kéne felfogni és érteni!


 

A könyveben más részeiben szó van a kódolt üzenetek megfejtéséről, vagy másként is fogalmazhatnék: A tudásunk  a Teremtő akarata szerint fejlődik és enged bepillantást a teremtés csodálatos rejtelmeibe, titkaiba. Kérdés: Segítjük a Teremtőt életünk helyes és jó irányba terelésével, vagy rombolunk, és hátráltatjuk az ember fejlődését a jóban? Fontos a szabad akarat. 


A szabad akarat alkalmazkodást, az emberi civilizáció fennmaradását segíti elő, egyre életképesebb egyedeket hozva létre, folyamatos versenyre kényszerítve, ingerleve az élőlényeket. 


A fejlődést segítve elő például embernél tudásban, erőben, kitartásban, alkalmazkodó képességben. Alkalmazkodáson van a hangsúly, ahogy az evolúcióban le van írva! Az emberi köpönyegforgatás, alkalmazkodás képessége az evolúció szerves része.

 

Lehet most értetlenkedni, lehet most finnyáskodni, hitetlenkedni is! 

Ez akkor is igaz. Csak gondolatban mélyen kell elmerülni, belemerülni, alámerülni alázattal, csakis így szabad belegondolni, hogy ne csak nézz, bámulj, hanem lássál is többet annál, amit a mai látásod megenged neked, és csodákat fogsz látni! Csodálatos a világmindenség, és az evolúció ész által is felfogható eredményeként létrejött ember, akinek érzései vannak, és gondolkodni képes. Ember = érző, gondolkodó, teremtő, vagy romboló anyaggal, és most gondolkodj el ezen is! 

 

Az ember tanul és okosodik. Természete, tulajdonsága csak nagyon lassan változik évezredekben mérve. A tudásunk viszont gyorsabban változik a természetünk, emberi tulajdonságainkhoz mérten. Ahogy a világmindenség egyensúlyban van, úgy van szüksége az embernek is a tudás, és az emberi természet, az emberi tulajdonságok arányainak megtartására kezdetektől fogva. Ez is kódolva van. Ez nem jelenti azt, hogy mi emberek a teremtés részeként nem járhatunk úgy, ahogy a dinoszauruszok jártak. Lehet, hogy egy szükséges öltés, lépcsőfok, egy fontos csavar vagyunk a teremtés csodálatos végtelenségében. 

 

Az optimális realizmusom a teremtésről azt súgja nekem, hogy a Teremtőnek komolyabb tervei vannak velünk emberekkel. Ezért a kódolt üzentekből csak nyit fejthetünk meg, és a tudásunk, lehetőségünk csak addig terjeszkedhet, amíg a fejlődésünket, tudásunkat, lehetőségeinket morális, erkölcsi korlátok között képesek vagyunk megtartani, így óvva meg, így óvja meg az embert a veszélyes tudástól, a kontroll nélküli tudástól, és tartja kordába önpusztító magtartását, hogy önmaga elpusztítására, az egész emberiségre veszélyt jelentő tudásra, lelehetőségekre ne tegyen szert mindaddig, amíg erkölcsi, morális fejlődése gátat nem szab önpusztító, önmagát elpusztító magtartásának

 

Tudom, hogy ma is képesek lennénk mi emberek a Földet is kipusztítani. Ma még valami kódolt kontroll működik, ami megóvja ettől az emberiséget. Ez a kontroll, ez a kód nem óvhatja meg az emberiséget szörnyű katasztrófáktól, kipusztulás közeli helyzetektől. Reményt viszont adhat. A remény: Emberi élet értelmének a hajtómotorja, motivációja.  /Komlói Török/

Írások:

1. Érezd magad otthon nálam

 2. A Lélek Könyve

3. A gyógyító gondolatok ereje

4. Politikai gondolatok

5. Verses gondolatok

                             

 

 

                        Érezd nálam otthon magad!

 

 

Vagyok, akivé lettem.

Az a személy aki másokért szeretne tenni, önsajnálatban nem veszhet el. Az ilyen személy másokat sajnálhat, de saját magát nem kímélheti másságaink szolgálatában. Valakinek mindannyian mások vagyunk. Ezt úgyis megfogalmazhatnám, hogy másoknak, mi is mások vagyunk.
Magamról nem sok jót mondhatok el. Talán annyit, hogy arról próbálok írni, ami szerintem helyes.Gyakran kerülők a mindennapi életben szembe elveimmel is és belemegyek gyakran elvtelen vitákba is.
Jelen írásomban a jó és pozitív gondoltaimat szeretném tolmácsolni, és nem a rossz szokásaimat, hirtelen indulataimat kívánom megjeleníteni. 

A pozitív irányokra, a jóra kívánom felhívni minden kedves olvasóm figyelmét!

A rosszat minek adjam tovább? A lehetőségeim szerinti pozitív irányt kívánom felmutatni embertársaim számára, amely irány az  írásos vagy szóbeli vitáimtól elkülönül, amelyben gyakran elragadtatom magam.
Remélem sikerülni fog egy pozitív és újszerű megközelítést bemutatnom olvasóim számra! Érezd magad otthon nálam vagy érezzék magukat otthon nálam!

Minden embert olyan nemzetiségűnek vagy etnikumhoz tartozónak kell tekinteni, amilyen nemzetiséghez, vagy etnikumhoz tartozónak vallja magát!

Ebben az országban mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, és mindenki olyan nemzetiségű, amilyen nemzetiségűnek vallja magát. Sajnos ezen állításom kiegészítése szorul, mert kaptam néhány észrevételt, illetve pozitív kritikát ez ügyben.

Ezért néhány érvvel és gondolattal erősíteném tovább a fenti igazságok valóságtartalmát:

Az állampolgárságot mindig külön írom, mert sokan félreértik: Állampolgárságunkat törvények szabályozzák, mint általában a világban mindenhol!
A nemzetiséghez vagy az etnikumhoz való tartozásom megvallása más megítélés alá esik, mert belső érzéseink alapján módosul vagy ölt formát, és mindenkinél más és más inditatású érzelmi töltés alapján dől el a kérdés.

Ezt senkinek sincs joga kétségbe vonni, mert ez annyira egyéni és minden ember sajátja.

A befogadó magyar nép általánosító meghatározásban a zsidó és cigány etnikum is beletartozik. Sajnos a más etnikumú magyarok egy része nem így gondolja. Pedig lehet, hogy később kerültek hazánk földjére azok, akik ezt a tényt elfogadni képtelenek. Egyébként a sorrend is lényegtelen, mert senki nem sajátíthatja ki a magyarságot és senki, senkit nem rekeszthet belőle ki.

Mi mind akik magyarnak valljuk magunkat magyarok vagyunk. A cigány, a sváb, a szláv, a zsidó, a román vagy bárki más.

 

 

Rasszizmus és antiszemitizmus elleni küzdelemhez érvek:

"Magyarországot szeressék a magyarok. Ha ezt a választ szembesítjük a történelemmel, akkor ellentmondást találunk. Az aradi 13 vértanú között található szerb, német, szlovák nemzetiségű, többen a magyar nyelvet sem bírták. Mégis vállalták a küzdelmet és a halált is értünk. Ők nem magyarként választották Magyarországot hazájuknak, és vállalták érte a küzdelmet, (a halált). Számunkra nem lehet kérdés, hogy magyarok voltak, a tetteik emelték, tették magyarrá őket, mert életüket adták a magyar ügyért. 

Mondjuk azt, hogy magyar az, aki minket választ, aki magyarnak vallja magát? Petőfi Sándor csak egy példa a sok közül, akik tudatosan vállalták, építették fel magyarságukat, nem magyar nemzetiségük ellenére. De mit mondjunk azokról, akik itt élnek, de valamely más nemzetiséghez tartozónak vallják magukat? Nekik nem kell szeretniük szülőföldjüket, hazájukat? Dehogynem, mert magyarként is, más etnikumúként, nemzetiségként is is ez a föld az övék is függetlenül attól, hogy magyarrá váltak, lettek évtizedek, évszázadok folytán.

Esetleg szeressék azok a hazájukat, akiknek adott valamit a haza? Ez is jó érv, de mit mondjunk II. Rákóczi Ferencről, akitől mindenét elvették és bujdosásra kényszerítették? Kossuth Lajosról, aki az 1867-es Kiegyezés után sem térhetett vissza - miközben hazájában Kossuth-párt működhetett? Mit mondjunk azokról, akiket papírtalpú bakancsban, biciklivel küldtek ki harcolni a Don-kanyarba? És mit azokról, akikre már megszületésükkor sárga csillagot varrtak, kiközösítettek, majd minden értéküket elvéve, vagonokba zsúfolva haláltáborokba szállítottak? Hogyan lehetséges, hogy ezek a magyar katonák és ezek a zsidó vallású magyarok, akiktől elvették fiatalságukat, értékeiket, egészségüket -, a háború után sem akartak máshol élni, még akkor sem, ha lehetőségük lett volna rá? (Neveztesenek igaz magyaroknak!)" 

http://www.zarandok.hu/?m_id=47&m_op=view&id=13&sessid=KjUzMDMxMzMwMTExMzIxOTc2MDYwMDkyNzQx

 

Ki tagadná meg Liszt Ferenctől magyarságát, mert nem beszélte a magyar nyelvet? 

Liszt Ferenc:

"  „Je suis hongrois” – a magyar, aki sosem beszélte a nyelvet"

http://hvg.hu/panorama/20101022_Liszt_Ferenc_evfordulo_magyarsag_2011#utm_source=hvg_top

 

Magyarországon sajnos a rasszisták, antiszemiták a cigányoktól és a zsidóktól vitatják el a magyarságukat előítéletre alapozva elsősorban.
 

A szláv magyaroktól, a román magyaroktól, sváb magyaroktól például nem. Renget fél sváb, fél szlovák, fél román vagy más egyéb kevert etnikumhoz kapcsolható magyar él hazánkban. Amennyiben magyarnak vallják magukat, akkor magyarok. Ezen az alapon a zsidók és a cigányok is ugyan olyan magyarok, amennyiben magyarnak vallják magukat mint bárki más. Ezt minden értelmes ember könnyen megértheti!

A világ népei folyamatosan keverednek. Ezért lassan már nem is található tiszta etnikumú, vagy nemzetiségű nép.
Ezen lehet vitatkozni. A lényegen, a folyamaton azonban nemérdemes vitatkozni!

Aki ismeri a történelmünket, és ismeri a legújabb genetikai kutatásokat az tudja és értheti azt, hogy miről is írogatok. Sokan azt terjesztik szélsőjobbról, hogy kárvolt befogadóvá válnunk. Kárvolt szerintük Szent István intelmeit betartani!

Ezen hamis, hazug állításokra válaszolók én:
Mai magyarok mind jövevények vagyunk, mert befogadta-ezen nemzet ősinket és mind magyarrá lettünk.
Ezért ne vond kétségbe soha mások magyarságát!

"A magyar az, aki magyarnak vallja magát." Illyés után szabadon. Magyarnak lenni nem érdem. Más nemzet fiának lenni sem érdem. Embernek maradni minden körülmények közt érdem és dicsőség. Csak az igaz, jó emberből lehet államférfi, hiteles művész és szentember.
 

Senki nem dönthet a másik ember magyarságáról, és nem kérdőjelezheti meg azt bőrszínre és vallásra tekintettel sem!
(A magyar indentitásunk megvallása nem keverendő össze a magyar állampolgársággal, amit hazánk törvényei szabályoznak!)
Azt értsük meg mindannyian:Őseink által mind befogadottak vagyunk hazánkban.

Amennyiben őseink Szent István intelmit nem tartják meg, nem lennének már magyarok!

Mindenki gondoljon bele!
A genetikai alapon nincs magyar. Nincs vér szerinti magyar.

Mégis sokan magyarnak valljuk magunkat.

Magam részéről tiszteletben tartom a tudományosan bizonyítható eredményeket. A tényeket mindenkinek tudomásul kell vennie!
 

Egyébként a vizsgálatok csak azt a belső meggyőződésemet támasztották alá, hogy közép-európai emberek vagyunk többségében, genetikailag hasonlóak vagyunk, és csak a nyelvünk választ el más szomszédos népektől bennünket. Egyébként is az emberiség egy fajhoz tartozik, ezért nincs jelentősége annak sem, hogy ki és honnan jött. Az emberiség bölcsője Afrika a jelentudásunk szerint. Onnan jöttünk mind. Aki itt van, az érkezésétől, bőre színétől, vállásásától, etnikumától, nemzetiségétől függetlenül is lehet magyar, amennyiben magyarnak érzi magát és ezt bizonygatnia sem szükséges még tettekkel sem. A gyáva, a buta, a lusta magyar is magyar, amennyiben magyarnak érzi magát. De lehet több nemzet, etnikum iránt egyszerre vonzalma úgy, hogy a másikat megtagadná. Ettől még lehet jó magyar, jó zsidó, jó sváb, jó szerb stb. is, mert igazi genetikai magyarok szinte nem is léteznek.
Így szép, ezzel a tudattal vállalni a magyarságomat. Erről több helyen is többször írtam. Magyar az, aki magyarnak vallja magát. Mert ez így igaz.

"A mai népességből vett minták először azt jelezték, hogy a magyarság genetikailag kevert populáció, teljesen hasonló a környező népekhez, s közeli rokonságban áll a lengyelekkel és az ukránokkal. Későbbi vizsgálatok ez utóbbit nem, csak az „európai alapnépességhez” való hasonlóságot támasztották alá. A genetikai kronológia szerint a ma élő magyar férfinépesség háromnegyede olyanok utóda, akik már 30-40 ezer éve Európában élnek. A maradék ősei feltehetően az elmúlt évezred vándorlásai során vetődtek a Kárpát-medencébe."

http://hvg.hu/itthon/200944_A_MAGYARSAGGENETIKA_KERDoJELEI_Kik_vogymuk 

 

 

 

Ki volt Csaba királyfi?

http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=6&id=5131

 

 

Csaba királyfi legendája!
Sok erdélyi dallal fűszerezve.

 http://csaba-vezer.freeblog.hu/archives/2008/11/19/Csaba_kiralyfi_legendaja/

 

  

Alapvető emberi szabadságjogunk elválaszthatatlan része az, hogy indentitásunkat magunk határozhassuk meg a legjobb belátásunk és érzelmeink szerint.
Ehhez más személynek, vagy állami intézményeknek, törvényeknek semmi köze. Legfeljebb annyi tartozik rájuk, hogy biztosítsák a szabad akaratom szerinti indentitás megvallását, és ezt retorzió nélkül megtehessem hazámban!

 

Nem vagyok író.

 

Miért ajánlom elolvasásra a könyvem?

Mert mások még nem ajánlották. Miért nem dicsérem a könyvem?

Mert a saját könyvem, a saját "lovam".

 

Nem vagyok egy könnyű eset. Nehéz a téma is. De meglehet érteni gondolataimat.

 

Ha valaki érteni akarja gondolataimat, és veszi a fáradságot az írásaim, verseim végig olvasására, az meg is érti. Verseimet tekintsék gyenge prózának. Nem is muszáj bele olvasni!

Nem az a kérdés honnan jöttem: Kérdés az, hová is tartok?

A válaszokat megleled, amennyiben elolvasod a könyvem!

 

Minden ember más és más világ.

A szubjektív gondolataim a társadalmi élet különböző területeit feszegetik amatőr szinten.

Széles az érdeklődési köröm, és abba sok minden belefér.

Sokan úgy gondolnak a toleranciára, hogy neki mindent szabad és a másiknak semmit sem szabad!

 

Tolerancia akkor működik a véleményem szerint, amennyiben tolerálják az én másságomat, a más véleményemet; és én is tolerálom a mások másságát és véleményét. Meghallgatjuk egymást. Azért mert ellentmondanak nekem, az nem jelenti azt, hogy nem tolerálják a véleményemet. A másik ember véleményének meghallgatása és kritikus véleményezése belefér a toleranciába.A személyeskedés, a gyűlölködés    viszont nem.

 

Lényeg az, hogy mindenki kifejthesse véleményét és elmondhassa azt amit akar, ha nem személyt sértő, nem személyiségromboló a vélemény, és nem törvénysértő a vélemény.( A szabad világ ellenségeit, a nácikat, a nyilasokat, a rasszistákat, az antiszemitákat, a demokrácia ellenségeit és más bűnözőket, vagy bűnözést nem toleráljuk.) Amennyiben a közreadott gondolataimat kritika éri, az nem intolerancia. Még akkor sem az, ha történetesen a másiknak nincs igaza. Ezt nevezhetjük vitatott állításnak, vitatkozásnak is. A vita pozitív erőket indukál, amennyiben fentiek szerint vitatkozunk, és nem személyeskedünk!

Vagy tévednék?

 

Genetikailag minden ember egy fajhoz tartozik, és egyik sem alávalóbb a másiknál.

 

EZ TUDOMÁNYOS TÉNY.

 

Az elménk olyan mint egy virágos kert, amely állandó gondozásra és művelésre szorul.

A jó gondolataink a szebbnél szebb virágok.

A rossz gondolataink vagy hibás ismereteink a gyom, a buja gaz, amelytől gondos műveléssel megszabadíthatjuk elménk virágoskertjét!

 

Hulló csillag az emberi élet.

Mire földet ér már el is porladt. Mire az ember megtanulna élni már késő, mert nem marad lehetősége újra kezdeni.

 

Ember gyakran utólag jön rá a tévedéseire. Van aki utólag sem képes tévedéseit belátni, vagy elismerni azt. Aki rájön a tévedéseire, az is csak ritkán tanul belőle. Ember olyan állat, aki görcsösen ragaszkodik a tévedéseihez. Nehéz lebeszélni róla!

 

Az igazság: Tényekkel alátámasztott érveink. Tényszerű érvek igazsága akkor megfelelő, amennyiben jelenlegi tudásunkra és ismereteinkre építkezik. A legújabb tudományos ismeretre építkező érv tekinthető igazságnak.

Vallási részben és a politikai részben átfedések vannak. A Bibliai hivatkozás oldalszám szerint történik. Lehet, hogy van benne olyan rész, ami nem belevaló!

Ezt segítség nélkül nincs kedvem átformálni. A magyar nyelvtan sem az erősségem. Intelligens hitben életem néhány fejezetét megemlítve, hiányosságom néhány okát is megemlítem. Belső késztetés miatt írok. Ez arra magyarázat, hogy miért is írok?

A netten kaptam már némi biztatást. Volt akinek a könyvem eleje vagy néhány gondolta és néhány versem tetszett. 

 

EU- Amerika és Izrael barátnak lenni baloldaliként, és szimpatizálni a nyugati jobboldali politikai vezetőkkel kuriózum. Ez vagyok én.

 

Pedig érthető: A diktatúrák megdöntése érdekében, és a terroristák visszaszorítása érdekében szerintem a legtöbbet ők tették!

Érdemi segítséget nem kaptam. Gúnyt azt annál többet. De kit érdekel a sakálok vonítása? 

 

Csak egy jó gondolattal járulok hozzá mások értékeinek gyarapításához, máris megérte!!!


Bosszantani nem szeretném egyetlen normálisan gondolkodó embertársamat sem!
Vagy mégis? Kérdés, hogy mi a normális?


A könyvem különböző feldolgozási szinteken kinyomtatva, felfűzve eljuttattam Amerikai Nagykövetségre több esetben, egy újságíróhoz, rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz, az iwiw -re, e-oldalra és Googlenre is feltettem.

A könyvemet folyamatosan restaurálom vagy javítgatom! Ezért folyamatosan változik.

 Minden rész elolvasása után megjegyzést fűzhetsz az olvasottakhoz!

 

 

Isten veled Magyar Köztársaság

2011.12.18

Köztársaságnak vége. Vajon vége a demokráciának is?

 

Én vagyok

afffgaghg